Підсумкова Колегія Держатомрегулювання України: у 2013 році зроблено більше, ніж заплановано

6 лютого Колегія Держатомрегулювання України підвела підсумки діяльності з регулювання ядерної та радіаційної безпеки у минулому році. Були також визначені пріоритетні напрями роботи на 2014 рік.

У засіданні Колегії взяли участь Голова Держатомрегулювання України та члени Колегії регулюючого органу, керівники структурних підрозділів центрального апарату та державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки (територіальних підрозділів Держатомрегулювання України), представники українського парламенту та Ради національної безпеки і оборони України, члени Громадської ради при Держатомрегулювання України та представники ЗМІ.

Михайло Гашев, перший заступник Голови Держатомрегулювання України та Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України, відзначив, що усі заплановані на 2013 рік заходи з забезпечення ядерної та радіаційної безпеки та захищеності були успішно реалізовані, а за деякими позиціями зроблено навіть більше запланованого.

Так, перевиконаний план-графік реалізації Комплексної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій та переоцінки їхньої безпеки. Значний прогрес помітний в будівництві двох об’єктів, стратегічно важливих для української атомної галузі: заводу з виробництва ядерного палива та установки «Джерело нейтронів». Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» отримав ліцензію на будівництво та експлуатацію установки «Джерело нейтронів», і вже схвалено план ліцензування майбутнього заводу з фабрикації ядерного палива. Вже в першому півріччі 2014 року будівництво установки «Джерело нейтронів» буде розпочато.

Позитивною є тенденція скорочення кількості порушень на українських АЕС. В Україні за 2013 рік зафіксовано менше одного порушення на енергоблок, що вивело нашу країну в число лідерів з безпеки експлуатації атомних станцій.

Ольга Макаровська, заступник Голови Держатомрегулювання України, презентувала інформацію щодо регулювання безпеки зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, поводження з радіоактивними відходами (РАВ), джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ), захищеності ядерних установок, гарантій нерозповсюдження ядерних матеріалів, тощо.

Було відзначено, що процес будівництва нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» відповідає вимогам українського законодавства. Крім того, в 2013 році було прийняте рішення щодо узгодження проекту остаточного закриття і консервацію блоків №1-3 Чорнобильської АЕС. Будівництво та введення в експлуатацію об’єктів, призначених для поводження з РАВ, протягом 2013 року супроводжувалось ліцензуванням та проведенням відповідних експертиз. Зокрема, це стосується сховищ для захоронення РАВ на майданчику комплексу «Вектор», Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ.

Окрема увага в рамках засідання Колегії була приділена безпеці використання джерел іонізуючого випромінювання. За 2013 рік Державна інспекція ядерного регулювання України активно здійснювала ліцензійну діяльність, забезпечувала державну реєстрацію ДІВ та надавала методологічну підтримку Державному регістру ДІВ.

В ході засідання Колегії було також підведено підсумки регулювання захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, об’єктів поводження з РАВ та ДІВ, виконанню зобов’язань України відповідно до Угоди про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Додатковим протоколом до цієї Угоди.

Крім того, учасникам засідання був представлений громадський аспект діяльності регулюючого органу, зокрема, заходи, адресовані широким суспільним колам: громадські обговорення, круглі столи, зустрічі з громадськістю. Протягом 2013 року всі звернення громадян до Держатомрегулювання України були розглянуті та опрацьовані. Протягом усього минулого року активно працювала Громадська рада при Держатомрегулювання України.

Редакція сайту 10/02/2014