Міжнародне співробітництво Держатомрегулювання за 2014 рік

В рамках Конвенції про ядерну безпеку з 24 березня по 04 квітня 2014 року у м. Відень (Республіка Австрія) проходила Шоста оглядова нарада країн-членів з розгляду національних доповідей про виконання зобов’язань відповідно до вимог Конвенції. В ході наради була представлена Національна доповідь України, підготовлена Держатомрегулювання із залученням Міненерговугілля, Державного агентства України з управління зоною відчуження та НАЕК “Енергоатом”. За результатами представлення доповіді Україна отримала ряд рекомендацій, увагу на виконанні яких слід зосередити протягом наступного оглядового циклу та прозвітувати про результати в ході Сьомої оглядової наради.

12-13 травня 2014 року в м. Відень (Республіка Австрія) відбулась Друга Позачергова нарада країн-членів Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та безпеку поводження з радіоактивними відходами (далі – Об’єднана конвенція) та 14-15 травня 2014 року перша організаційна нарада для підготовки до П’ятої наради з виконання зобов’язань передбачених Об’єднаною конвенцією. Метою Позачергової наради став розгляд змін до Правил процедури та Фінансових правил Об’єднаної конвенції (INFCIRC/602/Rev.4), Керівних принципів щодо процесу розгляду та Керівних принципів щодо форми і структури національних доповідей (INFCIRC/603/Rev.5 та INFCIRC/604/Rev.2 відповідно). В рамках 5 оглядового циклу Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та безпеку поводження з радіоактивними відходами Держатомрегулювання із залученням ДАЗВ, ДСП «Чорнобильська АЕС», НАЕК «Енергоатом» було підготовлено П’яту Національну доповідь України про виконання зобов’язань за Об’єднаною Конвенцією, яку було розміщено на закритому веб-порталі Об’єднаної Конвенції.

В 2014 році тривала активна взаємодія Держатомрегулювання з Секретаріатом МАГАТЕ з приводу реалізації національних проектів Програми Технічного Співробітництва на період 2014-2015рр. В 2014 році було розроблено та направлено до МАГАТЕ 4 нових проектних пропозиції щодо проектів співробітництва на цикл 2016-2017рр. Нові проекти стосуються посилення регулюючих спроможностей в сфері здійснення державної експертизи, зняття з експлуатації ЧАЕС та поводження з радіоактивними відходами, створення національного центру біологічної дозиметрії, тощо.

В рамках реагування на тимчасову анексію Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та в рамках виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 27.03.2014р. «Територіальна цілісність України» (A/Res/68/262) Держатомрегулювання було напрацьовано пакет пропозицій щодо внесення змін до діючих міжнародних конвенцій та Угод, а саме до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок та Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами. Пропозиції були офіційними каналами направлені на розгляд керівництва МАГАТЕ. Також в ході чергової 58-ї сесії Генеральної Конференції МАГАТЕ, яка проходила 22-26 вересня 2014 року у м. Відень (Республіка Австрія) Голова Держатомрегулювання провів низку офіційних зустрічей з Генеральним Директором МАГАТЕ Ю.Амано та заступниками Генерального Директора МАГАТЕ, офіційними делегатами країн Європи та США щодо підтримки України у запропонованих питаннях внесення змін до міжнародних документів.

international2015_1

Під час проведення Гаазького Саміту з ядерної безпеки в березні 2014 року Швеція та Норвегія зробили заяви щодо наміру започаткування тристороннього співробітництва з Україною в сфері ядерної безпеки та захищеності, як реакція на нові виклики, що постали не лише перед Україною алей перед світовою спільнотою. В розвиток Ініціативи протягом 2014 року було проведено ряд зустрічей високого рівня результатом яких стало узгодження чотирьох проектів спрямованих на забезпечення безпеки та захищеності АЕС України, проведення ряду модернізацій систем ФЗ та іншої інфраструктури АЕС, посилення регулюючого нагляду та контролю за ядерною безпекою та захищеністю, посилення інспекційних спроможностей, вдосконалення законодавства. В рамках проголошеної тристоронньої ініціативи 18 листопада 2014 року у м. Київ (під час візиту Прем’єр-міністра Норвегії Е.Солберг) відбулось підписання тристоронньої Заяви про співробітництво в сфері ядерної і радіаційної безпеки між Україною, Норвегією та Швецією. Сторони домовились, що звітуватимуть про результати реалізації спільних проектів під час проведення наступного Саміту з ядерної безпеки у США в 2016 році.

international2015_2

В 2014 році Держатомрегулювання започаткувало співробітництво з Норвезьким агентством з радіаційного захисту (NRPA). Так в ході перших консультацій, що відбулись в жовтні 2014 року у м. Осло було узгоджено проект Угоди між Держатомрегулювання та Норвезьким агентством з радіаційного захисту щодо співробітництва в сфері ядерної та радіаційної безпеки, підписання якої відбулось під час візиту 18 листопада 2014 року в Україну Прем’єр-міністра Королівства Норвегія Е.Солберг. Також за результатами зустрічі Держатомрегулювання та NRPA погодили три проекти для співробітництва на період 2015-2016рр., що передбачають розробку регулюючих вимог щодо безпеки поводження з РАВ перед захороненням та під час остаточного захоронення, підтримку Держатомрегулювання в розробці нормативних документів з питань радіаційного захисту в медицині та з посилення інституційного контролю за урановидобувними та переробними об’єктами.

В рамках програми двостороннього співробітництва зі Шведським Агентством з радіаційної безпеки (SSM) в 2014 році тривала успішна реалізація спільних двосторонніх проектів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази з питань довготермінової експлуатації енергоблоків АЕС України, підтримки розвитку інформаційних технологій Держатомрегулювання, зокрема розвиток веб-сайту з питань ядерної та радіаційної безпеки і нерозповсюдження Uatom.org., підтримки функціонування системи обліку і контролю ядерного матеріалу. В рамках програми підвищення кваліфікації державних інспекторів Держатомрегулювання в сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерного матеріалу та інших джерел іонізуючого випромінювання SSM в вересні та листопаді 2014 року було організовано два учбових курси на базі Навчального центру ім. Дж. Кузьмича.

В 2014 році активізувалось співробітництво із Сполученими Штатами Америки. В ході візиту Делегації Держатомрегулювання в липні до США були проведені ряд зустрічей з керівництвом Комісії ядерного регулювання США, Департаменту енергетики США та Державного департаменту. Американська сторона висловила повну підтримку Україні та погодила ряд проектних пропозиції Держатомрегулювання щодо співробітництва. Так під час зустрічі в Києві в грудні 2014 року Комісія ядерного регулювання США підтвердила виділення додаткової допомоги на реалізацію нових чотирьох проектів, серед яких особливо важливим для Держатомрегулювання є надання підтримки в переміщенні державних інспекторів Південно-Східної Інспекції з Донецьку та Луганську до Запоріжжя.

international2015_3

В 2014 році тривала інтенсивна реалізація проекту співробітництва з Департаментом енергетики США спрямована по посилення захищеності в Україні джерел іонізуючого випромінювання. В рамках проекту для Держатомрегулювання виконано роботи зі створення центрального моніторингового центру спостереження за станом захищеності в ході використання ДІВ в медичних закладах України.

Особливої ваги в здійсненні міжнародного співробітництва в сфері регулювання ядерної та радіаційної безпеки набувають міжнародні неурядові організації та асоціації. Серед провідних європейських неурядових об’єднань лідуюче місце посідає Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів – WENRA (Western European Nuclear Regulators Association), яка була заснована в 1999 році на добровільних засадах регулюючими органами країн-членів ЄС та Швейцарії з метою вироблення єдиних стандартів регулювання ядерної та радіаційної безпеки всередині ЄС та напрацювання критеріїв оцінювання регуляторної складової в країнах, які планують приєднатись до ЄС. Україна з 2009 року є асоційованим членом WENRA.

Асоціація WENRA була заснована у 1999 році як об’єднання вищого керівництва (голів) західноєвропейських регулюючих органів тих країн, де знаходиться принаймні одна ядерна установка на етапі будівництва, експлуатації або зняття з експлуатації. У 2003 році перелік країн-членів WENRA було розширено у зв’язку з набуттям членства в Європейському Союзі нових країн.

На сьогодні до Асоціації WENRA входять: Бельгія, Болгарія, Чеська Республіка, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Литва, Нідерланди, Румунія, Словенія, Словаччина, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Великобританія. В якості країн-спостерігачів до Асоціації WENRA входять Україна, Австрія, Норвегія, Польща та Російська Федерація.

Основними завданнями Асоціації WENRA є:

  • розвиток та вдосконалення методів незалежної оцінки безпеки ядерних установок, які грунтуються на поглиблених знаннях щодо цих установок;
  • розробка загальних підходів, що стосуються питань забезпечення ядерної безпеки та її регулювання, а також підтримка процесів гармонізації вимог при практичній діяльності.

Для реалізації вищезазначених завдань у 2002 році було засновано дві робочі групи WENRA, однією з яких є робоча група з питань поводження з радіоактивними відходами та зняття з експлуатації – WGWD.

Метою діяльності цієї робочої групи є розробка так званих референтних рівнів безпеки (Safety Reference Levels, далі – SRLs) з наступним аналізом національного законодавства та розробкою Національних планів дій з метою приведення вимог нормативно-правових актів країн-членів WENRA у відповідність із зазначеними референтними рівнями безпеки. Основними керівними документами при розробці SRLs є стандарти з безпеки МАГАТЕ, а також набутий досвід з практичної реалізації діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами (РАВ) та зняття з експлуатації.

Україна, усвідомлюючи важливість міжнародної співпраці регулюючих органів європейських країн для гармонізації регулюючих вимог з безпеки АЕС, безпеки поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами та зняття з експлуатації, в 2014 році активно приймала участь у пленарних засіданнях та в робочих групах WENRA. В жовтні 2014 року під час чергового осіннього пленарного засідання WENRA Голова Держатомрегулювання зробив офіційну заяву щодо набуття Україною членства в Асоціації. Озвучення прийнятого рішення щодо членства в Асоціації внесено до порядку денного весняного пленарного засідання 2015 року, яке проходитиме у м. Женева (Швейцарська Конфедерація).

З метою забезпечення гармонізації вимог нормативно-правових актів України з питань зняття з експлуатації з референтними рівнями безпеки WENRA Держатомрегулювання наказом від 11.11.2014 № 174 затвердила «План-графік з гармонізації вимог нормативно-правових актів України з питань зняття з експлуатації з референтними рівнями безпеки Асоціації Західноєвропейських ядерних регулюючих органів WENRA».

Розпочалась робота по здійсненню самооцінки нормативно-правових актів України з питань зняття з експлуатації на предмет відповідності визначеним референтним рівням безпеки WENRA.

Референтні рівні безпеки WENRA, у частині поводження з радіоактивними відходами враховуються Держатомрегулюванням в ході розробки нових нормативних документів щодо загальних положень безпеки у сфері поводження з РАВ, а саме для захоронення РАВ та для поводження з РАВ до захоронення.

Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2014 році