Завершилася успішна реалізація Проекту з періодичної переоцінки безпеки (ППБ) для енергоблоку 1 Південноукраїнської АЕС

Передісторія

Проект з періодичної переоцінки безпеки (ППБ) для енергоблоку 1 Південноукраїнської АЕС є одним з найбільших і значущих проектів співпраці в галузі підвищення ядерної безпеки між Швецією і Україною.

У 2007р. Національна атомна енергогенеруюча компанія НАЕК «Енергоатом», будучи експлуатуючою організацією ядерних установок України, звернулася до регулюючого органу з радіаційної безпеки Швеції (SSM) з проханням надати підтримку в залученні шведських експертів при виконанні оцінки факторів безпеки представлених Звітом з періодичної переоцінки безпеки, який повинний бути розробленний для енергоблоку 1 Південноукраїнської АЕС (ПУАЕС), обраного в якості пілотної установки для проведення незалежної міжнародної оцінки. У тому ж році розпочався двосторонній проект з участю SSM, міжнародних експертів, ПУАЕС, НАЕК «Енергоатом» і підрядника з української сторони – ТОВ «Енергориск».

Основна мета проекту полягала в наданні підтримки ПУАЕС при виконанні ППБ шляхом передачі міжнародного досвіду та методології, а також оцінюванні розроблених звітів по ППБ на предмет відповідності міжнародним стандартам безпеки.

Проект був здійснений під наглядом Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ), а результати розгляду були представлені ДІЯРУ для виконання оцінки.


uuaes

Південноукраїнська атомна електростанція

Південноукраїнська АЕС розташована біля міста Южноукраїнськ, Миколаївської області, приблизно в 350 км на південь від Києва і є однією з п’яти атомних електростанцій України. До складу атомної електростанції входять три енергоблоки з реакторами ВВЕР-1000 з виробленням електроенергії 2850 мегават (МВт), що складає понад 20% від загальної потужності, що виробляється ядерними енергетичними установками країни.

Енергоблок 1 ПУАЕС був введений в експлуатацію в грудні 1982р. і термін ліцензії на його експлуатацію закінчується в кінці 2012р. Результати проекту по ППБ закладуть основу для рішення ДІЯРУ щодо подальшої експлуатації установки.

Виконання ППБ в Україні

У відповідності з діючими нормативними вимогами для всіх енергоблоків АЕС України повинна виконуватися періодична переоцінка безпеки після закінчення кожних десяти років експлуатації для того, щоб продемонструвати, що установка працює відповідно до проекту, з дотриманням всіх мір безпеки, відповідаючи вимогам національних і міжнародних стандартів і правил ядерної та радіаційної безпеки. Підставою для оцінки повинні служити дані, представлені у Звіті з аналізу безпеки (ЗАБ) або попередньої ППБ з урахуванням модернізацій і реконструкцій, виконаних на установці протягом звітного періоду, а також нових науково-технічних досліджень та досвіду експлуатації.

Реалізація проекту

Етап реалізації проекту розпочався з низки нарад між SSM і НАЕК «Енергоатом» / ПУАЕС для визначення обсягу роботи, вибору проектної групи і планування діяльності, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Проектна група визначила обсяг аналізу, вибравши для його виконання чотирнадцять факторів безпеки у відповідності з національними вимогами, розробленими на підставі стандартів безпеки МАГАТЕ і міжнародної практики виконання ППБ:

 • (ФБ01) Проект енергоблоку
 • (ФБ02) Поточний стан систем, споруд та елементів енергоблоку
 • (ФБ03) Кваліфікація обладнання
 • (ФБ04) Старіння споруд, систем та елементів
 • (ФБ05) Детерміністичний аналіз безпеки
 • (ФБ06) Ймовірнісний аналіз безпеки
 • (ФБ07) Аналіз впливу на безпеку енергоблоку внутрішніх і зовнішніх подій
 • (ФБ08) Експлуатаційна безпека
 • (ФБ09) Використання досвіду однотипних АЕС і результатів наукових досліджень
 • (ФБ10) Організація і управління
 • (ФБ11) Експлуатаційна документація
 • (ФБ12) Людський фактор
 • (ФБ13) Аварійна готовність та планування
 • (ФБ14) Вплив експлуатації АЕС на навколишнє середовище

Відібрані чинники безпеки були згруповані в п’ять основних напрямків аналізу. Для розробки звітів і виконання аналізу було створено п’ять робочих груп, до складу яких увійшли українські фахівці та експерти SSM.

Кожен фактор безпеки був описаний і проаналізований в окремому звіті, виконаному у форматі, єдиному для всіх звітів по факторам безпеки; на заключному етапі проекту на основі розгляду кожного конкретного фактора безпеки був розроблений звіт з комплексного аналізу безпеки (Розділ 15).

Практична робота почалася з розробки технічних керівництв (ТР) для кожного конкретного фактора безпеки. Технічні керівництва призначалися для розробників звітів по ППБ і передбачали обсяг робіт, методику проведення аналізу і вимоги, що пред’являються до структури звітів по чотирнадцяти факторам безпеки, а також з комплексного аналізу безпеки. Технічні керівництва були перевірені експертами SSM.

puaes

Чергова нарада робочих груп на майданчику ПУАЕС

Для надання практичної допомоги на ранній стадії процесу розробки звітів ППБ SSM було організовано семінар на АЕС Рінгхальс, яка розташована в Швеції, в ході якого українська проектна група зустрілася зі спеціалістами, які працюють на ядерній установці АЕС Рінгхальс, і обговорила процес розробки звітів по ППБ.

На наступному етапі реалізації проекту експерти SSM узагальнили міжнародні вимоги і розробили рекомендації для кожного фактора безпеки, в яких містився повний перелік застосовних норм безпеки МАГАТЕ, а також інших відповідних документів МАГАТЕ, які повинні використовуватися при виконанні оцінки звітів по факторам безпеки.

Після цього фахівці ПУАЕС спільно з українським підрядником приступили до розробки звітів по факторам безпеки на основі технічних посібників та міжнародних вимог і рекомендацій. Після внутрішнього розгляду на ПУАЕС та оцінки, виконаної НАЕК «Енергоатом», звіти по факторам безпеки були направлені шведським експертам для оцінки. В процесі розгляду по кожному конкретному фактору безпеки був виявлений ряд питань, які були обговорені та уточнені на чергових нарадах робочих груп. Результати оцінки та обговорень були сформульовані в звітах по експертній оцінці, розроблених окремо для кожного фактора безпеки. Остаточна версія звітів з експертної оцінки, підписана експертами та представниками SSM, була представлена фахівцям ПУАЕС для подальшої передачі в ДІЯРУ.

У процесі розробки звітів по ППБ для енергоблоку 1 ПУАЕС брався до уваги досвід аналогічної роботи, виконаної фахівцями Рівненської АЕС у рамках виконання робіт з продовження терміну експлуатації енергоблоків 1 і 2 РАЕС.

В ході реалізації проекту були також враховані конкретні проблеми безпеки, що виникли внаслідок аварії на АЕС Фукусіма.

Основні висновки

Завершуючи виконання оцінки звітів по факторам безпеки, експерти SSM прийшли до висновку, що більшість звітів розроблені всебічно і відповідають вимогам стандартів безпеки МАГАТЕ. В результаті проведеного аналізу були розроблені пропозиції щодо впровадження ряду комплексних заходів з підвищення безпеки.

Також було зазначено, що рішення про подальшу експлуатацію енергоблоку повинно прийматися виходячи з існуючої основи ліцензування, включаючи національні нормативні вимоги, результати оновленого звіту з аналізу безпеки, включаючи ймовірнісний аналіз безпеки та інші необхідні документи.

Також необхідно згадати, що проект був реалізований в дусі ефективної взаємодії, на основі взаємної поваги і розуміння і відкрив можливості для нових напрямків співпраці.

Проект ППБ для енергоблоку 1 ПУАЕС у фактах

Короткий історичний огляд

Перша половина 2007р.
Нарада щодо проекту: SKI (в даний час SSM) приступило до обговорення проекту зі шведськими консалтинговими компаніями
Жовтень – грудень 2007р.
Перша нарада координаційного комітету: попередні обговорення; опис проекту по ППБ; нарада технічного комітету: перша схема складання технічного завдання
Квітень – травень 2008р.
Нарада координаційного комітету: обговорення технічного завдання, програма забезпечення якості, організація роботи та планування, обговорення в робочих групах
2-6 березня 2009р.
Нарада робочих груп: обговорення з експертами «Ringhals AB»
Квітень 2009
Підписання Технічного Завдання
Березень – вересень 2009р.
Розробка, розгляд і схвалення технічних керівництв
Січень – березень 2010р.
Завершення підготовчого етапу; розробка та погодження міжнародних вимог та рекомендацій
Червень – грудень 2010р.
Розробка, переклад і передача SSM на розгляд звітів по ФБ08-14
Листопад 2010р.
Підготовка, підписання та передача ПУАЕС звітів з експертної оцінки, виконаної для ФБ13 і ФБ14
2011р.
Розробка, переклад і передача SSM на розгляд решти звітів по ФБ (ФБ01-07); коментарі SSM за розробленими звітам; обговорення питань у ході нарад робочих груп
Травень 2011р.
Підготовка, підписання та передача ПУАЕС звітів з експертної оцінки, виконаної для ФБ09, ФБ10, ФБ11, ФБ12
Вересень 2011р.
Підготовка, підписання та передача ПУАЕС звіту з експертної оцінки, виконаної для ФБ08
Жовтень 2011р.
Рішення, прийняте SSM, про продовження періоду реалізації проекту до кінця червня 2012р.
Січень – червень 2012р.
Розробка і передача SSM на розгляд звіту по Розділу 15; завершення перевірки всіх звітів по ФБ, виконуваної SSM. Підготовка звітів по експертній оцінці ФБ01-07 і Розділу 15
18-19 червня 2012р.
Завершення проекту; заключний семінар за проектом

Компанії, що брали участь в проекті:

НАЕК «Енергоатом», Україна

Південноукраїнська АЕС, Україна

ТОВ «Енергориск», Україна

«Укренергоснаб», Україна

«ES-konsult», Швеція

«Inspecta», Швеція

«Pronova Energy», Швеція

«Scandpower», Швеція

«Vattenfall», Швеція

«Emarcon», Швеція

«Resco», Чеська Республіка