Повідомлення про оприлюднення інформації стосовно стану прийняття Закону України «Про внесення змін до статті 265 Кримінального кодексу України щодо добровільної здачі радіоактивних матеріалів»

Проект Закону України розроблено Державним агентством України з управління зоною відчуження на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23.01.2013 № 26186/3/1-12.

Метою законопроекту є встановлення належних правових підстав звільнення від кримінальної відповідальності осіб, що добровільно здали органам влади радіоактивні матеріали (джерела іонізуючого випромінювання, радіоактивні речовини або ядерні матеріали, що перебувають у будь-якому фізичному стані в упаковці або виробі чи в іншому вигляді).

div

Дніпропетровський державний міжобласний спецкомбінат. Приймання на зберігання ДІВ від ВАТ «Електрон-ГАЗ» м. Жовті Води

За часів колишнього СРСР практика поводження з джерелами іонізуючого випромінювання та радіоактивними відходами не повною мірою забезпечувала захист населення і навколишнє природне середовище від шкідливого впливу, що в результаті зміни економічних відносин та перепрофілювання або ліквідації підприємств, організацій та установ призвело до втрат ДІВ та РАВ і потрапляння небезпечних речовин у незаконний обіг. Зазначені джерела радіоактивного випромінювання (радіоактивні джерела 60Co, 137Cs і 90Sr) з невстановленим рівнем активності (на рівні десятків, а можливо і сотень Кюрі) можуть знаходитись у населення в невизначених місцях, а саме в місцях проживання та масового скопичення людей.

Існуюча система вилучення покинутих ДІВ та РАВ (тільки в результаті випадкового виявлення або вилучення правоохоронними органами) не є досконалою. Така ситуація збільшує вірогідність виникнення радіаційних аварій або несанкціонованого доступу до радіоактивних відходів та їх можливого використання у терористичних актах.

Проведення заохочувальних заходів щодо добровільної здачі населенням покинутих ДІВ та РАВ не є ефективним у зв’язку з наявністю кримінальної відповідальності за незаконне поводження з РАВ та ДІВ, визначених у статях Кримінального кодексу України, які є більш суворішими порівняно зі статтями, які визначають покарання за незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Крім того, зазначені статті не передбачають звільнення від відповідальності за добровільну здачу.

Внесення змін до Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності у разі добровільної здачі радіоактивних матеріалів суттєво покращить стан радіаційної безпеки, ліквідує загрозу їх розповсюдження, зменшить їх негативний вплив на навколишнє середовище та населення, дасть можливість вилучити з регіонів радіоактивні відходи та здати їх на зберігання до спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами, зменшить рівень соціальної напруги в регіонах.

Наразі в рамках міжнародної технічної допомоги США розпочато підготовку до реалізації пілотного проекту «Проведення суспільної кампанії по збору у населення покинутих радіоактивних джерел іонізуючого випромінювання на території Донецької області». Наміри щодо реалізації такого проекту на території Донецької області обумовлено її великим техногенним навантаженням (велика скупченість промислових підприємств: металургійних заводів, вугільно-добувних підприємств та підприємств нафтогазової галузі).

В ході реалізації зазначеного пілотного проекту буде проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо шкоди, якої можуть завдати джерела іонізуючого випромінювання здоров’ю людини та навколишньому природному середовищу, якщо поводитись з ними неналежним чином. Буде також роз’яснено громадськості, що незаконна торгівля радіоактивними матеріалами не має великої цінності.

У разі створення правових підстав щодо добровільної здачі ДІВ і РАВ та успішного завершення кампанії на території Донецької області такі самі кампанії будуть проводитися в інших областях України, що в подальшому запобігатиме виникненню на території України радіаційних аварій, подібних тим, що сталися у 2008 році на промисловому полігоні поблизу м. Константинівка Донецької області та у 2012 році у м. Сєверодонецьк Луганської області.

На початку липня 2013 року проект Закону було схвалено на засіданні Уряду та направлено на розгляд та затвердження до Верховної Ради України. Прийняття закону очікується у вересні місяці.

Редакція сайту 30/07/2013