Міжнародна конференція щодо забезпечення безпеки і збереження радіоактивних джерел протягом їх життєвого циклу

27-31 жовтня 2013 року у м. Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) відбулась Міжнародна конференція щодо забезпечення безпеки і збереження радіоактивних джерел: забезпечення безперервного глобального контролю джерел протягом їх життєвого циклу (далі-Конференція). Організатором Конференції було Міжнародне агентство з атомної енергії (далі-МАГАТЕ). Учасників заходу гостинно приймав уряд Об’єднаних Арабських Еміратів (далі-ОАЕ), покладаючи основну відповідальність на Федеральний орган ядерного регулювання. До процесу підготовки Конференції також були залучені такі організації, як Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол), Міжнародна комісія з радіаційного захисту (МКРЗ), Міжнародна асоціації постачальників і виробників джерел та Всесвітній інститут з фізичної ядерної безпеки. Слід зазначити, що в роботі Конференції прийняло участь 320 учасників з 87 країн-членів МАГАТЕ, один представник країни, що не входить до складу МАГАТЕ та 6 міжурядових організацій.

ssrs1

Виступ президента Конференції посла Хамада Аль Каабі

Головна ціль Конференції – обговорення основних аспектів безпеки і збереження радіоактивних джерел та визначенні ключових проблем в даному напрямку. Основна увага була приділена перегляду досягнутого прогресу в імплементації положень Кодексу поведінки щодо забезпечення безпеки і збереження радіоактивних джерел (далі-Кодекс), виконання керівних вказівок та вимог встановлених МАГАТЕ у відповідних публікаціях, зокрема в Стандартах МАГАТЕ по ядерній безпеці та в Серіях публікацій МАГАТЕ щодо фізичної ядерної безпеки. Крім того, одним із завдань Конференції був розгляд ряду невирішених проблем щодо забезпечення безперервного глобального контролю над джерелами протягом їх життєвого циклу, особливо це стосувалось довгострокового поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання. Проведення роботи з політиками та зацікавленими сторонами щодо підвищення рівня обізнаності та підтримки безпеки і збереження радіоактивних джерел та підвищення координаційних зусиль для розробки надійних та стабільних програм спрямованих на забезпечення безпеки і збереження радіоактивних джерел були також серед пріоритетних питань на Конференції.

Україна прийняла активну участь в Конференції. На даний момент вона впроваджує кращі світові практики в галузі забезпечення безпеки і збереження радіоактивних джерел. Дане питання займає важливе місце в політиці нашої держави та, відповідно, активно приймає участь у світових ініціативах по даному напрямку. Паралельно проводить активну політику щодо пошуку «покинутих» джерел та підвищенню контролю над вразливими радіоактивними джерелами. При цьому, важливо відмітити, що велика кількість знайдених джерел на території України не свідчить про те, що система контролю працює не ефективно, а навпаки про те, що існує ефективна система пошуку. Більше того, Україна повідомляє МАГАТЕ щодо кожного знайденого джерела, вона вибрала в даному питанні чесну та прозору політику: завжди повідомляємо, коли знаходимо та показуємо наші результати. Таким чином, мінімізувати проблему та забезпечити контроль можна, для цього потрібно мати ефективно функціонуючу систему для можливості ефективного реагування, саме тому, тематика Конференції є актуальною для України. Важливість проблематики Конференції для України підкреслюється також участю в програмному комітеті заступника Голови Держатомрегулювання України Ольги Макаровської, її авторитетні рекомендації в ході Конференції були прийняті до уваги та ввійшли до фінального документу Конференції.

ssrs2

З правої сторони – заступник Голови Держатомрегулювання України Ольга Макаровська

Розгляд варіантів вирішення завдання Конференції, обговорення основних питань проблематики Конференції та обмін національним досвідом був здійснений протягом 9-ти секцій.

Перша секція була присвячена дискусії щодо 10-ти річного виконання положень Кодексу поведінки щодо забезпечення безпеки і збереження радіоактивних джерел, основних досягнень та вивчених уроків протягом цього часу. Президент Конференції, посол Хамад Аль Каабі, постійний представник ОАЕ МАГАТЕ, в своєму заключному слові відмітив вагомий внесок Кодексу в посилення інфраструктури національного регулювання в сфері забезпечення безпеки і збереження радіоактивних джерел, а в багатьох випадках, де її раніше не існувало, сприяв її розробці. У результаті, число радіаційних аварій, що могли б призвести до серйозних опромінень, помітно знизилося.

У ході другої секції була розглянута інституціональна та нормативно-правова база для забезпечення безпеки і збереження радіоактивних джерел. Деякі учасники конференції закликали до відповідної юридично обов’язкової конвенції, замість добровільного Кодексу або паралельно з ним. Це питання викликало значний інтерес, у результаті були обговорені переваги та основні проблемні аспекти можливої конвенції. З однієї сторони, прихильники відмітили, що такий документ сприятиме посиленню контролю за радіоактивними джерелами, з іншої сторони деякі учасники відзначали складність розробки універсальної конвенції, яка б мала всебічну підтримку на міжнародному рівні, відмічаючи досвід Кодексу, де 119 країн зробило відповідні політичні заяви. Таким чином, на даний момент не було досягнуто консенсусу. У заключному слові Президента Конференції посла Хамада Аль Каабі, було рекомендовано МАГАТЕ скликати робочу групу для оцінки переваг можливої конвенції, що дозволило б прийняти рішення щодо подальшої долі вищезгаданого юридично обов’язкового документа. Разом з тим, секретаріат МАГАТЕ висловив готовність продовжити обговорення цього питання.

На третій секції був здійснений обмін досвідом щодо існуючих стійких підходів до зміцнення безпеки і збереження радіоактивних джерел на рівні країн. У даному контексті представники країн-учасниць МАГАТЕ представляли свої національні, двосторонні, а також багатосторонні зусилля та ініціативи. Результати Конференції засвідчили, що національні інфраструктури для забезпечення безпеки і збереженості радіоактивних джерел досі демонструють ряд недоліків, особливо у довгостроковій перспективі поводження з відпрацьованими джерелами. Саме тому, у рекомендаціях Конференції було відзначено, що додаткові вказівки на міжнародному рівні для довгострокового вжитку поводження з відпрацьованими радіоактивними джерелами повинні бути розроблені і гармонізовані з розвитком національної політики. Також було рекомендовано МАГАТЕ провести обговорення й інших можливих варіантів вирішення даного проблемного моменту.

Четверта секція була присвячена обговоренню шляхів покращення контролю за переміщенням радіоактивних джерел в усьому світі, в тому числі контролю за імпортом та експортом, а також повернення і репатріація вилучених з ужитку джерел. За результатами обговорення цього питання, у рекомендаціях Конференції було відзначено, що регіональні та міжнародні програми співпраці, які мали місце протягом останніх років були дуже вдалими з точки зору надання допомоги державам розвивати свою інфраструктуру для забезпечення безпеки і збереження радіоактивних джерел, саме тому, подібне співробітництво, по можливості, повинно продовжуватися, приймаючи до уваги труднощі у зв’язку з світовим економічним становищем.

Протягом п’ятої секції обговорювалось питання міжнародного досвіду в індустріальному секторі. Водночас, відбувся обмін інформацією щодо наявних тенденцій у напрямку дизайну, використання, переробки та довгострокового зберігання/захоронення радіоактивних джерел. При цьому, увага була прикута й до розвитку нових і альтернативних технологій направлених на підвищення безпеки і збереження радіоактивних джерел. Учасники обговорили існуючу практику повторного використання і переробки джерел та підкреслили, що переробка радіоактивних джерел та їх повторне використання мають стати частиною довгострокового поводження з радіоактивними джерелами.

Питання відновлення контролю за «покинутими» джерелами та посилення контролю за «вразливими» джерелами було розглянуте в ході шостої секції, під час якої було відзначено, що майже усі країни знаходяться на стадії розробки стратегій відновлення регулюючого контролю за покинутими джерелами та посилення контролю за «вразливими» джерелами. Однак, реалізація цих стратегій потребує певного часу, фінансових та людських ресурсів і залучення експертної допомоги.

ssrs3

Виступ Тріпайло Руслани – заступника начальника Управління радіаційної безпеки – начальника відділу безпеки ДІВ Держатомрегулювання України

У рамках тематики даної секції учасниками конференції обговорені можливі шляхи поводження з радіоактивними джерелами в кінці їх життєвого циклу, зокрема, такі як: вторинне використання, переробка, довготривале зберігання. Зрозуміло, що не має єдиного шляху вирішення цієї проблеми для усіх країни, тому МАГАТЕ вбачає необхідність розробки керівних матеріалів, що сприятимуть країнам встановити власні стратегії забезпечення безпеки та збереженості відпрацьованих радіоактивних джерел у кінці їх життєвого циклу.

Україна є однією із небагатьох країн-учасниць МАГАТЕ, що продемонструвала досвід вирішення питання поводження з «історичними» відпрацьованими радіоактивними джерелами, шляхом проведення кампаній у рамках реалізації державних та міжнародних програм. Результатом виконання цих програм з 2009-2013 рр. є вилучення 14755 відпрацьованих радіоактивних джерел із сумарною активністю 1,27 ПБк (34000 Кі) з 78 підприємств-користувачів, в тому числі і підприємств-банкрутів.

Сьома секція була присвячена дискусії щодо ліквідації надзвичайних ситуацій, а також безпеки та збереження в ході заходів, пов’язаних з радіоактивними джерелами. Дана секція була дуже важливою, оскільки представниками постраждалих країн, таких як, наприклад, Індія, Індонезія та іншими був представлений національний досвід подолання проблем викликаних інцидентами з залученням радіоактивних джерел. На основі даної інформації були зроблені відповідні висновки. Ольга Макаровська запропонувала МАГАТЕ поновити роботу з публікування інформації щодо нещасних випадків, які сталися в результаті несанкціонованого та невірного застосування радіоактивних джерел з метою обміну необхідним досвідом та для того, щоб винести відповідні уроки. На превеликий жаль, аварії стаються, тому потрібно прикласти максимум зусиль, щоб попередити повторення можливих катастрофічних наслідків. У результаті, Конференцією, було рекомендовано МАГАТЕ продовжувати випускати відповідні звіти.

Учасники восьмої сесії обговорювали інтеграційні процеси між ядерною та фізичною ядерною безпекою, їх вплив на підвищення ефективності контролю, а також захисту радіоактивних джерел. Учасники Конференції відмітили нещодавні позитивні зміни в підходах МАГАТЕ щодо взаємозв’язку між фізичною ядерною безпекою та ядерною безпекою. Дані зміни позитивно відіб’ються й на вирішенні проблемних моментів, пов’язаних з забезпеченням належного рівня безпеки і збереження радіоактивних джерел. Слід відмітити, що кожний з вищезгаданих напрямів діяльності робить свій внесок у забезпечення протирадіаційного захисту циклу людини та суспільства. Не дивлячись на різну природу діяльності, разом вони складають максимальну ефективну систему, однак не всі проблеми взаємодії вирішені, тому Конференція закликала Секретаріат МАГАТЕ продовжувати свої зусилля щодо забезпечення координаційної діяльності в галузях ядерної безпеки та фізичної ядерної безпеки та виробити максимально ефективний механізм взаємодії.

Завершальна сесія Конференції була присвячена стратегіям та можливим варіантам використання нових інформаційних технологій для спілкування з громадськістю щодо питань безпеки і збереження радіоактивних джерел. Конференція визначила важливість залучення зацікавлених сторін на етапі планування стратегії по зв’язкам з громадськістю, для того, щоб вони залишалися мотивованим і проводили активну роботу в цьому напрямку на постійній основі від самого початку. Деякі учасники Конференції відмітили необхідність створення та проведення на регулярній основі тренінгів для зацікавлених сторін по проведенню ефективного діалогу з громадськістю.

ssrs4

Виступ головного редактора UAtom.org Чумака Дмитра

У ході даної секції свій доклад на тему «UAtom.org як платформа для спілкування з широкою громадськістю щодо питань безпеки і збереження радіоактивних джерел» презентував провідний інженер сектору інформаційного забезпечення Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки та головний редактор UAtom.org Дмитро Чумак.

Секретаріат МАГАТЕ активно вивчає результати Конференції та працює над остаточною версією фінального документу Конференції.

Редакція сайту 11/11/2013