Одинадцята українська конференція з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів

У Навчально-технічному центрі Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) (м. Нетішин, Хмельницька область) з 10 по 12 вересня 2013 року пройшла Одинадцята українська конференція з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів (далі-Конференція), яка була організована Навчальним центром з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу ім. Джорджа Кузьмича. Спонсорська підтримка була представлена Європейським об’єднаним дослідницьким центром, Управлінням з радіаційної безпеки Швеції та НАЕК «Енергоатом». Програма Конференції була зосереджена на актуальних питаннях та проблемах щодо фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу в Україні.

neteshun1

Учасники Одинадцятої української конференції з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів

У Конференції взяли участь представники промислових підприємств, наукових установ, державних органів, що безпосередньо задіяні в роботу з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу. Конференція надала учасникам унікальну можливість для обміну досвідом у вищезгаданих галузях, обговорення викликів та основних проблем по фізичному захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу.

Слід відмітити, що тематика Конференції представляє особливе значення для України на шляху до забезпечення надійної роботи ядерних об’єктів та захисту ядерного матеріалу від несанкціонованих операцій. Також, фізичний захист, облік та контроль ядерного матеріалу є один з найбільш важливих компонентів забезпечення режиму нерозповсюдження. Оскільки Україна приділяє особливу увагу цьому питанню та є активним учасником міжнародного процесу по стабілізації режиму то питання, що розглядались на даному заході мають стратегічне значення для Держави.

Перш за все, для розуміння предмету дискусії даного заходу, необхідно відзначити, що відповідно до Закону України від 19 жовтня 2000 № 2064-III «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» фізичний захист – діяльність у сфері використання ядерної енергії, спрямована на забезпечення захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та на зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Також, у наказі Державної інспекції ядерного регулювання України від 17 липня 2006 р. №849/12723 «Про затвердження правил ведення обліку та контролю ядерних матеріалів» зазначено, що державному обліку підлягають ядерні матеріали у будь-якому фізичному стані або хімічних сполуках, за винятком таких, що містяться в урановій руді під час її видобутку або обробки та в основному направлений на недопущення переключення ядерного матеріалу та на протидію незаконному обігу ядерних матеріалів.

Від рівня ефективності вищезгаданих елементів ядерної захищеності, яка направлена на захист ядерних технологій, ядерних матеріалів та ядерних установок від несанкціонованих дій людей, залежить ступінь захисту України від терористичних актів і незаконного обігу ядерних матеріалів. Сукупність організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї, представляють систему фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. (Закон України від 19 жовтня 2000 № 2064-III «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»). Важливість підтримки вищезгаданої системи на належному рівні зумовила необхідність проведення конференції з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів на перманентній основі. Таким чином, наступну Конференцію заплановано провести на Рівненській АЕС.

На Конференції були представлені доповіді, що охоплювали практично всі аспекти фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів. Значна увага була прикута до питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту. Була відзначена активна робота по вищезгаданим напрямкам навчального центру при Державній прикордонній службі України (м. Черкаси), навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу ім. Джорджа Кузьмича, а також Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. У свою чергу, представниками даних закладів були представлено результати проведеної роботи та перспективи на майбутнє.

Щодо перспектив майбутнього розвитку фізичного захисту в Україні, то Онищенко Олександр Миколайович, директор департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики Міністерства енергетики ті вугільної промисловості України, підкреслив важливість сьогоднішньої унікальної ситуації. Вона зумовлена будівництвом «Заводу з виробництва ядерного палива». На даному об’єкті створюється фізичний захист з самого початку, що дає можливість, як перевірити знання та досвід в галузі фізичного захисту, набуті за останні 20 років, на практиці, так і здобути унікальні навички для подальшого удосконалення вже встановлених систем фізичного захисту з урахуванням нового досвіду.

У контексті обліку та контролю ядерних матеріалів, було представлено ряд доповідей, що були сфокусовані на різних аспектах тематики. Лопатін Сергій Дмитрович – начальник відділу гарантій Держатомрегулювання України представив корисну інформацію щодо наглядової діяльності Держатомрегулювання України над дотриманням вимог законодавства з обліку та контролю ядерних матеріалів у державі. Важливим елементом презентації була згадка про внесення змін до наказу Держатомрегулювання України від 06 серпня 2012 №153, яким затверджено «Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії».

У ході Конференції значну увагу було приділено питанню культури захищеності – характеристика діяльності організацій та поведінки окремих осіб, яка свідчить, що захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання приділяється увага з урахуванням значущості такої захищеності для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Для країни, що пережила Чорнобильську трагедію, де людський фактор став основною причиною, проблематика культури захищеності має особливе значення. В Україні робота з формування та розвитку культури захищеності активно почала проводитися з 2010 року за підтримки Міненерго США. Координаційну роботу з формування, розвитку і підтримки культури захищеності взяла на себе Державна інспекція з ядерного регулювання України. Продуктивна робота по підвищенню рівня культури захищеності має вже практичні результати. Цикальчук Павло Васильович з Хмельницької АЕС в ході конференції відмітив, що аналіз кількості порушень вимог пропускного і внутрішньооб’єктового режиму персоналом ХАЕС та підрядниками, свідчить про стійку тенденцію до їх зменшення.

Також, у рамках конференції був проведений конкурс на кращу доповідь. Ціль конкурсу полягала в підвищенні мотивації учасників підготувати кращий матеріал. За результатами конкурсу: перше місце посів Цикальчук Павло з Хмельницької АЕС, друге – Соловйов Владислав з Чорнобильської АЕС та третє – Кузнєцов Микола, представник навчального центру при Державній прикордонній службі України (м. Черкаси).

Результатом Конференції стало Рішення Одинадцятої української конференції з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів. У даному документі були відмічені основні проблеми в сфері фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів та варіанти їх вирішення.

Редакція сайту 21/10/2013