Тренінг «Виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів та реагування на випадки виявлення»

З 30 вересня по 3 жовтня 2013 року на базі Навчального центру Державної прикордонної служби України (м. Черкаси) та за фінансової підтримки Шведського органу з радіаційної безпеки було проведено черговий тренінг щодо виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів та реагування на випадки виявлення (далі-Тренінг),направлений на підвищення обізнаності представників різних державних структур, що залучені до роботи з ядерними та радіоактивними матеріалами у питаннях виявлення та припинення фактів незаконного переміщення через державний кордон України, транзитного перевезення територією України, обігу чи збуту в Україні вищезгаданих матеріалів. Тренінг зібрав представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій Збройних сил України, Державної екологічної інспекції України, Державної інспекції ядерного регулювання України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України. Залучення експертів вищезгаданих державних структур та формат Тренінгу сприяє виконанню пункту 12 Національного плану з реалізації положень Комюніке Сеульського саміту з ядерної безпеки на 2013-2014 роки, затвердженого Указом Президента України від 11 лютого 2013 року №73/2013, а саме «Здійснювати заходи щодо посилення міжвідомчої координації […] з метою протидії незаконному обігу ядерних і радіоактивних матеріалів та запобігання вчиненню актів ядерного тероризму».

trening_cherkasu

Виконання вищезгаданих заходів відіграє ключову роль на шляху до виявлення випадків незаконного обігу та ефективного реагування на них. У даному контексті основним документом є Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. №813 «Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів». Відповідно до Постанови, незаконний обіг радіоактивних матеріалів – перебування ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання, крім генеруючих технічних пристроїв, які створюють або за певних умов можуть створювати іонізуюче випромінювання, поза державними системами обліку і контролю радіоактивних матеріалів та/або системами їх фізичного захисту, а також придбання, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, перевезення і захоронення зазначених радіоактивних матеріалів без дотримання установлених законодавством вимог; незаконним обігом є одержання, володіння, використання, передача чи знищення радіоактивного матеріалу без офіційного дозволу.

При незаконному обігу значна увага приділяється реагуванню, основними цілями якого є: мінімізація будь-якої потенційної небезпеки для здоров’я населення; взяття радіоактивних матеріалів під відповідний контроль; проведення розслідування та зібрання доказів, здійснення судового переслідування правопорушників.

Сьогодні міжнародне співтовариство визнає протидію незаконному обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів, як одним із пріоритетних напрямів у глобальних зусиллях по зниженню загроз розповсюдження ядерної зброї, ядерного та радіаційного тероризму. Пункт 7 Закону України від 19 червня 2003, № 964-IV «Про основи національної безпеки України» свідчить, що «злочинна діяльність проти миру і безпеки людства, насамперед поширення міжнародного тероризму» і «загроза використання з терористичною метою ядерних та інших об’єктів на території України» є реальними і потенційними загрозами національній безпеці України, стабільності у суспільстві. Разом з тим, слід зазначити, що на сьогоднішній день, не було зафіксовано жодного випадку ядерного тероризму. На відміну від цього, випадків нелегального заволодіння ядерним та радіоактивним матеріалами є досить багато. А з розрахунку на те, що будь-який акт терористичної діяльності може бути проведений з використанням або ядерного матеріалу, або установки, катастрофічні наслідки від чого будуть перевищувати в багато разів результати звичайного терористичного акту, протидія незаконному обігу ядерних та радіоактивних матеріалів вимагає значної уваги на найвищому політичному рівні у глобальному та національному масштабах.

Одним з найважливіших кроків на шляху до вирішення вищезгаданих проблем є навчально-практичні заходи. Навчальний центр Державної прикордонної служби України в м. Черкаси є ідеальним закладом, де можна отримати необхідні теоретичні та практичні знання щодо різних аспектів незаконного переміщення через державний кордон України ядерних та радіоактивних матеріалів. Він є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня. В ньому проходить підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації молодшого персоналу Державної прикордонної служби України. Одним з напрямів підготовки та перепідготовки молодшого персоналу є вивчення порядку виявлення джерел іонізуючого випромінювання, що перебувають у незаконному обігу на державному кордоні України.

Тренінг «Виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів та реагування на випадки виявлення» представляє гарно збалансовану навчальну платформу для спеціалістів різних структур, задіяних в роботу з ядерними та радіоактивними матеріалами.

Даний Тренінг проводиться висококваліфікованими спеціалістами Навчального центру Державної прикордонної служби України, а саме: Кузнєцовим М.Г. та Склянчуком Ю.О., які неодноразово приймали участь у міжнародних конференціях, семінарах та інших заходах по тематиці Тренінгу. Виступали з лекціями на подібних тренінгах, організованих МАГАТЕ, Міністерством енергетики США (англ. United States Department of Energy (DOE)) тощо. Їхнє глибоке розуміння проблематики незаконного обігу сприяє добре структурованому, зрозумілому та легкому для сприйняття викладенню матеріалів, про що неодноразово було зазначено учасниками Тренінгу.

Структура Тренінгу включала в себе чотири робочі дні. Перші два дні були присвячені теоретичним та юридичним аспектам виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів та реагування на випадки виявлення. Базова інформація щодо іонізуючого випромінювання, властивостей основних ядерних та радіоактивних матеріалів, а також потенційної небезпеки від таких матеріалів була гармонійно переплетена з інформацією щодо вимог нормативно-правових актів України по виявленню ядерних та радіоактивних матеріалів та реагуванню на випадки виявлення. Лектори підкріплювали аргументи та факти практичними прикладами. Цікавими та корисними були повідомлення про випадки незаконного володіння ядерним та радіоактивним матеріалом, як в Україні, так і за її межами.

Учасникам Тренінгу було продемонстровано практично роботу різних сучасних приладів радіаційного контролю. Частина другого дня була присвячена ознайомленню з спектрометрами стаціонарного типу, а також портативними переносними приладами. Також, слухачі мали змогу персонально вивчити недоліки та переваги різних типів приладів радіаційного контролю, як кишенькового типу, так і стаціонарного, через власний досвід. Зокрема, учасники Тренінгу екзаменували такі персональні радіаційні детектори як: дозиметр-радіометр МКС-05 «Терра», індикатор-сигналізатор PM 1703 Полімастер. Лекторами була зосереджена увага й на дозиметри-радіометри такі, як: дозиметр-радіометр універсальний МКС-У та дозиметр-радіометр пошуковий МКС-07 «Пошук», а також на переносні портативні радіоізотопні ідентифікаційні прилади: радіометр-спектрометр МКС-А-03, дозиметр-радіометр пошуковий МКС-11 ГН «Спектра». Щодо радіаційних портальних моніторів, що представляють стаціонарні прилади радіаційного контролю, то слухачам було продемонстровано роботу системи «Янтарь», яка використовується на державному кордоні України. Разом з тим, технічне оснащення та практична робота мобільного автоматизованого радіаційного комплексу (МАРК) були презентовані учасникам Тренінгу. У контексті вищесказаного, слід відзначити багате технічне оснащення навчального центу в галузі радіаційного контролю, що надало унікальну можливість учасникам на власні очі побачити роботу різних приладів, систем та комплексів, що призначені для проведення радіаційного контролю та самостійно апробувати їх. Обмін досвідом щодо ефективності та функціональних особливостей представлених приладів між представниками різних органів, залучених до радіаційного контролю, дозволив ідентифікувати насущні проблеми та можливі шляхи їх вирішення.

Окремо слід відмітити застосування різних методів подачі матеріалу в ході навчального процесу. Лектори протягом всього періоду Тренінгу давали змогу слухачам засвоїти краще матеріал через перегляд науково-популярних та тематичних відеофільмів.

Стан глобальної безпеки завтра залежатиме від того, що ми зробили для її зміцнення сьогодні. Виходячи з того, що ядерний тероризм являє собою одну з основних проблем міжнародної безпеки, то необхідно проводити всеосяжні зусилля щодо превентивних заходів. Саме тому, дуже важливо, щоб задіяні працівники відповідних органів мали практичний досвід у радіаційному контролі та інших напрямках по протидії незаконному обігу ядерних та радіоактивних матеріалів. У рамках вирішення даного питання, на третій день Тренінгу учасники виконали 4 лабораторні роботи з метою напрацювання практичних навиків, в основному, в напрямку радіаційного контролю. Перший практикум був присвячений вимірюванню радіації за допомогою технічних засобів радіаційного контролю, другий – визначенню залежності величини потужності експозиційної дозі в різних місцях вимірювання. У ході третьої лабораторної роботи були проведені виміри радіації за допомогою технічних засобів радіаційного контролю та екранування матеріалів. На четвертому практикумі учасники вивчили порядок калібрування спектрометричної апаратури та провели аналіз спектрів в залежності від типу екрануючого матеріалу.

MARK

Мобільний автоматизований радіаційний комплекс (МАРК)

З метою поглиблення практичних навиків щодо виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів та реагування на випадки виявлення таких, учасники Тренінгу в ході останнього дня виконали 4 практичних заняття. Кожне з занять було спрямоване на відпрацювання доцільного використання приладів радіаційного контролю; визначення місця знаходження радіоактивного джерела, дотримуючись всіх вимог радіаційного захисту та визначення найбільш ефективної процедури пошуку радіоактивного джерела. Учасникам були запропоновані ситуації де за різних умов та в різних транспортних засобах було ідентифіковане радіоактивне джерело портальними моніторами «Янтарь» та МАРК. Слухачі Тренінгу проводили первинний огляд транспортних засобів. Після того, як джерело було знайдене, вони приймали необхідні міри по реагуванню та взаємодії, збирали необхідну інформацію та доводили ситуацію до логічного завершення. Дані вправи дозволили учасникам відпрацювати алгоритм дій при виникненні подібної ситуації в реальності, та відпрацювати сценарій взаємодії відповідних органів. Результати практичних занять були дуже ефективними, оскільки вони допомогли визначити основні пробіли в нормативно-правовій базі процесу виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів на державному кордоні та реагування на випадки виявлення, а також проблеми взаємодії відповідних органів.

Редакція сайту 16/10/2013