Президія НАН України схвалила «Програму науково-технічного супроводу на етапах введення в експлуатацію та експлуатації Нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття»

8 лютого 2017 року відбулося засідання Президії Національної академії наук України. Одне з питань було присвячене розгляду стану та перспектив науково-технічного супроводу діяльності щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Доповідь з цього питання виголосив директор Інституту проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) Національної академії наук України, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Анатолій Носовський.

Носовський доповів, що протягом періоду існування об’єкта «Укриття» співробітники ІПБ АЕС виконували наукові та практичні роботи з радіаційної розвідки приміщень аварійного енергоблока з метою визначення місць перебування залишків ядерного палива та його кількості, створення систем безпеки, діагностичних та експлуатаційних систем, а також розроблення стратегії перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

«Завершення робіт зі створення Нового безпечного конфайнмента (НБК) є сьогодні головним завданням забезпечення безпеки об’єкта «Укриття», що дозволить суттєво знизити ризик можливого радіоактивного забруднення навколишнього середовища в результаті обвалення нестійких будівельних конструкцій об’єкта. Але це не кінцевий, а лише початковий етап перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему», – констатував вчений.

Детальний аналіз діяльності з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему дозволив сформулювати, обґрунтувати та розробити «Програму науково-технічного супроводу на етапах введення в експлуатацію та експлуатації Нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття», яка, з урахуванням вже наявних і отриманих нових знань, включає перелік робіт, що потребують науково-технічного супроводу.

Замовником розроблення цієї програми виступило Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС» (ДСП «ЧАЕС»). На сьогодні фахівці ІПБ АЕС спільно з фахівцями Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК) розробили таку програму. Вона пройшла обговорення вченими радами вищевказаних наукових установ та науково-технічною радою ДСП «ЧАЕС».

Програма охоплює такі напрями:

у короткостроковій перспективі – до завершення демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття» – науково-технічний супровід діяльності на етапах введення в експлуатацію та експлуатації комплексу НБК;
у довгостроковій перспективі – науково-технічний супровід діяльності з реалізації подальшого перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно-безпечну систему.

Програма супроводу складається з двох незалежних частин. Частина перша – забезпечення надійності будівельних конструкцій – включає такі основні напрями:
контроль стану будівельних конструкцій об’єкта «Укриття» та НБК;
виконання геодезичних спостережень за станом будівельних конструкцій;
аналіз обсягу контролю на період до початку раннього демонтажу нестабільних конструкцій і показань датчиків системи контролю конструкцій НБК;
розроблення експлуатаційної документації на виконання робіт із моніторингу технічного стану будівельних конструкцій загалом тощо.

Друга частина програми – забезпечення ядерної та радіаційної безпеки – включає:

дослідження впливу зміни стану паливовмісних матеріалів (ПВМ) на рівень ядерної безпеки, створення додаткової системи локального контролю підкритичності ядерно-небезпечних скупчень;
створення та супровід єдиної бази даних контролю підкритичності, розроблення процедур ідентифікації підкритичних аномалій в показаннях детекторів нейтронів та датчиків температури;
оцінку ефективності штатних систем пригнічення параметрів критичності;
контроль динаміки нейтронної активності і температури ПВМ у процесі зміни температурно-вологісного режиму НБК;
дослідження впливу нових умов експлуатації об’єкта «Укриття» під НБК на рівень радіаційної безпеки;
дослідження впливу зміни стану ПВМ на динаміку їх деградації;
вивчення просторових, кутових і енергетичних характеристик полів іонізуючого випромінювання в НБК, у тому числі в міру розкриття об’єкта «Укриття» через демонтаж його нестабільних конструкцій;
оцінку викидів радіоактивних аерозолей в простір під НБК, аналіз повітряних потоків і пов’язаних з цим змін радіаційної обстановки за рахунок перенесення пилу всередині об’єкта «Укриття»;
оцінку зміни радіонуклідного і елементного складу водних скупчень і донних відкладень, проведення гідрогеологічного моніторингу;
комплексний аналіз потенційних аварій, аналіз функціонування систем і компонентів НБК, важливих для безпеки, та їх взаємодії з існуючими системами і компонентами об’єкта «Укриття» тощо.

«Виконання наведеного вище переліку робіт забезпечить належну науково-технічну підтримку діяльності з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та необхідний рівень ядерної і радіаційної безпеки», – підсумував Анатолій Носовський.

У обговореннях з цього питання взяли участь завідувач відділення ядерної та радіаційної безпеки ІПБ АЕС Віктор Краснов, заступник директора ДП НДІБК, доктор технічних наук Юрій Немчинов, заступник технічного директора ДСП «ЧАЕС» по об’єкту «Укриття» Сергій Кондратенко, академік НАН України, Академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики Олександр Кириленко.

Заслухавши та обговоривши доповідь Анатолія Носовського, Президія НАН України схвалила «Програму науково-технічного супроводу на етапах введення в експлуатацію та експлуатації Нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття», а також зобов’язала ІПБ АЕС забезпечити організацію та координацію участі установ НАН України у виконанні вищевказаної Програми на всіх етапах її реалізації.

Веб-сайт ДАЗВ