ДНТЦ ЯРБ спільно з GRS визначили фактори безпечної експлуатації об’єкта «Укриття» у складі нового безпечного конфайнменту

Нещодавно фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) разом з представниками Товариства з безпеки установок та реакторів Німеччини (GRS) представили спільно розроблений проект звіту «Аналіз факторів, що визначають безпеку стану об’єкта «Укриття» у складі нового безпечного конфайнменту».

Новий безпечний конфайнмент (НБК) спроектовано на основі граничних умов щодо поточних та потенційних небезпечних впливів об’єкта «Укриття».

При дотриманні граничних умов забезпечується захист навколишнього середовища, допустимий викид радіоактивних речовин з НБК не перевищує норму. Це ж стосується й радіаційного захисту співробітників Арки.

Поточними впливами об’єкта «Укриття» є викид радіоактивних речовин під оболонку НБК, вихід іонізуючого випромінювання на робочі місця й температурно-вологісний режим. Потенційними – виникнення критичності, обвалення конструкцій, пожежа й вибух.

«Стан об’єкта «Укриття» можна вважати безпечним, якщо показники його безпеки не перевищують граничних умов», – зазначив начальник відділу зняття з експлуатації ДНТЦ ЯРБ Сергій Кондратьєв. – «Спільно з GRS ми зібрали усі граничні проектні умови й розробили підходи до визначення критеріїв для подальшої безпечної експлуатації об’єкта».

У ході виконання проекту було визначено ризики, які можуть виникнути під час демонтажу нестабільних конструкцій об’єкту «Укриття».

Роботи відбуватимуться з підняттям пилу всередині Арки. В той час вентиляція функціонуватиме із застосуванням фільтрів. При цьому забруднення повітря в основному об’ємі Арки не повинне перевищувати 210 Бк/м3. Викид радіоактивних речовин з об’єкту «Укриття» в його стаціонарному стані має бути значно меншим, гранична величина якого становить 30 Бк/м3. «Якщо фільтри не використовуються – викид при такому забруднені буде небезпечним», – зауважив Сергій Кондратьєв.

Зі слів експерта, у приміщеннях та у зонах з високим поверхневим забрудненням також варто подбати про недопущення розповсюдження пилу.

Разом з тим, фахівець Центру стверджує, що суттєвих змін виходу іонізуючого випромінювання з об’єкту «Укриття» з часом не прогнозується. У проекті НБК передбачено екранування робочих місць персоналу. Крім того, Сергій Кондратьєв додає, щоб попередити ймовірну конденсацію вологи на внутрішній обшивці Арки, передбачено підігрів повітря у кільцевому просторі НБК.

«Під час виконання проекту ми ідентифікували і ті ризики, що потребують подальшого дослідження», – продовжує експерт ДНТЦ ЯРБ.

Зокрема, це ризики обвалення внутрішніх конструкцій у випадку землетрусу, а також виникнення пожежі у приміщеннях об’єкту «Укриття» із високим ступенем забруднення.

Загалом за проектом пропонується встановити такі види критеріїв: безпечного стану будівельних конструкцій, паливомістких матеріалів, скупчень рідких РАВ в об’єкті «Укриття»; обмеження забруднення повітря; вибухової та пожежної безпеки; прогнозування безпечного стану об’єкту «Укриття».

На сьогодні роботи з завершення будівництва та підготовки введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту тривають. Попередньою датою визначено 30 листопада 2017 року.

Звіт «Аналіз факторів, що визначають безпеку стану об’єкта «Укриття» у складі нового безпечного конфайнменту» учасниками наради було оцінено позитивно. В подальшому цей документ використовуватиметься при виконанні аналізів безпеки, розробці планів дослідження об’єкта «Укриття», а також при підготовці регулюючих документів.

Редакція веб-сайту Uatom.org