В Брюсселі відбулася робоча зустріч в рамках програми INSC

24 січня у генеральному директораті Європейської Комісії у м. Брюссель, Голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков разом із Головою Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Віталієм Петруком  та в.о. Директора Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Мінпаливенерго Світланою Кульчицькою обговорили з представниками Європейської Комісії (ЄК) питання реалізації, досягнення та проблемні аспекти проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізовуються в Україні за фінансової підтримки ЄК, у рамках програми INSC (Інструмент співробітництва з ядерної безпеки).

Відповідно до порядку денного Голова Держатомрегулювання представив європейським партнерам стислу інформацію щодо основних заходів, що здійснюються Інспекцією з метою посилення незалежності органу ядерного регулювання України. Також з учасниками робочої зустрічі були обговорені питання:

  • реалізації Держатомрегулювання регуляторних проектів INSC, у тому числі реалізації нових регуляторних проектів у рамках INSC, зокрема: «Зміцнення можливостей Державної інспекції ядерного регулювання України у сфері регулювання діяльності в ядерній галузі та у ліцензуванні і керуванні важкими аваріями ядерних установок»;
  • щодо довгострокової програми підвищення безпеки та відновлення майданчика колишнього Придніпровського хімічного заводу в м. Кам’янському за підтримки INSC;
  • стосовно підтримки з боку INSC програми поводження з радіоактивними відходами в Україні тощо.

Голова ДАЗВ Віталій Петрук подякував Єврокомісії за підтримку проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема, проекту завдяки якому в кінці 2017 року українські підприємства Державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон» отримали комплекти сучасного обладнання для аварійного реагування, а також реабілітації місць зберігання радіоактивних відходів (РАВ). Завдяки успішній співпраці Україна продовжує вдосконалювати інфраструктуру поводження з радіоактивними відходами для підвищення радіаційної безпеки та виходу на якісно новий рівень.

«З нашого боку було акцентовано увагу на найактуальніших питаннях щодо поводження з РАВ в Україні. Ми, так би мовити, звірили годинники з Єврокомісією, за поточними проектами», – повідомив Голова ДАЗВ Віталій Петрук.

За словами Голови ДАЗВ, обговорено питання щодо підтримки поводження з радіоактивними відходами, впровадження національної програми поводження з радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання, створення інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу навколишнього середовища на п’яти спеціалізованих підприємствах ДК «УкрДО «Радон», а також реабілітації забруднених радіонуклідами територій вдосконалення системи підготовки персоналу на всіх рівнях.

Довідково:

Починаючи з 2007 фінансового року, на Україну поширюється дія Інструменту співробітництва в галузі ядерної безпеки (ІСЯБ) – Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC) Європейської Комісії. Для кожної країни – учасниці програми формуються програми дій, яка визначає цілі, очікувані результати, процедури управління і загальну суму запланованого фінансування в сфері ядерної безпеки.

На сьогодні в рамках даної програми в Україні проведено такі роботи:
– розроблена Концепція захоронення радіоактивних відходів в Україні;
– поставлене сучасне обладнання для Центральної лабораторії з характеризації РАВ;
– побудоване сховище для зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання на базі комплексу виробництв «Вектор».

Проекти Програми ІСЯБ, які реалізуються сьогодні:
– постачання обладнання для аварійного реагування на спецкомбінатах ДК «УкрДО «Радон» та для реабілітації майданчиків сховищ РАВ;
– удосконалення національної системи підготовки персоналу в сфері поводження з РАВ та зняття з експлуатації;
– створення інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу навколишнього середовища на п’яти спеціалізованих підприємствах ДК «УкрДО «Радон».

Заплановані до реалізації проекти Програми ІСЯБ:
– розробка національного плану геологічного захоронення радіоактивних відходів в Україні і графіка його реалізації;
– комплексна оцінка безпеки майданчиків з поводження з РАВ, які експлуатує ДК «УкрДО «Радон», і проектування заходів з реабілітації проблемних сховищ.

За матеріалами прес-служб ДАЗВ та Держатомрегулювання