Завершився регіональний семінар з комунікацій у сфері ядерної та радіаційної безпеки

Протягом тижня 16 фахівців країн Західної та Східної Європи працювали над вдосконаленням комунікаційних стратегій національних регуляторних органів для підвищення інформованості суспільства щодо проблем ядерної та радіаційної безпеки.

У результаті учасники заходу обмінялися досвідом, отримали ряд рекомендацій, знань та навичок, застосування яких сприятиме підвищенню рівня ядерної безпеки та налагодженню ефективного діалогу між регулятором, громадськістю та іншими зацікавленими сторонами.

«Цей семінар надав учасникам можливість обмінятися досвідом у сфері комунікацій. Отримані знання допоможуть покращити комунікацію між ядерними регуляторами та суспільством для посилення безпеки та слідувати стандартам безпеки МАГАТЕ», – відзначив модератор заходу та технічний фахівець МАГАТЕ пан Жан-Рене Жюбен.

Під час навчання учасники виділили головні методи та інструменти інформування громадськості. Серед них – письмові (звіти, новини, інструкції, прес-релізи), вербальні (зустрічі, брифінги, семінари, конференції, інтерв’ю тощо), візуальні (відео, інфографіки, реклама). Комунікацію через соціальні мережі віднесли до невербальних методів.

Як окремий, специфічний метод інформування громадськості фахівці виділили Міжнародну шкалу ядерних подій INES, яка є засобом для оперативного інформування громадськості про значимість з точки зору безпеки подій, що трапляються на ядерних установках та об´єктах. Події за шкалою INES класифікуються за 7 рівнями. Події, що відносяться до нижніх рівнів (1 – 3), називаються «інцидентами», а до верхніх рівнів (4 – 7) – «аваріями». Події, не суттєві з точки зору безпеки, класифікуються нижче шкали рівнем «0» і звуться «відхиленнями». Події, що не мають відношення до безпеки, не входять до шкали і вважаються «поза шкалою».

Окрему увагу під час семінару було приділено підготовці та проведенню громадських слухань. «Хороша підготовка є ключовою задачею для успішного проведення громадських слухань, – пояснює фахівець з Управління з атомної енергії Угорщини (HAEA) пан Габор Корменді. – Усі слухання відрізняються між собою через предмет обговорення та ситуацію, у якій вони проводяться. Тут мається на увазі соціальний та політичний контексти, актуальність питання, кількість учасників та зацікавлених сторін. Залежно від усіх цих факторів ви маєте підготувати детальний план кроків та дій, визначити відповідальних осіб, терміни тощо».

Також учасники погодилися, що важливим аспектом ефективної комунікації є створення детальних комунікаційних планів на короткі проміжки часу, які міститимуть план усіх заходів. «Ваш план комунікацій повинен бути якомога детальнішим та чітким для того, щоб розвивати стосунки з вашою аудиторією та підвищувати рівень обізнаності населення», – коментує доповідач пан Ігор Єнчич з Інституту Йожефа Стефана (Словенія).

Для України, яка перебуває у стані гібридної війни, одним з фронтів якої є інформаційний простір, даний захід був надзвичайно актуальний та практичний. Напрацювання, рекомендації, практичні навички, отримані представниками Державної інспекції ядерного регулювання України та ДНТЦ ЯРБ, будуть застосовуватися для покращення діалогу з громадськістю, більш ефективного її залучення до процесу прийняття рішень, що можуть мати вплив навколишнє середовище.

Прес-служба ДНТЦ ЯРБ