Результати вимірювань радіаційного фону внаслідок пожежі у Чорнобильській зоні відчуження

Внаслідок виникнення пожежі у Чорнобильській зоні відчуження 5 червня та переведення ситуації у статус надзвичайної, фахівці ДНТЦ ЯРБ здійснили вимірювання показників радіаційного фону у м. Києві та отримали наступні результати:

1. У період розрахункового максимуму радіонуклідів техногенного походження Сs-137, Am-241 в повітрі у м. Києві не виявлено

2. Радіаційний фон в місцях проведення вимірів знаходиться в межах норми (від 0,1 до 0,15 мкЗв/год).

Виміри проводились із використанням мобільної лабораторії RanidSonni шляхом прокачування повітря (60 м³) через аерозольний фільтр та подальшим вимірюванням фільтру на спектрометрі. Відбір проб повітря здійснювався за адресою: вул. Василя Стуса 35-37 з 19:15 до 20:30.

Виконано розрахунковий аналіз поширення хмари від місця загоряння із урахуванням реальних метеоумов. За розрахунками максимальне значення питомої активності повітря спостерігалось з 18:00-21:00 05 червня 2018 р. Далі напрям вітру змінився на північ (Білорусія, Росія). Наразі роза вітрів знову змінюється.

Здійснюється постійний моніторинг радіаційного стану. Вимірювання проводяться автоматизованими системами контролю радіаційного стану на усіх АЕС України та у зоні відчуження.

Прес-служба ДНТЦ ЯРБ