Необхідність вдосконалення нормативно-правової бази з питань ядерної захищеності ДІВ в Україні

Нині існуюча в Україні нормативно-правова база з питань ядерної захищеності джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) має розвинену структуру, яка налічує близько 20-ти нормативно-правових актів (НПА) та забезпечує необхідну основу для проведення ефективних заходів щодо гарантування безпеки поводження з ДІВ.

Основні принципи, на базі яких забезпечується захищеність ДІВ, викладені в Кодексі поведінки щодо гарантування безпеки і збереження радіоактивних джерел, схваленому МАГАТЕ. У ньому не лише конкретизуються концепції фізичного захисту та їх основні функції, але й зазначається, що державам слід приділяти належну увагу радіоактивним джерелам, які потенційно можуть зумовити виникнення неприйнятних наслідків у разі їх несанкціонованого використання.

З огляду на підвищення небезпеки здійснення так званих актів ядерного тероризму, положення Кодексу, пов’язані з фізичним захистом ДІВ, потребують постійного вдосконалення задля забезпечення реалізації заходів щодо зниження ймовірності злочинних дій.

Зростання потенційної загрози здійснення зловмисних актів в умовах збройного конфлікту в Україні вимагає постійного коригування нормативних вимог за напрямом. Постановою Кабінету Міністрів України №625 у редакції від 21 жовтня 2016 року були внесені зміни у вітчизняну нормативно-правову базу. Зокрема, приведено у відповідність до вимог МАГАТЕ «Порядок визначення рівня фізичного захисту ДІВ відповідно до їх активності».

Генадій Вагін, фахівець Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки

«Оновлені положення Порядку вимагають від операторів-ліцензіатів посилення заходів з фізичного захисту ДІВ другої та третьої категорій, перш за все в закладах охорони здоров’я, на підприємствах у сфері енергетики, гірничодобувної та нафтогазової промисловості», – зазначає Генадій Вагін, фахівець Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ).

З огляду на необхідність продовження цієї важливої діяльності Державна інспекція ядерного регулювання України за підтримки регулюючого органу Норвегії (NPRA) та за залученням ДНТЦ ЯРБ планує розпочати найближчим часом  роботи з проведення всебічного аналізу та виявлення напрямів подальшого вдосконалення нормативно-правової бази з питань ядерної захищеності ДІВ в Україні.

Редакція веб-сайту Uatom.org