Внесено зміни до Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки

Так, уточнено, що ступінь ризику від провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії та періодичність проведення планових інспекційних перевірок суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії визначається за такими критеріями:

вид радіоактивних матеріалів;

вид діяльності у сфері використання ядерної енергії;

дотримання суб’єктом діяльності вимог законодавства у сфері використання ядерної енергії.

Ризики настання негативних наслідків від провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії визначено в додатку 1.

Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, їх показники, кількість балів за кожним показником визначено в додатку 2.

Віднесення діяльності у сфері використання ядерної енергії до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними в додатку 2, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів – високий ступінь ризику;

від 21 до 40 балів – середній ступінь ризику;

від 0 до 20 балів – незначний ступінь ризику.

Постанова набрала чинності 2 листопада 2018 року у зв’язку з її опублікуванням в Урядовому кур’єрі від 02.11.2018 N 206.

ЛIГА:ЗАКОН