Успіх досягається злагодженістю дій. Це втретє доводять українські експерти з радіаційної безпеки в медицині

Сучасні методи діагностики та лікування найскладніших захворювань дедалі більше вимагають зростання кількості діагностичних та терапевтичних апаратів. Разом із цим, складність методик та приладів, що використовуються, потребує злагодженої та якісної роботи медичного, фізичного і інженерного персоналу, а також гарантій точності роботи обладнання. Тож, на апаратах променевої діагностики та терапії повинен працювати персонал найвищої кваліфікації, який добре обізнаний як в медичній частині процесу, так і в апаратній. Необхідність систематизації питань радіаційного захисту в медицині спонукає до якнайшвидшої розробки документів та законодавчих актів, що допоможуть точно визначити функції і обов’язки усіх працівників, задіяних в сфері використання іонізуючого випромінювання в медицині.

Наприкінці грудня 2018 року в Держатомрегулювання відбулося третє робоче засідання Міжвідомчої робочої групи експертів з питань радіаційного захисту в медицині. На засіданні був представлений Загальний звіт роботи, виконаної Міжвідомчою групою у 2018 році, в якому були окреслені плани і задачі робочої групи, а також наведені підсумки роботи в минулому році. За участі експертів з метрології були розглянуті проблемні питання стану метрологічного забезпечення медичного радіологічного обладнання та контролю дозоформуючих параметрів рентгенодіагностичних апаратів. В результаті обговорення було вирішено розробити пропозиції щодо єдиних підходів в частині забезпечення якості повірки клінічних дозиметрів, а також спільно з Інститутом медичної радіології ім. Григор’єва створити форми протоколів загальних стандартів контролю якості у рентген-діагностиці. Були схвалені висунуті Українською асоціацією медичних фізиків пропозиції стосовно запровадження протоколів та рекомендацій для терапевтичних медичних фізиків в рамках розбудови Концепції становлення медичної фізики в Україні, а також Рекомендації до магістерської програми з медичної фізики. А разом із тим, було вирішено: у найближчий строк опрацювати питання впровадження цих протоколів в нормативно-правові акти з питань радіаційної безпеки України.

Згідно обговореному на засіданні Плану роботи групи на 2019 рік виконання більшості завдань буде подовжено. Наразі, першочергового вирішення потребують питання стосовно запровадження єдиних підходів в частині забезпечення якості повірки клінічних дозиметрів та атестації радіаційних пучків апаратів променевої терапії, а також контролю якості рентгенодіагностичного обладнання, що використовується для рентгенографії, флюороскопії та мамографії (Протокол засідання)

В роботі засідання Міжвідомчої робочої групи експертів з питань радіаційного захисту у медицині взяли участь представники Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ, ДУ «Центр громадського здоров’я» МОЗ України, Національного інституту раку України, Інституту медичної радіології ім. Григор’єва, Національного центру радіаційної медицини НАМН України, Асоціації радіологів України, Всеукраїнського об’єднання медичних фізиків і інженерів, Української асоціації медичних фізиків, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київського міського клінічного онкологічного центру, Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика, Онкологічної клініки «ІННОВАЦІЯ», Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС, ДП «Укрметртестстандарт», ДП «Київоблстандартметрологія», Наукового центру квантових вимірювань НЦЦ «Інститут метрології», Департамента охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації, ПАТ «Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України» (перелік учасників).

Редакція Uatom.org