Позиція Держатомрегулювання щодо відкритої заяви Громадської ради при Держатомрегулювання розповсюдженої 13 лютого 2019 року у мережі інтернет

Відповідно до Положення про Громадську раду при Державній інспекції ядерного регулювання України (далі – Громадська рада), одним із основних завдань Громадської ради є подання до Держатомрегулювання обов’язкових для розгляду пропозицій з питань, щодо яких Держатомрегулювання проводить консультації з громадськістю, підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії. 

Необхідно відзначити, що жодного разу Громадською радою з лютого 2017 року до лютого 2019 року не подавалися пропозиції, щодо вдосконалення системи регулювання чи підвищення ядерної та радіаційної безпеки в країні. В той час, підвищений інтерес Громадської ради мали питання, що безперечно становлять суспільний інтерес, але їх вирішення не входить до компетенції Держатомрегулювання, зокрема: кадрові проблеми енергетичної галузі, тарифи на електроенергію АЕС та енергетична безпека, стратегія розвитку зони відчуження, енергетична стратегія та інші.

Жодної громадської думки та пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії Держатомрегулювання не отримала від Громадської ради. Поряд з цим, Держатомрегулювання з розумінням ставиться до думки Громадської ради, викладеній у відкритій заяві. Ці питання є дуже чутливими для громадськості країни, що переживає наслідки Чорнобильської катастрофи. Тому, Держатомрегулювання є відкритою і закликає до фахового діалогу з центральними органами виконавчої влади та фаховими організаціями, для обговорень порушених у відкритій заяві питань. 

В Держатомрегулювання готові надати компетентним контролюючим органам усі обґрунтування щодо своїх дій та рішень, зазначених у відкритій заяві Громадської ради. Вважаємо, що розміщення Громадською радою у засобах масової інформації відкритої заяви може схвилювати громадян та бути інструментом для маніпуляцій окремими особами. Дозвільна та наглядова система в сфері використання ядерної та радіаційної безпеки має бути незалежною від окремих персоналій та політики.

З 1991 року в світі вже двічі змінилася система радіаційного захисту. Імплементація міжнародних вимог безпеки та європейського законодавства на сьогодні здійснюється в надзвичайно складних умовах – здійснюється одночасне реформування та адаптація до європейського законодавства в усіх сферах економіки. За таких умов важливо зберегти незалежність регулюючого органу та відповідність національного законодавства міжнародним та європейським стандартам безпеки.

За матеріалами Держатомрегулювання