Магістерська програма з підготовка фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів

У НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на кафедрі Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Теплоенергетичного факультету стартувала програма підготовки магістрів з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів. Практична підготовка магістрантів здійснюватиметься на базі Навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів ім. Дж. Кузмича Інституту ядерних досліджень НАН України. До навчального процесу будуть залучені викладачі, які пройшли стажування в Техаському технічному університеті та Сандійській національній лабораторії США та взяли участь у навчальних курсах МАГАТЕ, Навчальному центрі з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів імені Джорджа Кузмича Інституту ядерних досліджень НАН України. Термін навчання в магістратурі – 1 рік 6 місяців.

Результати чотирирічних спільних дій Міністерства енергетики та вугільної промисловості із Київським політехнічним інститутом по започаткуванню магістерської програми підготовки «Фізичний захист, облік та контроль ядерних матеріалів» були представлені у Міненерговугілля в березні під час проведення круглого столу на тему «Підготовка фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів. Огляд магістерської програми підготовки».

Заступник Міністра Юлія Підкоморна подякувала Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міненерговугілля, проректору КПІ Сидоренко Сергію Івановичу, декану теплоенергетичного факультету Письменному Євгену Миколайовичу за підтримку, професіоналізм та відданість справі, виявлені протягом цих років.  «Ми раді, що ця спеціалізація відкривається в провідному навчальному закладі з підготовки фахівців з атомної енергетики України – Київському політехнічному інституті, де ми знайшли однодумців у такій важливій справі, як формування кадрового потенціалу для атомної енергетики. Сподіваюся, що буде виявлено значний інтерес до цієї програми та наші ряди поповняться новими професіоналами», –  зазначила заступник Міністра.

Навчання за магістерською програмою здійснюватиметься в рамках підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів» за спеціальністю 143 «Атомна енергетика» за денною та заочною формами навчання. Ця навчальна програма повністю відповідає вимогам чинного національного законодавства та рекомендаціям МАГАТЕ.

Програми іспитів будуть оприлюднені на сайті Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського». Перші магістранти почнуть навчання з вересня 2019 року.

У роботі круглого столу взяли участь представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», Державної інспекції ядерного регулювання України, Міністерства охорони здоров’я України, Державного агентства з управління зоною відчуження, Національної гвардії України, Національної академії наук України, Адміністрації державної прикордонної служби, ДП «НАЕК «Енергоатом», ВП «Рівненська АЕС», ВП «Хмельницька АЕС», ДК «Ядерне паливо», ДП «СхідГЗК», ДП «38 ВІТЧ».

Усі присутні на круглому столі погодилися із важливістю підготовки фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів магістерського рівня, яку для України важко переоцінити з огляду на уроки, отримані внаслідок радіаційної аварії на Чорнобильській АЕС та новітнім викликам та загрозам, таким як кіберзагрози, гібридна війна та інші. Можна сподіватися, що потреба в підготовці молодих висококваліфікованих кадрів, які стануть надійною зміною фахівцям передпенсійного віку, в Україні буде поступово задовільнена.

За матеріалами Міністерства енергетики та вугільної промисловості