Порушення з радіаційної безпеки, радіаційні інциденти та аварії у 2018 році за даними Держатомрегулювання України

У лютому Держатомрегулювання відзвітувало про роботу, що була проведена у 2018 році. Одним із суттєвих для радіаційної безпеки населення напрямків діяльності Інспекції є реагування на радіаційні інциденти та аварії, виявлення порушень з питань радіаційної безпеки, виявлення радіаційно забруднених предметів та подальша передача їх на спеціалізовані підприємства, що займаються збором, транспортуванням і захороненням радіоактивних відходів.

За підсумками роботи державних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління), а саме Західної, Південної, Південно-Східної, Північної, Північно-Західної та Східної інспекцій, більшу частину порушень з питань радіаційної безпеки при здійсненні діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) виявлено у медичних установах, що більшою мірою пов’язане з недостатнім фінансуванням медичних закладів. Наприклад, основні невідповідності (дефіцити безпеки) стосувалися забезпечення навчання та перевірки знань з радіаційної безпеки у керівника або особи, відповідальної за радіаційну безпеку, та членів комісії з перевірки знань з радіаційної безпеки, забезпечення в повній мірі технічного обслуговування рентгенодіагностичного обладнання, недостатності засобів індивідуального захисту, а також забезпечення контролю ефективності засобів індивідуального захисту в медичних установах, проведення своєчасного та повного контролю потужності еквівалентної дози на робочих місцях персоналу, що працює з рентгенологічним обладнанням установи, та у суміжних приміщеннях, забезпечення державної реєстрації ДІВ, а також надання відповідної інформації до Державного Регістру ДІВ про зміни з ДІВ, несвоєчасного внесення змін до ліцензії на право провадження діяльності з використання ДІВ.

У 2018 році на підконтрольній Західній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки території був зареєстрований один випадок виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу. У металевому сейфі Закарпатської академії мистецтв в м. Ужгород у підвальному приміщенні було знайдено об’єкти зі знаком радіаційної небезпеки, що могли становити небезпеку для оточуючих. Ці предмети ідентифіковано, як ДІВ типу БИК-М та БИС-М-3, контрольні джерела для дозиметрів ДП-5, ДП-12, ДП-11, сповіщувач диму радіоізотопний РИД-1. За звітний період випадків радіаційних аварій на об’єктах використання ДІВ не зафіксовано.

Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання взяла участь у реагуванні на три випадки радіаційних інцидентів, пов’язаних з втратою контролю над ДІВ. Радіаційних аварій за 2018 рік зафіксовано не було.

Протягом 2018 року Південно-східною інспекцією інспекції з ядерної та радіаційної безпеки було зафіксовано п’ять радіаційних інцидентів на ПрАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь». У залізничних вагонах з металобрухтом були виявлені частини (фрагменти) обладнання, що містили у своєму складі радіоактивний матеріал.

Усі вилучені радіаційно–небезпечні об’єкти перевезено до ДСП «Дніпропетровський державний міжобласний спеціальний комбінат» у сховище для тимчасового зберігання. Радіоактивного забруднення території не зафіксовано.

У 2018 році за участі Південно-східної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання проводився моніторинг екологічної ситуації на підприємствах, які здійснюють діяльність з використання ДІВ на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних українській владі. Моніторинг здійснювався шляхом аналізу звітних документів ліцензіатів. За результатом моніторингу не встановлено фактів, які б вказували на погіршення стану радіаційної безпеки в регіоні внаслідок використання ДІВ.

За 2018 рік Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки взяла участь у реагуванні на один радіаційний інцидент, а саме виявлення ДІВ у незаконному обігу. Радіаційних аварій зафіксовано не було.

Північно-Західною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки за 2018 рік було зафіксовано два інциденти, пов’язані з втратою контролю за ДІВ:

  1. 24 травня 2018 р. при проведенні спеціальної операції СБУ у м. Здолбунів Рівненської області у громадянина під час санкціонованого обшуку вилучено підозрілий металевий предмет циліндричної форми 5х10 см2 з ознаками радіоактивності, що був у незаконному обігу. Північно-Західною інспекцією на місці проведено його огляд та обстеження. Безпосередньо біля об’єкту потужність експозиційної дози (ПЕД) складала 23 мкЗв/год. Даний предмет передано до Львівського Державного Міжобласного Спеціального Комбінату (ДМСК) Українського державного об’єднання «Радон» для тимчасового зберігання
  2. 1 серпня 2018 р. представником Північно-західної інспекції на території колишнього військового полігону в мікрорайоні «Дубово-2» міста Хмельницький обстежено металевий контейнер УКТ-Д11 з ознаками радіоактивності. На поверхні контейнера ПЕД складала до 3 мкЗв/год. Всередині цього контейнера знаходився ще один контейнер з маркуванням SU\013\B (U). На поверхні контейнера ПЕД складала до 6 мкЗв/год. ДІВ, що було у незаконному обігу передано до Київського ДМСК УДО «Радон».

У квітні та жовтні 2018 року Центральною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки було зафіксовано 2 випадки виявлення вантажу з металобрухтом з підвищеним рівнем γ-випромінювання під час вхідного дозиметричного контролю, який виконувався фахівцями служби радіаційної безпеки ПАТ «АрселорМiттал Кривий Ріг» на станції «Промислова», Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг. Під час сортування металобрухту, призначеного для переплавки, було вилучено металеву трубу з максимальною ППД γ-випромінювання на відстані 10 см від поверхні 3,7 мкЗв/год та металеві труби з максимальною ППД γ-випромінювання на відстані 10 см від поверхні 5,0 мкЗв/год Радіаційно забруднені об’єкти були передані до ДСП «Дніпропетровський ДМСК» на довгострокове зберігання.

У відповідності до Програми радіаційного контролю на ДСП «Дніпропетровський ДМСК», узгодженої з територіальними органами Держсаннагляду, протягом 2018 року продовжувалось проведення скринінгового аналізу стану забруднення природного середовища у зонах впливу розташування Пункту захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) та Дніпропетровського ДМСК. Моніторинг виконувався фахівцями Служби радіаційної безпеки (СРБ) ДСП «Дніпропетровський ДМСК».

Результати радіометричних спостережень щодо вмісту радіонуклідів у ґрунті, повітрі, воді та рослинності санітарно-захисної зони та зони спостереження не показують тенденцій до приросту та не мають помітних відмінностей від типових для даної місцевості фонових значень. Коливання показів не виходять за типові для накопиченого ряду значень статистичні межі. Концентрація техногенного нукліду цезію-137 у пробах ґрунту ПЗРВ, не виходить за межі типових для даної місцевості значень за рахунок глобальних випадінь. Техногенних радіонуклідів у повітрі, воді та рослинності не виявлено на рівні чутливості наявних засобів вимірювань. У показниках випадінь з повітря не виявлено присутності радіонуклідів від технологічної діяльності ПЗРВ.

Дозові навантаження на персонал знаходяться на типовому для останніх років рівні. Вклад внутрішнього опромінення знаходиться на рівні природного фонового опромінення. Це підтверджується контролем забруднення повітря у робочих приміщеннях та «брудній» зоні ПЗРО. Наявні результати не показують суттєвої різниці по екологічній ситуації між санітарно-захисною зоною та зоною спостереження. Дослідження проб повітря, осадків та рослинності на ПЗРВ засобами сцинтиляційної спектрометрії не виявляє присутності техногенного забруднення.

У цілому за результатами моніторингу довкілля за останні п’ять років приросту значень вмісту радіонуклідів в об’єктах довкілля, де виконуються постійні вимірювання, не спостерігається. Результати радіометричних спостережень не виявляють очевидних тенденцій змін результатів моніторингу довкілля за останні п’ять років.

За матеріалами Держатомрегулювання