Для України успішно розроблено трирічний План з підтримки ядерної захищеності

Вже багато років Україна співпрацює з МАГАТЕ щодо інцидентів, пов’язаних з незаконним обігом ядерних та інших радіоактивних матеріалів, вдало розбудовує систему радіаційного контролю на кордоні та за міжнародної підтримки запроваджує стандарти культури фізичної ядерної безпеки на всіх рівнях. Дотримання правил радіаційної безпеки означає використання всіх можливостей захисту ядерних та інших радіоактивних матеріалів для виключення їх перебування у незаконному обігу.

З 18 до 21 березня для розробки проекту Українського Інтегрованого плану з підтримки ядерної захищеності (ІППЯЗ, далі – План) відбувся візит експертів відділення МАГАТЕ з ядерної захищеності. Разом із українськими фахівцями над створенням Плану працювали уповноважена особа з ІППЯЗ для України – Мадаліна Мен та уповноважені особи з ядерної захищеності – Енн Маккуейд та Абдул Шакур. За запрошенням МАГАТЕ своїм досвідом із українськими колегами ділилися експерт в сфері звільнення з-під регулюючого контролю, представник Державної служби безпеки Грузії – Давид Махарадзе, а також експерт з безпеки радіоактивних матеріалів у використанні, зберіганні та перевезенні Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії, США – Сорін Пудроші.

У ході засідання робочої групи проведено оцінку загроз та ризиків для системи фізичного захисту ядерних матеріалів та ядерних установок, проведено аналіз рівня захищеності при перевезенні ядерних та інших радіоактивних матеріалів. План  враховуватиме три основні напрямки роботи з попередження, виявлення та своєчасного реагування на спроби протизаконного доступу до радіоактивних матеріалів та їх вилучення. До Плану увійдуть такі розділи, як вдосконалення законодавчої і регуляторної бази, заходи запобігання, виявлення та реагування на події у сфері ядерної захищеності для забезпечення фізичної ядерної безпеки та експлуатаційної ядерної безпеки. Важливими експерти визначили дії із забезпечення кібер-безпеки та інформаційної безпеки радіаційно-небезпечних об’єктів, а також пов’язаної з ними інфраструктури та протидії незаконному обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів.

Як пояснює Віктор Пащенко, заступник начальника Управління з питань ядерної захищеності та гарантій – державний інспектор Держатомрегулювання: «Інтегрований план з підтримки ядерної захищеності – це список усіх заходів, які мають бути запроваджені усіма суб’єктами та учасниками Державної системи фізичного захисту, операторами, ліцензіатами для досягнення першочергової мети фізичного захисту, що визначена в Законі України. Ми повинні створити умови для мінімізації можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів. Необхідно максимально сприяти здійсненню заходів з розшуку та повернення зниклих ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання». Після погодження Плану усіма учасниками засідання, експерти МАГАТЕ у місячний термін розроблять більш детальний «план дій» із визначенням цілеспрямованих заходів, строків їх виконання, а також відповідальних організацій для кожного завдання згідно Плану.

У роботі з розробки Плану, як спостерігачі, також взяли участь представники регулюючих органів Норвегії та Швеції – Тарас Бобровський і Златан Делаліч та представник Програми зменшення загрози, яка впроваджується в Україні за допомогою Управління радіаційної безпеки Департаменту енергетики США, Ігор Данілов.

Згідно з Планом, українськими фахівцями разом з експертами МАГАТЕ буде проведено аналіз національної нормативно-правової бази з фізичної ядерної безпеки для виключення прогалин, недоліків та суперечностей, визначення ролі та розподілення обов’язків відповідальних органів державної влади у забезпеченні ядерної захищеності та фізичного захисту в Україні.

У ході обговорення вирішено провести низку тренінгів для створення української бази тренерів для проведення курсів з ядерної захищеності та фізичного захисту у Навчальному центрі з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу ім. Джорджа Кузмича Інституту ядерних досліджень НАН України.

Також будуть проведені навчання із визначення готовності систем фізичного захисту до контр-дій, які пов’язані із загрозами для ядерних установок та ядерних матеріалів, а саме контр-дії проти застосування дронів, кібер-атак як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Для підвищення безпеки на кордоні та при проведенні масових заходів мають продовжуватися навчання для прикордонників із залученням представників поліції у навчальному центрі Державної прикордонної служби України.

Уповноважена особа з ядерної захищеності відділу звільнення від регулюючого контролю Енн Маккуейд у своїй промові підкреслила, що Україна є однією з найрозвинутіших держав світу у галузі ядерної захищеності та радіаційної безпеки: «В Україні є багато експертних сил, багато ресурсів, зокрема кваліфікованих людських ресурсів, які можна задіяти для допомоги іншим, менш досвідченим країнам, у вирішенні їхніх нагальних та майбутніх проблем шляхом проведення тренінгів та навчальних семінарів з ядерної захищеності».

За ініціативи Держатомрегулювання після затвердження Плану необхідно провести семінар з обговорення пунктів плану та дій щодо його імплементації на всеукраїнському рівні. План розроблений на три роки – з 2019 до 2021.

У заході взяли участь представники Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НАЕК «Енергоатом», ДАЗВ, Харківського фізико-технічного інституту, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Національної поліції, Нацгвардії України, навчального Центру імені Джорджа Кузмича, Навчального центру ДПСУ, Міністерства внутрішніх справ.

Редакція Uatom.org