Mіжвідомча робоча група продовжує роботу по вдосконаленню радіаційного захисту у медицині

23 травня 2019 року у Держатомрегулювання під головуванням заступника Голови Держатомрегулювання – Руслани Тріпайло, відбулася четверта зустріч фахівців в рамках засідань Mіжвідомчої робочої групи експертів з питань радіаційного захисту у медицині (далі – Група).

До складу Групи входять висококваліфіковані експерти з питань радіаційного захисту – представники найбільших закладів охорони здоров’я, професійних медичних організацій, метрологічних центрів, вищих навчальних закладів, наукових установ НАМН України та НАНУ, МОЗ України та Держатомрегулювання (склад робочої Групи)

На четвертому засіданні були розглянуті декілька важливих для галузі питань. Запровадження в Україні системного підходу до підготовки та визнання експертів з радіаційного захисту та експертів з медичної фізики дозволить підняти якість радіаційного захисту в медицині на новий рівень.

Експерти дійшли висновку, що заходи з оптимізації радіаційного захисту в діагностичній радіології повинні включати в себе запровадження системи контролю якості медичного радіологічного обладнання, організацію роботи закладів охорони здоров’я із використанням діагностичних референтних рівнів, а також визначення методик оцінки дозового навантаження на пацієнтів при проведенні комп’ютерної томографії.

Для контролю якості роботи апаратів променевої терапії щороку проводиться перевірка точності дози, що доноситься до пацієнтів, шляхом проведення ТЛД-аудиту якості дозиметричного калібрування апаратів. На засіданні Групи були представлені та обговорені результати такого аудиту для апаратів дистанційної гамма-терапії за 2018 – 2019 роки, запропоновано заходи у разі отримання негативних результатів зазначеного аудиту.

«Робота міжвідомчої групи експертів – сильна підтримка органу Державного регулювання у реалізації функції регулювання радіаційної безпеки в частині медичного застосування іонізуючого випромінювання», – підкреслила на засіданні Руслана Тріпайло, заступник Голови Держатомрегулювання.

Учасники Групи погодили запропоновані Держатомрегулювання пріоритетні напрямки у подальшій роботі Міжвідомчої групи експертів з питань радіаційного захисту у медицині до кінця 2019 року. Основною метою роботи Міжвідомчої робочої групи експертів є розробка та впровадження «дорожньої карти» – плану заходів з імплементації міжнародних вимог безпеки (МАГАТЕ), законодавства ЄС, національного законодавства з питань медичного опромінення.

Довідково:

На засіданні були заслухані доповіді:

Директора Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, експерта МАГАТЕ, Першого віце-президента Всеукраїнського об’єднання медичних фізиків та інженерів Людмили Асламової щодо практики та міжнародного досвіду запровадження системи та порядку визнання експертів з радіаційного захисту та експертів з медичної фізики, які будуть надавати кваліфіковані консультації з питань дотримання вимог законодавства, норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки суб’єктам діяльності в сфері використання ядерної енергії в медицині та їх основні кваліфікаційні характеристики (вимоги);

Завідувача Центральної лабораторії радіаційної безпеки та дозиметрії іонізуючого випромінювання Державної установи «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва» Лариси Стадник щодо аналізу результатів індивідуального дозиметричного контролю проведеного у  2018 році персоналу закладів охорони здоров’я України, який віднесений до категорій А та Б;

Президента Української асоціації медичних фізиків, працівника Медичного центру «Клініка Спіженко» Руслана Зелінського про розробку навчального курсу для медичних фізиків та започаткування школи для медичних фізиків у галузі променевої терапії.

Детальний протокол засідання

За матеріалами Держатомрегулювання