“Магістр з медичної фізики”: рекомендації до навчальних програм

Українська Асоціація Медичних Фізиків (УАМФ) розробила та опублікувала “Рекомендації для розробки магістерської програми (або академічної частини резидентури) з медичної фізики”. За основу Рекомендацій було взято документ МАГАТЕ: Postgraduate Medical Physics Academic Programme. Training Course Series 56. IAEA, Vienna, 2013, а також досвід реалізації магістерської програми Master for Medical Physics, акредитованою International Organization of Medical Physics (IOMP), що проводиться International Centre for Theoretical Physics (ICTP) спільно з University of Trieste.

Ці Рекомендації є першою частиною проекту “Експерт з Медичної Фізики” (з подальшою резидентурою, ліцензуванням та постійним професійним ростом) по підвищенню рівня фаховості та кваліфікованості медичних фізиків і, як наслідок, авторитету медичних фізиків в медицині.

Важливою частиною підготовки кваліфікованого клінічного медичного фізика (експерта з медичної фізики) є магістерська програма. На сьогодні в Україні існують декілька ВУЗів, які готують магістрів за напрямком «медична фізика». Проблема полягає в тому, що згідно існуючих програм навчання випускники не отримують достатній для подальшою практичної діяльності в клініках багаж знань та практичних навичок. Не відповідають ці програми і вимогам Європейського Союзу та МАГАТЕ. Тож спільнота медичних фізиків України розробила відповідні Рекомендації як допомогу вищим навчальним закладам України. В них наведено базовий перелік курсів (модулів), згідно яких медичний фізик повинен пройти навчання і засвоїти знання.

«Сподіваємося, що вищі навчальні заклади України, які здійснюють чи бажають здійснювати підготовку кваліфікованих медичних фізиків, приймуть ці Рекомендації до уваги та будуть удосконалювати свої навчальні програми відповідно до них», – висловлює надію президент УАМФ Руслан Зелінський.

При розробці Рекомендацій не ставилося за мету створення повної програми навчання для виключення обмеження університетів у виборі додаткових курсів та модулів. Курси з базового переліку мають бути включені в програми навчання університетів для повноти та цілісності навчання майбутніх професіоналів з медичної фізики, від яких не в останню чергу залежить якість надання медичних послуг.

Остаточний варіант рекомендацій був затверджений діючими членами Асоціації та отримав схвальні відгуки Держатомрегулювання.

За матеріалами УАМФ