Українські фахівці взяли участь у міжнародних форумах з дозиметрії

Цьогоріч представники ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» відвідали дві події, вагомі в сфері дозиметрії іонізуючого випромінювання. Перша – Міжнародна конференція з питань дозиметрії іонізуючого випромінювання та її застосування в різних галузях (International Conference on Dosimetry and its Applications – ICDA-3) – відбулася 27–31 травня в Португалії, на базі Національного технічного університету (м. Лісабон).

Конференція була присвячена результатам досліджень в галузі дозиметрії. Дискусії провідних вчених, фізиків, хіміків, інженерів відбувалися про методи проведення дозиметричних вимірювань іонізуючого випромінювання в різних галузях.

Окрім вже звичних питань з комп’ютерної дозиметрії, організації радіаційного захисту, дозиметрії при медичному опроміненні та вивчення радіаційних ефектів низьких доз в радіобіології, на п’ятьох пленарних сесіях розглянуто найбільш актуальні «гарячі» проблеми дозиметрії (Hot Dosimetry Topics): використання нанодозиметрії, дозиметрія при протонній терапії і в інтервенційній радіології, організація дозиметричних вимірювань в умовах аварійної готовності і реагуванні на можливі ядерні аварії.

У своєму виступі експертка МАГАТЕ Женя Вассильєва повідомила, що МАГАТЕ посилило свою увагу до питань забезпечення радіаційної безпеки пацієнтів при медичному опроміненні. Незважаючи на впровадження нових цифрових технологій в медичну практику, дози пацієнтів при проведенні процедур інтервенційної радіології та при комп’ютерній томографії постійно зростають, так само як і кількість складних високодозних досліджень, що призводить до зростання колективної дози населення світу за рахунок медичних діагностичних досліджень та збільшує радіаційний ризик виникнення додаткових випадків онкологічних захворювань. У низці розвинених країн ця проблема вже є однією з найактуальніших у сфері радіаційного захисту, бо радіаційний ризик від КТ-досліджень вже перевищує прийнятний рівень. Більш того, все частіше спостерігаються випадки аварійного опромінення пацієнтів, особливо при процедурах інтервенційної радіології. Це, в основному, пов’язано з помилками персоналу через недостатній рівень кваліфікації, недостатньою підготовкою фахівців з питань радіаційної безпеки, через відсутність постійно діючих систем підвищення кваліфікації фахівців на національному рівні.

Від України (ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України») на конференції презентовано доповідь на тему: «Моніторинг індивідуальної дози медичного персоналу в Україні». Розглянуто результати централізованого індивідуального дозиметричного контролю медичного персоналу України за останні 25 років. Показано, що для більшості груп медичного персоналу (95-98%) річні дози становлять менше 2 мЗв. Професійні групи з найвищими дозами в медицині – це радіоманіпуляційні медсестри та медсестри-зберігачі, які проводять підготовку аплікаторів до внутрішньопорожнинного введення ручним методом, маніпуляційні медсестри відділень ядерної медицини (радіонуклідна терапія і діагностика) та персонал відділень інтервенційної радіології.

Друга подія – Міжнародний симпозіум з питань стандартів, використання та забезпечення якості в медичній радіаційній дозиметрії «International Symposium on Standards, Applications and Quality Assurance in Medical Radiation Dosimetry – IDOS2019», відбувся з 18-21 червня в МАГАТЕ (Австрія, м. Відень).

Симпозіум був організований для широкого кола фахівців: медичних фізиків та вчених, що працюють в галузі радіаційної дозиметрії та займаються такими питаннями, як радіаційна метрологія та стандартизація, променева терапія з використанням зовнішнього пучка фотонів, електронів, легких іонів, брахітерапія, інтервенційна та діагностична радіологія (включаючи КТ, мамографію), ядерна медицина (радіонуклідна терапія та діагностика), дозиметрія радіаційного захисту.

Основна мета симпозіуму – обговорення та поширення досягнень за останнє десятиліття, обмін науковими знаннями в галузі радіаційної дозиметрії, радіаційної медицини, радіаційного захисту та пов’язаних з ними стандартів.

Симпозіум складався з освітніх курсів, пленарних та тематичних сесій, усних, постерних презентацій та круглих столів на актуальні теми:

 • розробки у сфері стандартів дозиметрії;
 • забезпечення якості та стандартів радіаційно-дозиметричних вимірювань в діагностичній радіології та променевій терапії;
 • референтної дозиметрії у брахітерапії, діагностичній радіології та в ядерній медицині;
 • клінічної дозиметрії в рентгенодіагностиці, радіотерапії та при проведенні діагностичних та терапевтичних процедур ядерної медицини,
 • дозиметрії радіаційного захисту;
 • дозиметрії пучків протонів і легких іонів в променевої терапії,
 • застосування нових типів детекторів в дозиметрії;
 • мікродозиметрії, нанодозиметрії та інших.

«Точні виміри в радіаційній дозиметрії життєво важливі для медичного застосування радіації, а також для забезпечення радіаційної безпеки пацієнтів, працівників і населення при використанні ДІВ в медицині та промисловості», – наголосив заступник директора МАГАТЕ Наджат Мохтар на пленарній сесії.

Симпозіум надав можливість практикуючим представникам лікарень та дослідникам зустрітися із вченими з дозиметричних лабораторій первинних та вторинних стандартів, розглянути весь ланцюжок дозиметрії та обмінятися ідеями про нові розробки в цій галузі.

Від України фахівцями ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» було представлено 3 доповіді:

 • «Використання національних еталонних діагностичних рівнів для оцінки ефективних і еквівалентних доз органів у пацієнтів в рентгенівській діагностиці»;
 • «Оцінка колективних ефективних, еквівалентних доз органів і радіаційних ризиків для населення України при рентгенодіагностичних дослідженнях»;
 • «Аналіз результатів Національного аудиту якості дозиметрії МАГАТЕ і ВООЗ в відділеннях променевої терапії України: проблеми і перспективи вдосконалення».

Матеріали конференцій можна знайти за посиланнями:

ICDA3 та IDOS2019