Підготовка кадрів для атомної галузі – важливий елемент управління персоналом

Жваві дискусії щодо підготовки кадрів для ядерної енергетики тривають вже не один рік. Потенціал тридцятирічної давності, коли молоді фахівці здобували освіту для роботи в одній із перспективних галузей країни, потроху себе вичерпує, а так, щорік з’являється гостра необхідність у поповненні цієї сфери молодими фахівцями. Цілком зрозумілим є й те, що ситуація із нарощенням потужностей сьогодні далеко не та, що була три десятки років тому, однак зважаючи на той факт, що останні роки частка виробництва електроенергії атомними станціями в країні складає не менше 50%, то галузь лишається не менш перспективною й нині. І важливим залишається питання підготовки кваліфікованих кадрів для забезпечення надійної, безаварійної експлуатації ядерних об’єктів.

Сьогодні в Україні функціонують два основних профільних виші, де відбувається навчання за напрямком атомної енергетики – Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ) та Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ). Звісно існують й інші, однак із історією, досвідом та здобутками цих двох їм важко позмагатися.

Цьогоріч у КПІ відбувся перший набір студентів на магістерську програму «Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів». Досі підготовка фахівців за цим напрямком в Україні не здійснювалася. Навчання проходить на базі кафедри «Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики» теплоенергетичного факультету, що має ліцензію та акредитована на підготовку фахівців відповідного рівня. Студенти мають змогу навчитися не тільки основам фізичної ядерної безпеки, інформаційної безпеки та проєктуванню систем фізичного захисту, а й зможуть проводити оцінку вразливості та визначення загроз, розробляти нормативно-правові акти, попереджувальні заходи з протидії загроз, управляти надзвичайними та кризовими ситуаціями. Навчання проводиться високопрофесійним викладацьким складом, серед якого фахівці-практики, фахівці, що пройшли стажування у Техаському університеті США, Сандійській національній лабораторії США та взяли участь у навчальних курсах МАГАТЕ.

Загалом, навчання на теплоенергетичному факультеті КПІ орієнтовано на важливу і перспективну сферу енергетичної галузі – атомну енергетику. Тут навчають експлуатувати ядерні енергетичні установки, виконувати моделювання нейтронно-фізичних та теплогідравлічних процесів в устаткуванні АЕС, вирішувати проблеми надійності та культури безпеки об’єктів атомної енергетики тощо.

Добре оснащена технічно-матеріальна база університетів дає змогу у лабораторних умовах не лише закріплювати знання на практиці, а й працювати над власними розробками, так, скажімо, у рамках навчання фіззахисту нещодавно силами студентів ОНПУ було створено програму для персоналу атомних станцій за типом PokemonGo, яка дозволяє імітувати переслідування порушника.

Значна кількість сьогоднішніх керівників стратегічних об’єктів галузі пов’язують свої досягнення із Одеським національним політехнічним університетом, де здобували ази професії, а згодом росли, заручившись підтримкою викладацького складу університету, адже відомо, що галузь розвивається, постають нові виклики часу, з якими доводиться справлятись у ході виконання своїх трудових обов’язків. ОНПУ свого часу закінчили генеральні директори двох українських АЕС: Рівненської – Павло Павлишин та Южно-Української – Володимир Лісніченко. Але починали вони як і більшість студентів – у стінах університетських аудиторій, згодом практика, якій між іншим, у галузі енергетики приділяється велика увага.

Саме під час практики майбутні енергетики можуть ближче дізнатися про професію, адже вибір, де її проходити для українських спудеїв є великий. Зазвичай вони обирають атомні станції поблизу свого місця проживання, бо, здебільшого, студентами «атомних» вишів стають вихідці із міст-супутників та прилеглих територій, бо як ніхто інший знають переваги роботи на АЕС. А це конкурентоспроможна заробітна плата, соціальний захист, безліч можливостей розвитку, як професійного так і особистісного.

Як зазначають самі викладачі університетів, тісний зв’язок навчального закладу і виробництва це дві частини одного цілого та передумова для успішного навчання та засвоєння інформації студентів.

Однак, далеко не усі випускники після завершення навчання йдуть працювати на енергогенеруючі підприємства, частина з них лишаються при університетах і продовжують свою наукову діяльність, інша частина стає співробітниками науково-технічних, конструкторських, проєктних установ тощо. Але важливо те, що початки знань і розуміння такої наукомісткої галузі як атомна енергетика, молодь здобуває саме у профільних вишах.

Обидва виші є учасниками європейської мережі ядерної освіти і регіональної мережі ядерної освіти STAR-NET, створеної під егідою МАГАТЕ, в яку входять 15 університетів із восьми країн, що обмінюються знаннями та досягненнями. Сьогодні триває створення українсько-американської асоціації ядерного освіти за участю провідних університетів, які готують професіоналів в атомно-енергетичній сфері.

Україна має достатньо матеріальних ресурсів, потужну наукову базу та кваліфікований персонал експлуатаційників, що дає можливість їй утримувати позиції передової країни в галузі освоєння мирного атома, але завжди необхідно пам’ятати про перспективу виробництва і забезпечення його кадрами.

Одним із важливих напрямків діяльності єдиного в Україні оператора АЕС – НАЕК «Енергоатом» є підготовка персоналу. Тому, у компанії розроблено цілий комплекс заходів, орієнтованих на студентів і випускників вишів, що спрямовані на формування у майбутніх фахівців пріоритетних професійно-технічних навичок і компетенцій, а також особистісних і ділових якостей.

Компанія надає бази для проходження студентами виробничої та переддипломної практики; забезпечує участь фахівців підприємства у навчальному процесі – проведення лекцій для студентів і викладачів; забезпечує участь представників підприємства в роботі державних екзаменаційних комісій по захисту студентами дипломних проєктів; проведенні спільних нарад, круглих столів, проєктів; передає для потреб вишів відпрацьоване обладнання АЕС у навчальних цілях.

І справедливо буде зазначити, що провадячи таку діяльність, Енергоатом сприяє не лише розвитку галузі, а й забезпечує своє майбутнє, прогнозуючи ситуацію з кадрами на кілька років вперед, та, забезпечуючи атомні станції персоналом.

Редакція Uatom.org