Проєкт «Inventory»: боротьба із незаконним використанням та незаконним обігом радіоактивних матеріалів на сході України

У рамках Партнерської угоди між Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки та Українським науково-технологічним центром за підтримки Державного департаменту США, стартував проєкт «Inventory», який передбачає проведення позапланової інвентаризації радіоактивних матеріалів у східному регіоні України.

Події на сході України призвели до втрати регуляторного контролю Державної інспекції ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) над окремими регіонами Луганської та Донецької областей. Так, перед системою ядерної та радіаційної безпеки постали нові виклики.

У зв’язку із нагальною необхідністю, офіс Інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Південно-Східного регіону було перенесено із Донецька у Запоріжжя. Але разом з тим, не обійшлося й без втрат – було втрачено ІТ-підтримку та апаратні засоби. Та, попри екстремальні умови, інспекція продовжує виконувати свої функції та завдання державного регулювання радіаційної безпеки.

Наразі поза межами контролю державного регулятора на сході України лишаються близько 1200 радіонуклідних джерел категорій 1-5, включаючи радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання на двох вугледобувних підприємствах Донбаського регіону, які об’єднують 15 вугільних шахт (142 ДІВ з максимальною активністю окремого ДІВ 2,35 × 1011Бк); 65 суб’єктів, що використовують джерела іонізуючого випромінювання (у тому числі 8 лікарень, які використовують високоактивні джерела іонізуючого випромінювання I категорії з активністю понад 1000 Кі); Донецький державний міжобласний спецкомбінат ДК «УкрДО «Радон».

За інформацією Держатомрегулювання, із середини 2014 року на підприємствах – суб’єктах господарювання у сфері використання ядерної енергії у Східному регіоні (Донецька та Луганська області), що знаходяться на непідконтрольних Україні територіях, не здійснювалися державні контрольні заходи, за винятком двох медичних закладів, які використовують ДІВ І категорії для променевої терапії. Інформація про стан забезпечення радіаційної безпеки при використанні ДІВ надається лише в річних звітах ліцензіатів.

А тому, виникла потреба у здійсненні фізичної інвентаризації ДІВ для запобігання радіаційним аваріям, пов’язаним з можливими втратами джерел випромінювання, що використовуються підприємствами на сході України, а також для відновлення повної інформації про них. Саме це й стало поштовхом для старту проєкту «Inventory».

Інвентаризація, в рамках реалізації проєкту, охопить лише ті суб’єкти господарської діяльності, що діють у сфері використання ядерної енергії на територіях, які знаходяться під контролем України, і здійснюватиметься в межах позапланових цільових перевірок. Разом з тим, планується продовження проєкту на нині окупованих територіях, після їх звільнення.

Як розповідають у ДНТЦ ЯРБ, проєкт включає шість етапів, серед яких, зокрема, підготовка персоналу, задіяного у перевірках. У рамках цього етапу буде проведено навчальний семінар, у ході якого детально аналізуватимуться заплановані заходи, достатність вимірювальних засобів для встановлення факту наявності ДІВ та захисних заходів для мінімізації потенційного опромінення залученого персоналу. Практичні  заняття із виконання радіаційно-небезпечних робіт проводитимуться у реальних умовах використання ДІВ.

Діяльність із підготовки та проведення перевірок включатиме аналіз наявної інформації про стан ДІВ на ділянках державного нагляду під контролем Південно-Східної інспекції (в експлуатації або на зберіганні), із використанням інформації з річних звітів із радіаційної безпеки, даних Державного регістру ДІВ та іншої інформації; фізичну інвентаризацію джерел випромінювання; запис результатів позапланових перевірок із доданими звітами про інвентаризацію; занесення відповідної інформації в окрему базу даних тощо.

Залежно від можливості доступу до ДІВ проводитимуться два види інспекцій: типова 1 – коли є доступ (повний або обмежений) до ДІВ, типова 2 – в  разі, коли доступ до ДІВ фактично відсутній.

У разі виявлення підозрілого матеріалу/об’єкта у незаконному обігу будуть запроваджені заходи відповідно до Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії.

Усі дані, отримані в ході перевірок, вноситимуться у інформаційну систему Держатомрегулювання «Інвентаризація джерел радіації та радіоактивного матеріалу» на основі програмного забезпечення автоматизованої системи «Реєстр» Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання з урахуванням поточних реалій обліку та їх аналізу.

Під час місій планується використовувати вимірювальне обладнання ДНТЦ  ЯРБ. Сам проєкт «Inventory» розраховано реалізувати впродовж двох років.

Редакція вебсайту Uatom.org