Як підвищити радіаційну безпеку та якість променевої терапії в медичних установах — п’яте засідання Міжвідомчої робочої групи

П’яте засідання Mіжвідомчої робочої групи експертів з питань радіаційного захисту в медицині 29 листопада 2019 року пройшло під головуванням начальника Управління радіаційної безпеки Держатомрегулювання Антоніни Мишковської.

Керівник Центральної лабораторії радіаційної гігієни медичного персоналу та пацієнтів Інституту медичної радіології ім. С. Григор’єва Лариса Стадник ознайомила учасників засідання з результатами анкетування, яке медичні заклади, що застосовують променеву терапію, пройшли у системі Directory of Rаdiotherapy Center (DIRAC).

На основі  цих даних, а також результатів третього циклу національного термолюмінесцентного дозиметричного аудиту (ТЛД-аудиту) якості дозиметричного калібрування струменів апаратів дистанційної гамма-терапії експерти обговорили варіанти оптимізації стану радіаційної безпеки у медичних установах і пріоритетні напрямки підвищення ефективності променевої терапії.

Ефективність розглядали одночасно з підвищенням рівня радіаційної безпеки та контролю якості в медичній радіології. Цієї теми стосувався виступ провідного фахівця відділу аварійної готовності та радіаційного моніторингу ДНТЦ ЯРБ Євгенії Кудряшової. Учасники засідання домовилися про строки завершення розробки методичного керівництва «Програма контролю якості рентгенодіагностичного обладнання в проекційній рентгенодіагностиці» і основних етапів впровадження аудиту якості.

У цьому ж контексті доцент кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології і радіаційної безпеки Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Шупика Юрій Коваленко представив програму європейського конгресу EuroSafeImaging «12 кроків для покращення безпеки візуалізації в медичній радіології на практиці» («Заклик до дій»);

Фахівці також обговорили  рекомендації зі зниження дози опромінення пацієнтів та забезпечення якості рентгенологічного зображення на прикладі сучасного цифрового рентгенівського обладнання, окреслили пріоритетні напрямки в медичній радіології та шляхи їх впровадження.

Єлизавета Куліч (ННЦ радіаційної безпеки КНУ ім. Т. Шевченка) розповіла учасникам засідання про результати VІІІ  Міжнародної конференції «Медична фізика сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології», а Руслан Зелінський (президент ГО  «Українська асоціація медичних фізиків») доповів про продовження роботи з започаткування школи професійної теоретичної та практичної підготовки медичних фізиків в Україні та наголосив на необхідності участі медичних фізиків, інженерів, лікарів у реалізації міжнародних навчальних проектів.

Присутні також ознайомилися зі змінами до статті 17 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», які забороняють ввезення на територію України, виробництво та введення в експлуатацію рентгенорадіологічного обладнання, яке не відповідає встановленим цим законом вимогам.