Восени пройде тренінг з інвентаризацїі ДІВ від проєкту Inventory

Тренінг проєкту Inventory щодо поводження з джерелами іонізуючого випромінювання для фахівців Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки перенесено через карантин, запроваджений в Україні у зв’язку з пандемією COVID-19.

Навчальний курс “Розвиток практичних навичок проведення інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання в реальних умовах використання ДІВ” попередньо запланований на осінь цього року.

Тренінг має на меті підготувати персонал, задіяний в інспекційних обстеженнях, і є одним із шести етапів спільного проєкту ДНТЦ ЯРБ та Українського науково-технологічного центру, що реалізується за підтримки Державного департаменту США та Комісії ядерного регулювання (U.S. NRC). 

У чотирьох модулях програми містяться і теоретичні, і практичні заняття. Зокрема з таких тем: типи закритих ДІВ та їх застосування у промислових та медичних цілях, найкращі світові практики проведення інвентаризації та вимірювань, радіаційна безпека, особистий захист працівників, методи та засоби дезактивації засобів індивідуального захисту та обладнання, види транспортних контейнерів та визначення необхідного захисту для ДІВ, методика фізичної інвентаризації тощо.

Здобуті під час навчального курсу знання та навички учасники тренінгу обов’язково  відпрацюють у реальних умовах під час польових навчань із проведення інвентаризації згідно з певним сценарієм.

Програму підготовки фахівців до інвентаризації ДІВ розробили індивідуально й адаптували під конкретні умови, включаючи потреби учасників проєкту. За проведення навчального курсу відповідатиме організація, відібрана на конкурсі. За умовами, вона повинна мати достатній досвід в експертизі ліцензійних документів та регулюючих вимог, а також в навчанні та наданні дослідницьких послуг як для Уряду США, так і для ядерних регуляторів інших країн.

За матеріалами ДНТЦ ЯРБ.