Ядерні ізомери в астрофізиці

Ядерні ізомери – ключові компоненти, необхідні для здійснення моделювання r-процесу, і їх наразі немає. Під r-процесом у ядерній фізиці розуміють низку ядерних реакцій, наслідком яких стає утворення майже половини атомних ядер, важчих, ніж залізо, – так званих «важких елементів». Окрім r-процесу, розрізняють ще p-процес і s-процес. 

Про це заявили вчені Лос-Аламоської національної лабораторії. Вони продемонстрували важливість впливу ядерних ізомерів в астрофізиці за допомогою розвитку технологій, що об’єднали всі відомі ізомери в астрофізичних моделюваннях. Ними була розроблена метрика для виокремлення важливих ізомерів та вилучення невідповідних, що сприятиме детальному вивченню ізотопів, які впливають на астрофізичні середовища. 

Вперше продемонстровано, що ядерні ізомери динамічно локалізуються під час швидкого захоплення нейтронів – r-процесу нуклеосинтезу – подалі від теплової рівноваги. Це робить їх астрофізичними ізомерами або астромерами.  

Дослідження вчених Лос-Аламоської національної лабораторії відкрило тонкощі взаємодії ізомерів та їх основних станів, які можуть впливати на r-процес і його середовище. Це допоможе науковцям у подальшому більш ретельно моделювати певні астрофізичні явища. 

За інформацією Лос-Аламоської національної лабораторії