Шлях до незалежності та колегіальності

Одним із важливих та пріоритетних завдань Державної інспекції ядерного регулювання на 2022 рік є продовження реалізації заходів з посилення незалежності, інституційної стабільності та ефективності державного регулювання безпеки використання ядерної енергії. 

У зв’язку з цим, Держатомрегулювання  працюватиме над приведенням нормативів власної діяльності до вимог Конвенції про ядерну безпеку, Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок, Директив 2011/70/ЄВРАТОМ, 2014/87/ЄВРАТОМ, Меморандуму про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії. Відповідно до цих вимог регулятор повинен мати спеціальний статус державного колегіального органу виконавчої влади. 

Регулятор зі спеціальним статусом  це міжнародна практика, що дозволяє забезпечити державне регулювання безпеки використання ядерної енергії, ураховуючи економічну, політичну і фінансову незалежність при прийнятті рішень та здійснення ефективного регулювання діяльності суб’єктів у сфері використання ядерної енергії, особливостей державного регулювання у цій сфері, які обумовлені специфікою самої галузі. 

Відповідні пропозиції до проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік направлено до Кабінету Міністрів України. 

Виконуючий обов’язки Голови – 

Головного державного інспектора

з ядерної та радіаційної безпеки України                                             

 

Олег КОРІКОВ