Дослідники розробили новий метод збагачення урану у морській воді

Дослідники з Інституту сучасної фізики Китайської академії наук розробили інноваційний метод попереднього збагачення урану в морській воді методом мембранної фільтрації, що ґрунтується на помітних відмінностях у діаметрі гідратованих іонів між UO22+ та основними співіснуючими іонами. 

Вчені виготовили новий тип мембрани із зшитого гліцином оксиду графіту (GO-Gly) з хорошими властивостями просіювання іонів, які можуть задовольнити потреби попереднього збагачення урану в морській воді. Зшивання гліцином не тільки усуває дефект набухання мембрани оксиду графіту у розчині, але й відповідає вимогам до розміру каналу відокремлення урану від основних співіснуючих іонів. Більш того, структура мембрани може залишатися незмінною за умови тривалого занурення у водний розчин. 

Потім було досліджено властивості відторгнення та збагачення іонів урану та основних співіснуючих іонів в одноіонних розчинах та змодельованій морській воді відповідно. Виявлено, що майже 100% урану відторгається мембраною GO-Gly. Крім того, збагачувався тільки уран, а концентрації основних співіснуючих іонів залишалися майже незмінними при безперервній фільтрації модельованої морської води через мембрану. 

Результати підтвердили, що мембрана GO-Gly є ідеальним кандидатом для попереднього збагачення урану у морській воді. Очікується, що цей метод у поєднанні з традиційними значно підвищить ефективність вилучення урану та сприятиме реальному використанню ресурсів урану у морській воді. 

За інформацією World Nuclear News