Верховна Рада України схвалила три законопроекти у сфері ядерної та радіаційної безпеки

20 вересня Верховна Рада України розглянула і ухвалила три законопроекти у сфері ядерної та радіаційної безпеки відповідно до положень Директиви Європейського Союзу.

Насамперед було ухвалено проект Закону України № 5860 «Про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», за який проголосували 280 народних депутатів України. Згідно із запропонованими змінами, буде унормовано визначення термінів «радіоактивний матеріал», «ядерні установки», що застосовується в Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та введено визначення термінів «відпрацьоване ядерне паливо» та «радіоактивна речовина», відповідно до права ЄС.

Також зміни стосуються обов’язків ліцензіатів щодо залучення до виконання робіт, які впливають на безпеку під час використання ядерної енергії, тільки тих підрядників та субпідрядників, які мають організаційну структуру, персонал та ресурси, які необхідні для виконання зазначених робіт, відповідно до вимог законодавства. Крім того, було запропоновано орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки доповнити функціями щодо організації регулярної оцінки нормативно-правової бази у сфері використання ядерної енергії та діяльності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, для проведення якої запрошуються міжнародні експерти. Запропоновані повноваження для органу держрегулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідають практиці функціонування подібних органів країн-членів МАГАТЕ.

Наступний ухвалений законопроект – № 3869 «Про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо експерта з радіаційного захисту», розроблений з метою впровадження в законодавство України положень Директиви Європейського Союзу про встановлення основних норм безпеки для захисту від загроз, зумовлених впливом іонізуючого випромінювання.

Проектом пропонується імплементувати вказану Директиву в частині запровадження практики консультування суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, інших юридичних та фізичних осіб, органів влади з питань ядерної та радіаційної безпеки експертами з радіаційного захисту, компетенція яких підтверджена органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Також визначено основні вимоги до особи, яка має намір стати експертом з радіаційного захисту; орган, який наділяється повноваженням визнання компетенції експерта; основні засади порядку визнання компетенції експерта. За законопроект проголосували 295 народних депутатів України.

Третім ухваленим законопроектом став №6425 «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», за який проголосували 272 народних депутати.

Проектом пропонується запровадження практики попереднього повідомлення суб’єктом діяльності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про свої наміри здійснювати діяльність до її початку. Такі зміни потрібні для імплементації положень Директиви Європейського Союзу про встановлення основних норм безпеки для захисту від загроз, зумовлених впливом іонізуючого випромінювання. Проектом також передбачена можливість залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду та визначаються підстави для прийняття такого рішення. Крім того, запропоновано зміни щодо порядку ліцензування, зокрема щодо строків розгляду документів для отримання ліцензії.

За інформацією Державної інспекції ядерного регулювання України