Нові методи оцінки безпеки транспортування відпрацьованого ядерного палива за межі майданчика

Дослідники Інституту фізичних наук Хефей Академії наук Китаю запропонували систематичні методи оцінки ризику та оптимізації маршруту, які можуть зменшити радіоактивний ризик, кількість витраченого часу та вартість автомобільного та морського транспортування ВЯП.

Основною метою виконання оцінки ризиків транспортування відпрацьованого ядерного палива є всебічна ідентифікація, характеристика та кількісне визначення численних факторів ризику складної транспортної системи. Це сприятиме виявленню потенційних слабких місць у системі та допоможе визначитись із запобіжними заходами для пом’якшення ризиків транспортування.

Зокрема, вченими було запропоновано метод інтегрованого планування маршруту з урахуванням радіоактивного ризику (RICPP) для транспортування відпрацьованого палива з багатоцільовими індексами оптимізації маршруту з обмеженнями по вазі, з огляду на вартість радіаційного ризику, часові та економічні витрати, що полегшує вибір більш безпечного і економічного маршруту.

Через відсутність комплексної характеристики та кількісного аналізу внутрішніх і зовнішніх ризиків, наприклад, людський фактор, несправність судна та навігаційне середовище в оцінці ризику морського транспортування відпрацьованого ядерного палива, дослідники запропонували метод інтегрованої ймовірнісної оцінки ризику (IPRA), який об’єднує детерміновані перспективи ймовірнісного моделювання, включаючи комплексні індикатори ризику та гідродинамічні моделі дифузії радіонуклідів.

Дослідження сприятиме побудові системи підтримки мультимодального транспортування відпрацьованого ядерного палива з атомних електростанцій автомобільним, морським та залізничним транспортом.

За інформацією Tech Xplore