МАГАТЕ: історія створення, напрями діяльності, структура, керівництво

Повномасштабний наступ росії на Україну, який супроводжується численними актами ядерного тероризму заклав передумови для перегляду основних напрямів міжнародного співробітництва у ядерній сфері. Ключовим тепер стало питання убезпечення людства від необдуманих дій агресора, шляхом об’єднання зусиль та пошуку єдиного правильного рішення для стримування ядерного тероризму.

Вагомою роллю у цій співпраці відзначається МАГАТЕ, але чи зможе Агентство вплинути на пригнічення імперіалістичних амбіцій агресора чи дієвими виявляться механізми стримування? Щоб у цьому розібратися, редакція вебсайту Uatom.org пояснює, хто та навіщо створив організацію, чи справді агентством керують росіяни, чим займається МАГАТЕ та що належить до його компетенцій?

Ким і навіщо було створено МАГАТЕ?

Офіційною датою створення Міжнародного агентства з атомної енергії слід вважати 29 липня 1957 року, коли президент США Дуайт Ейзенхауер ратифікував Статут МАГАТЕ, ухвалений за рік до цього, 23 жовтня 1956 року, 81 державою під час Конференції зі створення Статуту Міжнародного агентства з атомної енергії. Появі агентства передував виступ президента США Дуайта Ейзенхауера у 1953 році на 470-му пленарному засіданні Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, озвучені ідеї якого стали основою Статуту МАГАТЕ.

Відповідно до виступу Дуайта Ейзенхауера, агентство з атомної енергії мало нести відповідальність за конфіскацію, зберігання та захист наданих ядерних матеріалів. Крім того, розроблювати нові методи, за допомогою яких ядерний матеріал буде використовуватися у мирних цілях. Тож створення організації, яка б контролювала використання ядерних матеріалів та забезпечувала нерозповсюдження ядерної зброї, було необхідністю на той час.

Україна і МАГАТЕ

Від дня заснування Україна є не лише членом Міжнародного агентства з атомної енергії, але й була співзасновницею цієї організації.

4 грудня 1954 року було прийнято резолюцію № 810 ІХ Генеральної асамблеї ООН «Про міжнародну співпрацю у справі розвитку мирного використання атомної енергії». Відповідно було організовано міжнародну технічну конференцію представників урядів під егідою ООН з метою дослідження способів розвитку атомної енергії у мирних цілях шляхом міжнародної співпраці. Для участі були запрошені уряди держав-членів ООН або спеціалізованих установ. Українську РСР представляли Президент Академії Наук УРСР О. В. Палладін, член Академії Наук УРСР Р.Є. Кавецький, директор інституту фізики АН УРСР М. В. Пасічник, доктор технічних наук Г. В. Карпенко, доктор хімічних наук Ю. К. Делимарський. На конференції були підняті питання «потреби миру в енергії, будівництва підприємств, що працюють на ядерній енергії, факторів використання цієї енергії та її майбутньої ролі». Саме на цій конференції представили описи перших експериментальних АЕС. За інформацією статті О. В. Кульчицької «Співпраця України та МАГАТЕ в контексті екологічної безпеки».

Важливо зазначити, що Україна приєдналась до обговорення проєкту статуту МАГАТЕ і в цілому підтримала його із поправкою: використовувати МАГАТЕ для міжнародного співробітництва лише у сфері мирного використання атома.

З 1995 року в Україні застосовуються гарантії МАГАТЕ відповідно до Угоди про гарантії, з 2006 року також Додатковий протокол до Угоди про гарантії, ратифіковані відповідними Законами України.

До повномасштабного вторгнення рф в Україні пріоритетом у співпраці між Україною і МАГАТЕ було подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Так, з 1990 було реалізовано 15 проєктів технічної підтримки вартістю понад 16 млн доларів. Проте Україна не лише отримує технічну допомогу від МАГАТЕ. За участі українських фахівців та науковців було розроблено основні методологічні документи у сфері використання ядерної енергії, експерти з України беруть участь у наукових конференціях, засіданнях технічних комітетів та груп, робочих зустрічах із обміну досвідом та місіях МАГАТЕ.

У Доповіді про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2021 році Державної інспекції ядерного регулювання України окреслено основні напрями співпраці України з МАГАТЕ. Зокрема зазначено, що МАГАТЕ надало підтримку в реалізації трьох національних проєктів Програми Технічного Співробітництва для України. Здійснювалася верифікаційна діяльність інспекторів МАГАТЕ на об’єктах України, а також відбувалися обговорення питань застосування гарантій МАГАТЕ в Україні.

Фахівці державних органів, підприємств, наукових інститутів та медичних установ брали участь у семінарах, курсах, стажуваннях, що організовувались МАГАТЕ як онлайн, так і наживо.

Продовжувалася діяльність щодо вдосконалення національного законодавства із урахуванням Стандартів безпеки МАГАТЕ. Українські фахівці брали активну участь у роботі Комітету з норм ядерної безпеки (NUSSC), Комітету з норм радіаційної безпеки (RASSC) та Комітеті з розробки Керівництва з ядерної захищеності (NSGC).

У 2021 році Україна вперше долучилась до інформаційно-просвітницької діяльності МАГАТЕ. Держатомрегулювання спільно з ДНТЦ ЯРБ здійснили переклад українською мовою постерів МАГАТЕ з питань радіаційного захисту пацієнтів та лікарів.

Чим займається МАГАТЕ?

Мета діяльності МАГАТЕ викладена у ІІ статті Статуту:

«Агентство прагне досягти швидшого та ширшого використання атомної енергії для підтримки миру, здоров’я та добробуту в усьому світі. За можливості Агентство забезпечує, щоб допомога, надана ним або на його вимогу, або під його наглядом чи контролем, не була використана таким чином, щоб сприяти будь-якій військовій меті».

Помилково вважати, що МАГАТЕ лише контролює використання та нерозповсюдження ядерних матеріалів через застосування системи гарантій та проведення інспекцій щодо перевірки відсутності незаявленого ядерного матеріалу, адже до сфери діяльності організації належить впровадження та застосування ядерних технологій, розвиток системи ядерної безпеки та фізичного захисту.

Впровадження та застосування ядерних технологій

МАГАТЕ допомагає державам-членам застосовувати ядерну науку та технології у мирних цілях та сприяє у реалізації наявних та створенні нових проєктів для ефективного та безпечного використання ядерної енергії. Зокрема, агентство підтримує розвиток інновацій, термоядерного синтезу та нарощування людського потенціалу у атомній галузі. Крім того, МАГАТЕ надає технічну підтримку щодо всіх аспектів ядерного паливного циклу – від видобутку урану до поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами. Крім атомної енергетики, застосування ядерних технологій можна знайти в різних галузях, зокрема медицині, захисті навколишнього середовища, промисловості та сільському господарстві.

У сфері охорони здоров’я МАГАТЕ розпочало діяльність понад 50 років тому та наразі реалізовує 387 проєктів з технічного співробітництва і 32 проєкти координованих досліджень. На початку 2022 року МАГАТЕ започаткувало нову ініціативу «Промені надії» з метою зменшення рівня смертності від захворювання раком у бідних країнах, адже, наприклад, більш як 20 країн Африки не мають жодного обладнання для діагностики раку та променевої терапії. Насамперед ініціатива буде втілена в семи країнах: Беніні, Конго, Нігері, Кенії, Малаві, Сенегалі і Чаді.

Іншою важливою ініціативою МАГАТЕ, яка реалізується з 2020 року, є програма «ZODIAC» – «Комплексні дії з боротьби із зоонозними захворюваннями» (Zoonotic Disease Integrated Action), яка спрямована запобігти виникненню пандемій, викликаними бактеріями, паразитами, грибками та вірусами, носіями яких є тварини і які можуть передаватися людині. В основі цієї програми – проведення дослідження, розробок та створення інновативних методів для здійснення профілактичних та протиепідемічних заходів та своєчасної діагностики захворювань.

Реалізуються проєкти і в сфері захисту навколишнього середовища. Зокрема, МАГАТЕ працює над підвищенням рівня обізнаності світової громадськості про роль ядерних досліджень та атомної енергетики у боротьбі з кліматичними змінами. Експерти агентства застосовують ядерні методи для вивчення та оцінки стану водних ресурсів, ґрунтів, стану екології загалом. Так, у 2021 році, була заснована ініціатива «NUTEC» – «Ядерні технології для боротьби з забрудненням пластиком» (NUclear TEChnology for Controlling Plastic Pollution). Використовуючи методи відстеження на основі ізотопних індикаторів, МАГАТЕ прагне допомогти у розв’язанні проблеми забруднення пластиком для  ефективнішої утилізації його відходів надалі та моніторингу морського середовища на предмет утримання мікропластику.

Разом з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) МАГАТЕ допомагає країнам застосовувати ядерні технології для відстеження походження продуктів та перевірки їх на вміст забруднюючих речовин. Так, ізотопний аналіз дозволяє визначити склад їжі та відповідність вмісту заявленим на етикетці інгредієнтам, виявити фальсифікації у харчовій промисловості та запобігти їм.

Розвиток системи ядерної безпеки та фізичного захисту

Насамперед МАГАТЕ створює стандарти ядерної безпеки та фізичного захисту. Зокрема, під егідою Агентства було розроблено та схвалено 12 міжнародних конвенцій у сферах ядерної безпеки, фізичного захисту та ядерної відповідальності.

У сфері ядерної безпеки та фізичного захисту  МАГАТЕ реалізовує 376 проєктів з технічного співробітництва і 14 проєктів координованих досліджень.

Крім того, МАГАТЕ надає державам-членам послуги з проведення експертиз, в межах яких експерти агентства порівнюють існуючу на об’єктах робочу практику із положеннями затверджених норм, правил і стандартів.

На сьогодні існує більш як 30 консультативних місій експертів МАГАТЕ для надання допомоги державам у питаннях поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, виведення з експлуатації та відновлюваних заходів (ARTEMIS), готовності до надзвичайних ситуацій (EPREV), безпеки дослідницьких реакторів (INSARR) та експлуатації, технічного обслуговування дослідницьких реакторів (OMARR), оцінки радіаційного захисту працівників (ORPAS), безпеки установок паливного циклу під час експлуатації (SEDO), огляду ядерної інфраструктури (INIR) та готовності до будівництва нових ядерних об’єктів (CORR) тощо.

Також у 1985 році Генеральним директором МАГАТЕ було створено Міжнародну групу з ядерної безпеки (INSAG) – це група експертів з високим рівнем професійної компетенції у сфері безпеки, які працюють у регулюючих організаціях, організаціях технічної підтримки, дослідницьких та академічних установах, атомній промисловості. INSAG скликається під егідою МАГАТЕ з метою надання порад або вказівок щодо підходів, політики та принципів ядерної безпеки.

Застосування системи гарантій та проведення ядерних перевірок

Гарантії – це комплекс технічних заходів МАГАТЕ, які застосовуються щодо ядерних установок та матеріалу.

За допомогою цих технічних заходів МАГАТЕ здійснює перевірки виконання державами своїх правових зобов’язань відповідно до угод про гарантії з МАГАТЕ, а саме, чи використовуються за призначенням ядерні установки, а ядерний матеріал – у мирних цілях.

Впровадження гарантій МАГАТЕ відбувається за річним циклом і складається з чотирьох етапів:

 1. Збір та оцінка інформації щодо гарантій

МАГАТЕ здійснює збір, обробку та аналіз усієї доступної інформації щодо гарантій держави з метою перевірки її відповідності заявам держави щодо ядерної програми.

 1. Розробка підходу до застосування гарантій на рівні держави

Підхід до застосування гарантій на рівні держави включає застосування таких заходів, які дозволяють досягти технічних цілей перевірки заяв держави.

 1. Планування, здійснення та оцінка діяльності за гарантіями

МАГАТЕ розробляє план заходів, які буде реалізовано як на місці ядерних об’єктів, так і в штаб-квартирі агентства. Після завершення МАГАТЕ оцінює ступінь досягнення технічних цілей у межах цього заходу та виявляє будь-які невідповідності для проведення подальшої роботи.

 1. Формування висновків у зв’язку із здійсненням гарантій

Висновки у зв’язку із здійсненням гарантій МАГАТЕ робить на основі своєї незалежної перевірки та одержаних даних. Це кінцевий результат річного циклу здійснення гарантій, що забезпечує впевненість міжнародної спільноти у тому, що держави дотримуються своїх зобов’язань щодо гарантій. Здійснення технічних заходів МАГАТЕ регламентується шляхом укладання угод про гарантії та додаткових протоколів.

Структура МАГАТЕ. Хто керує агентством?

До керівних органів МАГАТЕ належить Генеральна конференція та Рада керуючих.

Відповідно до Статуту МАГАТЕ, Генеральна конференція складається з представників усіх членів Агентства та проходить щорічно у вересні у Центральних установах МАГАТЕ у Відні, але може бути скликана на вимогу Ради керуючи або більшості членів Агентства у разі необхідності проведення спеціальних сесій.

До функцій, покладених на виконання Генеральною конференцією, належать:

 • обрання членів Ради керуючих;
 • затвердження прийому держав у члени;
 • розгляд річної доповіді Ради керуючих;
 • ухвалення бюджету Агентства;
 • ратифікація угод, укладених між Агентством та Організацією Об’єднаних Націй та іншими організаціями;
 • затвердження призначення Генерального директора.

Рада керуючих МАГАТЕ займається розглядом фінансових відомостей, програм, бюджету МАГАТЕ та створенням рекомендацій для Генеральної конференції. Також вони забезпечують розгляд заяв про прийом до членів агентства, ухвалення угод про гарантії та встановлення норм безпеки МАГАТЕ. Рада керуючих призначає Генерального директора МАГАТЕ, який затверджується Генеральною конференцією. Зібрання Ради керуючих проводиться п’ять разів на рік – у березні та червні, двічі у вересні (до і після сесії Генеральної конференції) та у листопаді.

У 2021-2022 роках до Ради керуючих увійшло 35 держав-членів: Австралія, Австрія, Аргентина, Бразилія, Бурунді, В’єтнам, Гватемала, Єгипет, Індія, Ірландія, Іспанія, Канада, Китай, Колумбія, Корея, Лівія, Малайзія, Мексика, Німеччина, Нова Зеландія, Об’єднані Арабські Емірати, Пакистан, Перу, Південна Африка, Польща, росія, Сенегал, Словенія, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія та Японія.

З 1957 року Міжнародне агентство з атомної енергії очолювало сім Генеральних директорів. Відповідно до статті VII Статуту МАГАТЕ: «Генеральний директор призначається Радою керуючих і затверджується Генеральною конференцією терміном на чотири роки. Він є головною адміністративною посадовою особою Агентства».

Першим Генеральним директором МАГАТЕ, який очолив агентство у 1957-1961 – роках його становлення, став Голова Об’єднаного комітету з атомної енергії Конгресу США Вільям Стерлінг Коул. Він відвідав більш як 30 держав-учасниць організації, щоб викликати у них зацікавленість та заручитися підтримкою для Агентства. Протягом чотирьох років роботи Генеральним директором було сплановано, ініційовано та налагоджено основні напрямки діяльності Агентства.

Вільям Стерлінг Коул

Його наступником у 1961 році обрали шведського вченого Зіґварда Еклунда, який був на посаді Генерального директора МАГАТЕ двадцять років поспіль та став його почесним Генеральним директором. Його переобирали чотири рази у 1965, 1969, 1974 і 1977 роках. За час його перебування на посаді генерального директора були створені та розроблені основні науково-технічні програми, науково-дослідні та аналітичні лабораторії. Серед його основних досягнень – укладення угоди з лабораторіями МАГАТЕ в Монако, розширення сфери досліджень вивченням впливу радіоактивності морського життя, а також зростання кількості лабораторій МАГАТЕ в Зайберсдорфі.

Зіґвард Еклунд

Третім Генеральним директором МАГАТЕ став Ханс Блікс, який керував агентством у 1981-1997 роках. Період його правління був визначений такими подіями як Чорнобильська катастрофа у 1986 році, викриття таємної програми створення ядерної зброї в Іраку на початку 1990-х та розкриття незаявленої ядерної діяльності Північної Кореї. Протягом керівництва агентством було прийнято перший за 27 років новий правовий документ щодо посилених гарантій – Типовий додатковий протокол.

Типовий додатковий протокол виключає можливість проводити будь-яку незаявлену діяльність через розширення повноважень МАГАТЕ для проведення інспекцій щодо мирного використання ядерного матеріалу в державах, які мають угоди про всеосяжні гарантії, а також зумовлює зміцнення міжнародно-правового режиму використання ядерної енергії.

Ханс Блікс

У 1997-2009 роках агентство очолював Мухаммед аль-Барадаї, який працював у МАГАТЕ з 1984 року на посадах радника з правових питань та помічника Генерального директора із зовнішніх зв’язків. Під час першого терміну на посаді Генерального директора Мухаммед аль-Барадаї створив програму ядерної безпеки для боротьби з ризиком ядерного тероризму, допомагаючи державам-членам посилити захист їхніх ядерних і радіоактивних матеріалів і установок. Очоливши агентство вдруге, аль-Барадеї зосередив свою увагу на проведенні інспекцій МАГАТЕ в Іраку, адже заперечував аргументи США щодо вторгнення до Іраку у 2003 році. Перебуваючи на посаді Генерального директора, він зосередив увагу також на розвитку ядерних технологій та ядерної медицини. Зокрема, у 2004 році аль-Барадеї спонсорував всесвітню ініціативу у боротьбі з раком – Програму дій з лікування раку.

У жовтні 2005 року пану Ель-Барадаї та МАГАТЕ було присуджено Нобелівську премію миру «за зусилля, спрямовані на запобігання використанню ядерної енергії у військових цілях, і забезпечення використання атомної енергії в мирних цілях у найбезпечніший спосіб».

Мухаммед аль-Барадаї

У 2009 році Генеральним директором МАГАТЕ обрали Юкія Амано, який очолював агентство протягом десяти років. До цього у 2005-2006 роках він обіймав посаду Голови Ради керуючих МАГАТЕ та був постійним представником Японії до свого обрання на посаду Генерального директора в липні 2009 року. Головним аспектом роботи на цій посаді став «пошук дипломатичного вирішення проблеми ядерної програми Ірану», хоча перемовини щодо інспекцій МАГАТЕ на військові об’єкти Ірану виявилися безрезультатними. 

Юкія Амано

На час керівництва Юкія Амано припала аварія на АЕС «Фукусіма-1». На його вимогу було скликано Міністерську конференцію МАГАТЕ з питань ядерної безпеки, під час якої Генеральному Директору Юкію Амано запропонували розробити проєкт Плану дій з ядерної безпеки. Він був одноголосно прийнятий Радою керуючих та схвалений усіма державами-членами на 55-й сесії Генеральної конференції у вересні 2011 року.

Після смерті Юкія Амано посаду Генерального директора МАГАТЕ у 2019 році і донині займає Рафаель Маріано Гроссі, який має більш ніж 35 років досвіду у сфері нерозповсюдження та роззброєння. Розпочавши дипломатичну службу у 1985 році, працював на різних посадах у Міністерстві закордонних справ Аргентини, зокрема очолював дипломатичну місію в Бельгії та Люксембурзі, був представником Аргентини при НАТО та заступником представника Аргентини на Конференції з роззброєння в Женеві. У 2010-2013 роках обіймав посади помічника Генерального директора з питань політики та начальника канцелярії у МАГАТЕ, а потім був призначений послом Аргентини в Австрії та представником Аргентини при МАГАТЕ та інших міжнародних організаціях у Відні. У 2015 під час конференції з Конвенції про ядерну безпеку Рафаель Маріано Гроссі домігся одноголосного затвердження Віденської заяви про ядерну безпеку. До того, як очолити МАГАТЕ, був тимчасово виконуючим обов’язки Голови Конференції 2020 року з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Рафаель Маріано Гроссі

Йому підпорядковуються шість заступників:

 • Маргарет Доан – Голова Департаменту управління. До її обов’язків належить забезпечення виконання фінансових, кадрових, управлінських, адміністративних, інформаційно-технологічних та загальних послуг для успішного функціонування МАГАТЕ.

Свою кар’єру Маргарет Доан розпочала в Комісії з ядерного регулювання США у 1991 році, працювавши спочатку як спеціальний юридичний помічник, а потім стала директором Управління міжнародних програм. У 2012-2018 роках Маргарет обіймала посаду генерального радника, а згодом і виконавчого директора з операційної діяльності в Комісії з ядерного регулювання США. Головою Департаменту управління МАГАТЕ Маргарет Доан стала у 2021 році.

 • Нажат Мохтар – Голова Департаменту ядерних наук та застосувань, яка керує наданням допомоги державам-членам для розвитку ядерних наук, технологій та інновацій.

Здобула ступінь доктора філософії в галузі харчування та ендокринології в Університеті Лаваля в Канаді, а також ступінь доктора наук про харчові продукти в Університеті Діжона у Франції. Навчалася  у постдокторантурі за програмою Фулбрайта в Університеті ім. Джона Хопкінса у США. Понад двадцять років працювала професором та науковим керівником в Університеті Ібн Тофайла в Марокко. У 2001-2007 роках пані Мохтар займала посаду спеціаліста-куратора в МАГАТЕ, а потім  стала директором з питань науки та технологій в Академії наук та технологій ім. Хасана II в Марокко, де займалася координацією національної стратегії в галузі освіти та досліджень. У 2012–2014 роках була керівником Секції дослідження проблем харчування та довкілля. Посаду Голови Департаменту ядерних наук та застосувань отримала у 2019 році, до цього працювавши у Департаменті технічного співробітництва Азійсько-Тихоокеанського регіону.

 • Лю Хуа – Голова Департаменту технічного співробітництва, який забезпечує передавання ядерних технологій державам-членам для вирішення завдань у різних галузях (охорона здоров’я та харчування, продовольство та сільське господарство, водні ресурси та навколишнє середовище тощо).

Лю Хуа має ступінь доктора з радіаційного захисту та захисту навколишнього середовища, ступінь магістра з радіаційного захисту та ядерної безпеки в Китайському інституті атомної енергії, ступінь магістра ділового адміністрування в Університеті Цінхуа та ступінь бакалавра з ядерної фізики в Національному університеті оборонних технологій у Чанші, Китай. Свою кар’єру розпочав у Національному управлінні з ядерної безпеки, а потім працював на посаді другого секретаря з питань науки і технологій у посольстві Китаю у Вашингтоні. До роботи в МАГАТЕ обіймав посаду заступника міністра охорони навколишнього середовища у 2016-2018 роках, а також заступника міністра екології та навколишнього середовища у 2018-2021 роках. Маючи більше 30 років досвіду роботи інженером та вченим в галузі ядерної науки та радіаційного захисту, став Головою Департаменту технічного співробітництва у 2021 році.

 • Массімо Апаро – Голова Департаменту гарантій, який контролює застосування та здійснення гарантій шляхом перевірки виконання зобов’язань державами-членами, відповідно до підписаних угод з МАГАТЕ.

Массімо Апаро працює в Департаменті гарантій МАГАТЕ, починаючи з 1997 року, наразі виконує обов’язки заступника генерального директора та керівника Департаменту гарантій, а до цього був на посаді керівника відділу технічних і наукових послуг, керівником Токійського регіонального офісу у відділі операцій А та керівником оперативної групи Ірану. До приходу в МАГАТЕ Массімо Апаро працював генеральним директором італійської компанії з виявлення та моніторингу радіації в Європейському космічному агентстві та в колишньому Національному комітеті з ядерної енергії Італії.

 • Ліді Еврар – Голова Департаменту з ядерної безпеки та фізичного захисту, яка займається забезпеченням захисту населення та довкілля від іонізуючого випромінювання.

Ліді Еврар розпочала кар’єру в галузі інженерії у 1995 році, отримавши посаду інженера в Міністерстві енергетики Франції, а протягом останніх 25 років обіймала посади керівника відділу промисловості, досліджень і навколишнього середовища Міністерства навколишнього середовища Франції (Паризький регіон); заступника начальника відділу Паризького регіону Управління з ядерної безпеки, голови Департаменту з питань ядерних відходів, зняття з експлуатації, установок паливного циклу, дослідницьких установок та відновлення забруднених ґрунтів. В Управлінні з ядерної безпеки (ASN) займалася питаннями радіаційного захисту та ядерної безпеки. Зокрема, разом із колегами з Міністерства енергетики Франції розроблювала національний план поводження з радіоактивними матеріалами та відходами на 2013-2015 рр. і координувала стрес-тести, проведені на дослідницьких об’єктах і об’єктах паливного циклу після аварії на АЕС «Фукусіма-Даїчі». Головою Департаменту з ядерної безпеки та фізичного захисту МАГАТЕ стала у 2021 році.

 • міхаіл чудаков – голова Департаменту ядерної енергії, який контролює використання ядерної енергії у мирних цілях.

міхаіл чудаков з 1995 року працював у російському «росенергоатом», зокрема виконував обов’язки заступника генерального директора підприємства та директора білібінської АЕС, а до цього обіймав посаду радника ВАО АЕС у москві та Лондоні, зокрема очолював московський центр ВАО АЕС до 2015 року. Працював на різних посадах, зокрема старшим оператором реактора, на калінінській АЕС. Заступником генерального директора та головою Департаменту ядерної енергії МАГАТЕ його призначили у 2015 році.

Структура МАГАТЕ тісно пов’язана з напрямками діяльності організації. Так, агентство складається з Офісу Генерального директора та шести департаментів: Департамент управління, Департамент ядерної енергії, Департамент гарантій, Департамент ядерної безпеки та фізичного захисту, Департамент технічного співробітництва та Департамент ядерних наук та застосувань.

Генеральному директору МАГАТЕ підпорядковуються п’ять відомств. Канцелярія Генерального директора займається підтримкою та налагодженням зовнішніх зв’язків з державами-членами та зацікавленими сторонами, плануванням політики та стратегії організації та забезпеченням її дотримання, координацією діяльності офісів у Нью-Йорку та Женеві, які підтримують зв’язок з Організацією Об’єднаних Націй та її установами. Секретаріат директивних органів забезпечує виконання функцій керівних органів МАГАТЕ – Генеральна конференція та Рада керуючих – а також дбає про ефективне проведення засідань директивних органів. Управління служб внутрішнього нагляду було створено у 2001 році з ініціативи Генерального директора МАГАТЕ для виконання функцій внутрішнього аудиту, консультування з питань управління, оцінювання реалізації програм, проведення службових розслідувань, а також координування співробітництва МАГАТЕ з Об’єднаною інспекційною групою Організації Об’єднаних Націй. Основним завданням Управління громадської інформації та комунікації є забезпечувати своєчасно наданою інформацією про МАГАТЕ та ядерні розробки, організовувати пресбрифінги Генерального директора, координувати комунікаційну діяльність інших департаментів та відділів агентства. Управління з правових питань забезпечує роботу Генерального директора, Секретаріату та директивних органів відповідно до правових норм, надає юридичні послуги державам-членам МАГАТЕ в укладанні міжнародних угод та розробці національного ядерного законодавства та є депозитарієм для багатосторонніх договорів агентства. Структурно Управління поділяється на три відділи: загальноюридичний відділ, відділ з питань нерозповсюдження та формування політики, відділ ядерного та договірного права.

Крім того, за ініціативи Управління з правових питань було започатковано Першу Міжнародну конференцію з ядерного права з метою обміну досвідом та обговорення актуальних питань у галузі ядерного права для подальшого її розвитку.

Загалом завданнями відділів Департаменту управління є організація безперебійної роботи агентства, враховуючи потреби Секретаріату та держав-членів.

Департамент ядерної безпеки та фізичного захисту забезпечує надання експертних та консультаційних послуг у різних сферах ядерної та фізичної безпеки. Таким чином працівники відділів Департаменту допомагають розробляти та впроваджувати норми безпеки для радіаційного захисту, поводженню з ядерними відходами та перевезення, розробляти заходи з підвищення безпеки ядерних установок на етапах проєктування, будівництва та експлуатації ядерних об’єктів.

Крім того, при Департаменті створено Центр інцидентів та екстреної допомоги – глобальний координаційний центр з питань забезпечення міжнародної аварійної готовності, взаємодії та реагування у разі ядерних або радіаційних інцидентів та аварійних ситуацій, незалежно від того сталися вони внаслідок аварії, недбалості чи зловмисних дій.

Департамент технічного співробітництва займається реалізацією програм технічного співробітництва агентства.

Програма технічного співробітництва — це основний механізм передачі ядерних технологій державам-членам та надання їм допомоги у вирішенні першочергових завдань у сферах охорони здоров’я та харчування, продовольства та сільського господарства, водних ресурсів та навколишнього середовища тощо, а також накопичення ядерних знань і управління ними.

Програма технічного співробітництва реалізовується у чотирьох географічних регіонах: Африка, Азія та Азійсько-Тихоокеанський регіон, Європа, Латинська Америка та країнах Карибського басейну. Для кожного регіону враховується наявний потенціал та умови роботи.

Департамент ядерних наук та застосувань займається вирішенням соціально-економічних проблем у сферах охорони здоров’я, продовольства та сільського господарства, захисту довкілля, водних ресурсів та промисловості за допомогою використання ядерних наук, технологій та інновацій.

У межах департаменту функціонує низка лабораторій МАГАТЕ, зокрема лабораторій морського середовища, ядерних наук та приладобудування та 8 розташованих лабораторій у Зайберсдорфі: боротьби з комахами-шкідниками, тваринництва та ветеринарії, селекції та генетики рослин,  ґрунтових та водних ресурсів та живлення рослин, безпеки та контролю харчових продуктів, ядерної науки та приладів, земного середовища та дозиметрична лабораторія.

Департамент гарантій виконує функції із застосування гарантій МАГАТЕ з метою запобігання розповсюдженню ядерної зброї шляхом проведення перевірок та надання технічної допомоги відповідно до укладених угод та домовленостей.

У Департаменті функціонує Бюро здійснення перевірок в Ірані та три відділи операцій – А, який охоплює регіон Австралазії (Австралія, острови Нової Зеландії, Нова Гвінея та прилеглі тихоокеанські острови), В – Близький Схід, Південна Азія, Африка, європейські держави, що не входять до ЄС, Північна та Південна Америка, С – Європа, Центральна Азія та рф.

Департамент ядерної енергії, яким керує росіянин міхаіл чудаков, повинен сприяти безпечному використанню ядерної енергії урядами та операторами країн та надавати підтримку існуючим та новим ядерним програмам у всьому світі, зокрема в питаннях ядерного паливного циклу, життєвого циклу ядерних установок.

Як бачимо, російські представники все ж таки є у керівному складі організації. При чому парадоксом є те, що саме громадянин росії міхаіл чудаков – голова Департаменту ядерної енергії, основна сфера обов’язків якого – допомога країнам в ефективній та безпечній експлуатації атомних електростанцій. Тобто Департамент, який очолює росіянин, координує діяльність у сфері мирного використання ядерної енергії в енергетиці в той час, як його держава захоплює українські атомні електростанції, здійснює обстріл ядерних об’єктів, тримає в окупації та викрадає українських атомників.

Після аварії на Фукусімській АЕС у 2011 році заговорили про пасивність МАГАТЕ у сфері ядерної безпеки. Зокрема професор Університету Південної Каліфорнії Наджмедін Мешкаті, який відвідав Чорнобильську АЕС після катастрофи та вивчав досвід реагування атомних електростанцій на надзвичайні ситуації, казав, що у МАГАТЕ немає ні плану досліджень, ні ресурсів для фінансування у сфері безпеки ядерної енергетики. Тобто МАГАТЕ як міжнародна організація, яка має значні ресурси, людський потенціал та була створена з метою забезпечувати мирне використання атомної енергії, мала б займати проактивну позицію для створення нових тенденцій та напрямків досліджень у атомній галузі, спрямованих на запобігання аварій і ефективне реагування у разі їх виникнення.

У зв’язку з повномасштабним вторгненням рф в Україну, окупацією та зростанням ризику пошкодження ядерно-радіаційних об’єктів внаслідок військових дій, перед МАГАТЕ постали виклики щодо пошуку механізмів запобігання виникнення ядерних і радіаційних аварій на об’єктах мирного використання ядерної енергії, не розрахованих за своїм дизайном/конструкціями на впливи військових дій. Так само як і після аварії на Фукусімській АЕС, у міжнародної організації не було плану дій щодо підтримки ядерної і фізичної ядерної безпеки в умовах воєнного стану. Проте Україна отримала перший у світі досвід захоплення мирних ядерних установок державою, що володіє ядерною зброєю, і залишається самопроголошеним членом МАГАТЕ, перебравши на себе спадщину СРСР. рф не було серед країн-засновників МАГАТЕ, немає і серед тих, хто висловив бажання вступу до авторитетної міжнародної організації.

Від початку війни Генеральним Директором МАГАТЕ були окреслені «seven indispensable pillars of nuclear safety and security» – сім невід’ємних компонентів ядерної і фізичної безпеки, які за будь-яких умов мають виконуватись «усіма сторонами», однак повністю ігноруються зі сторони російських окупантів. Перша місія МАГАТЕ в умовах війни в Україні відбулася наприкінці березня на Південноукраїнській АЕС. Другий візит Рафаель Маріано Гроссі здійснив 26 квітня на Чорнобильську атомну електростанцію після її деокупації та почав планувати проведення наступної місії МАГАТЕ на окуповану Запорізьку АЕС, яка відбулася 1 вересня 2022.

З того часу на Запорізькій АЕС діє постійна місія МАГАТЕ, відповідно до Технічного завдання, погодженого між Україною та МАГАТЕ шляхом обміну нотами. Заяви Генерального Директора МАГАТЕ та звіти про стан ядерної та фізичної безпеки в Україні доступні за посиланням. МАГАТЕ констатує, що обстріли становлять загрозу ядерній безпеці та можуть призвести до радіологічних наслідків. Саме тому Генеральний Директор МАГАТЕ заявив про необхідність припинення будь-яких військових дій біля українських атомних електростанцій та ініціював встановлення охоронної зони ядерної безпеки. Проте на сьогодні ситуація на Запорізькій АЕС залишається без змін: атомна електростанція досі окупована, обстріли майданчика ЗАЕС та прилеглих територій продовжуються, лунають вибухи від випадкових підривів встановлених навколо периметру рф мін, персонал атомників зазнає знущань, принижень і примусу, представники «росатому» втручаються в роботу і конструкцію ядерних установок, резолюції Ради керуючих МАГАТЕ ігноруються російськими агресорами, не зважаючи на постійну присутність місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

Існуючі рамки міжнародно-правових режимів ядерної безпеки зруйновані агресією ядерної країни і потребують перегляду з урахуванням реалій, що склались в умовах війни. Державна корпорація «росатом» фактично виступає консультантом і спонсором політики російського ядерного тероризму не лише в Україні, а й у багатьох інших країнах світу, просуваючи російські ядерні технології і проєкти «під ключ» як механізми експансії і довгострокової політичної і технологічної залежності потенційних «реципієнтів», основними з яких є Іран, Білорусь, Китай, Індія, а також Туреччина та Єгипет, державна політика яких враховує роль рф у розвитку їх національних ядерних програм.

МАГАТЕ, що позиціює себе як впливова міжнародна організація, для збереження власного авторитету слід працювати над пошуком нових механізмів підтримки режимів безпеки і нерозповсюдження, оскільки наслідками агресивних дій ядерної держави може бути неконтрольованість поширення ядерних технологій і руйнація вже створених механізмів стримування.

Країнам-членам МАГАТЕ слід розуміти, що впровадження проєктів із залученням державної корпорації з атомної енергії «росатом» не лише несе значні фінансові ризики та ставить під загрозу успішну реалізацію цих проєктів в умовах санкцій та військових витрат, а й є механізмом експансії рф та спонсорування ядерного терору.

Редакція вебсайту Uatom.org