WENRA підтримує розвиток малих модульних та вдосконалених ядерних реакторів

Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів (WENRA) опублікувала заяву щодо розвитку малих модульних та вдосконалених ядерних реакторів. 

Все більше країн підтримують розробку малих модульних та вдосконалених ядерних реакторів з метою декарбонізації енергетики в контексті зміни клімату, при цьому зацікавлені сторони сподіваються на швидке завершення національних процесів ліцензування. Для бізнес-моделей таких реакторів є вимоги щодо виготовлення великої кількості копій з типовим дизайном, який можна ліцензувати в декількох країнах без значних змін. Тому постачальники, ліцензіати і деякі уряди заохочують регулюючі органи працювати над гармонізацією регуляторних вимог з метою пришвидшення ліцензування технологій та сприяти взаємному визнанню перевірок безпеки, виконаних їхніми партнерами. 

Відповідно до заяви WENRA, ключова роль атомної промисловості полягає в: 

  • забезпеченні достатньої зрілості проєктів реакторів, щоб проєктні обґрунтування, подані до національних регулюючих органів, були повними, забезпечуючи ефективне застосування процесу регуляторної оцінки; 
  • своєчасному наданні проєктної документації національним регулюючим органам для сприяння співробітництву у сфері регулювання; 
  • всебічному розумінні національної нормативно-правової бази. 

Цього можна досягнути, відповідно до WENRA, зберігаючи принцип національної відповідальності за безпеку, шляхом: 

  • завчасної взаємодії з постачальниками та іншими зацікавленими сторонами для надання роз’яснень щодо регуляторних очікувань та сприяння ефективним регуляторним процесам; 
  • співпраці у проведенні спільних оцінок проєктів малих модульних та вдосконалених ядерних реакторів, де це доречно; 
  • розробки процесів, що дозволяють отримати вигоду з регуляторних оцінок, раніше виконаних іншими національними регуляторними органами. 

Члени WENRA підтвердили свою готовність сприяти взаємному співробітництву з оцінки безпеки проєктів реакторів у цьому напрямку та закликають уряди своїх країн надати регулюючим органам, за необхідності, відповідний мандат і достатні ресурси.