Про сайт

Проблеми використання ядерної енергії завжди привертали особливу увагу широкої громадськості. Причиною цього є той факт, що ядерна енергія, з однієї сторони, відіграє важливу роль у формуванні енергобалансу світової економіки, а з іншої – ядерні технології, що використовуються для виробництва електроенергії є потенційно небезпечними при недотриманні вимог забезпечення ядерної безпеки, радіаційного захисту та нерозповсюдження ядерної зброї.

Після Киштимської аварії (1957 рік), аваріях на Чорнобильській АЕС (1986 рік) та на АЕС Фукусіма-Даїчі (2011 рік), а також низки інших сумнозвісних подій, суспільство усвідомило важливість та значення питань забезпечення ядерної безпеки, радіаційного захисту та нерозповсюдження ядерної зброї для свого життя. Ці питання викликали високий інтерес широкої громадськості, що, в свою чергу, зумовило потребу забезпечення населення достовірною й легкою для розуміння інформацією з боку компетентних та відповідальних органів.

Одним з основних принципів державної політики України у сфері використання ядерної енергії є відкритість і доступність відповідної інформації для широкої громадськості. (Закон України від 08.02.1995 № 39/95-ВР).

Сьогодні, для більш ефективної та результативної реалізації даного принципу активно застосовуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

Рішенням Колегії Держатомрегулювання України від 30 вересня 2010 р. було визначено необхідність створення нового допоміжного веб-ресурсу з метою підвищення рівня поінформованості населення та задоволення інтересу до питань ядерної безпеки, радіаційного захисту та нерозповсюдження ядерної зброї серед широких кіл громадськості, у тому числі молоді. Керуючись прийнятим рішенням, Держатомрегулювання України за підтримки Шведського органу з радіаційної безпеки започаткувало проект по інформаційній підтримці, в рамках якого було створено веб-сайт – Uatom.org. Виконавцем проекту за погодженням з Держатомрегулювання України визначено Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

Основні завдання веб-сайту:

  • Підвищити рівень поінформованості цільових груп з питань ядерної безпеки, радіаційного захисту та нерозповсюдження ядерної зброї.
  • Поліпшити якість інформування громадськості про різні аспекти використання ядерної енергії.
  • Підвищити інтерес до даної тематики серед широкої громадськості, в тому числі молоді.
  • Залучити в процес створення інформаційних матеріалів провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців сфери.

Ця платформа надає унікальну можливість для роботи з громадськістю. Веб-сайт має корисну, компетентну та достовірну інформацію, яка може покращити розуміння громадськості в питаннях, що стосуються ядерної й радіаційної безпеки та нерозповсюдження ядерної зброї.