β – БЕТА

β-випромінювання – один із видів радіоактивного випромінювання, якому характерна значно більша проникаюча здатність у порівнянні з α-випромінюванням.

Природою створені радіоактивні елементи, що здатні випромінювати виключно β-промені, наприклад, тритій (3Н або Т), який є одним з ізотопів водню.

Поряд із природним радіоактивним фоном, навколишній світ існує серед безлічі штучно створених джерел іонізуючого випромінювання.

Техногенні аварії на ядерних об’єктах цивільного призначення: АЕС Три-Майл-Айленд у США, АЕС Фукусіма Даїчі в Японії, Чорнобильської АЕС в Україні призвели до неконтрольованого надходження в оточуюче середовище радіонуклідів. У результаті чого вміст ізотопів, що є β-випромінюючими радіонуклідами, такими як ізотопи цезію (137Cs, 134Cs), стронцію (90Sr), 3H та деяких інших, зріс у тисячі разів.

Як бета-випромінювання впливає на людину?

При потраплянні β-частинок на шкіру людини може відбутися опік тканин. Ступінь ушкодження при цьому залежить від тривалості опромінення, його інтенсивності та структури тканини. Особливо страждають відкриті ділянки тіла і слизові оболонки очей.

Значні ушкодження отримують внутрішні органи при потраплянні β-випромінюючих радіонуклідів у середину організму. При цьому відбувається іонізація молекул, пошкодження органічних комплексів і ДНК. У разі тривалого надходження значної кількості β-частинок або одноразово при потраплянні у тіло дуже сильної дози – результат плачевний, адже призводить до смерті.

Захист від β-випромінювання

Коли мова йде про людей, чия професійна діяльність, так чи інакше, пов’язана з джерелами β-випромінювання, для їх захисту й мінімізації наслідків негативного впливу на організм передбачені певні правила поведінки.

  • Основний захист від β-випромінювання полягає у зниженні його інтенсивності, шляхом віддалення від джерела небезпеки на якомога більшу відстань та зменшення тривалості самого контакту з джерелом.
  • Захиститись від зовнішнього впливу β-променів допоможуть спеціальний одяг, екрани зі скла, плексигласу, листового алюмінію та інших металів.
  • Вберегти внутрішні органи (легені, шлунково-кишковий тракт) від надходження β-частинок в середину організму можна, використовуючи спеціальні засоби захисту, – респіратори, пов’язки. Також дієвим буде – обмеження споживання забрудненої води та продуктів харчування.

Перша допомога при зовнішньому опроміненні та потраплянні бета-частинок у середину організму?

  • Терміново покинути небезпечну зону і пройти дозиметричний контроль;
  • Зняти одяг і взуття;
  • Забруднений спецодяг передати для подальшої дезактивації;
  • При забрудненні шкіри необхідно обробити уражену ділянку миючими засобами та змити водою;
  • Протягом перших 30 хв – 1 години після надходження в організм бета-частинок – прийняти препарати, що стимулюють блювотний рефлекс та проносні засоби;
  • В подальшому використовувати сорбенти й вживати продукти харчування, що прискорюють метаболізм організму.

Лікувальний ефект бета-променів

Так само, як і інші види іонізуючого випромінювання, β-промені знаходять широке застосування у медицині.

При лікуванні хвороб шкіри на проблемні ділянки накладаються аплікатори, що випромінюють β-промені. При злоякісних пухлинах організму використовують внутрішньо-тканинну β-терапію, лікувальний ефект якої досягається за рахунок руйнівної дії β-променів на патологічно змінені тканини. Також у медицині використовується радіоізотопна діагностика для виявлення пухлин.

Редакція веб-сайту Uatom.org