Міжнародні організації

Міжнародне агенство з атомної енергії

Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Управління з питань роззброєння Організації Об’єднаних Націй
Організація Об’єднаних Націй
Агентство атомної енергетики при Організації економічного співробіт-ництва та розвитку
Науковий комітет Організації Об’єднаних Націй з дії атомної радіації
Европейська група регуляторів ядерної безпеки
Всесвітня ядерна асоціація
Європейський форум з атомної енергетики
Група ядерних постачальників
Всесвітня асоціація операторів атомних електростанцій
Європейська спільнота з атомної енергії
Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів
Ассоціація Голів європейських компетентних органів з радіацій-ного захисту
Європейський ядерний форум (Форатом)
Програма щодо управління питаннями безпеки та зниження ризи-ків пов’язаних з ядерним, хімічним, біологічним або радіологічним видом зброї і матеріалів
Підготовча комісія організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань
Глобальна ініціатива боротьби з актами ядерного тероризму
Комітет Цангера