Для перевірки обізнаності громадян щодо питань ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулюванням спільно з ДНТЦ ЯРБ проведено опитування у Святошинському районі столиці.