ЯДЕРНА ЗАХИЩЕНІСТЬ

Загроза ядерного тероризму визнана світовою громадськістю однією з ключових проблем міжнародної безпеки. Сьогодні, в період політичної та економічної нестабільності, кількість терористичних актів постійно зростає, а відтак збільшується ймовірність використання терористами або іншими кримінальними групами чи особами у своїй діяльності радіоактивних матеріалів. Для вирішення цієї проблеми основну роль відіграє ядерна захищеність. Від її дієвості залежить захист держави, населення та навколишнього середовища від терористичних актів, диверсій, крадіжки або будь-якого іншого протиправного діяння щодо ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання або ядерної установки (об’єкта).

Основні терміни

За визначенням Міжнародного агентства з атомної енергії (далі – МАГАТЕ), ядерна захищеність («nuclear security») – це запобігання та виявлення викрадення, саботажу (диверсії), несанкціонованого доступу, незаконної передачі або інших зловмисних дій по відношенню до ядерних матеріалів, інших радіоактивних речовин або пов’язаних з ними установок, і реагування на такі дії.

maersk

Оскільки в українській, а також і в російській мовах англійські терміни «safety» та «security» мають однаковий еквівалент – «безпека», то внаслідок цього виникають складнощі при перекладі. З метою вирішення цього питання термін «nuclear security» на російську мову перекладається, як «физическая ядерная безопасность». Деякі українські експерти також перекладають вищезгаданий термін на українську мову як «фізична ядерна безпека». Таке формулювання не представлено у відповідних українських нормативно-правових актах. Натомість, у законі України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» існує поняття «захищеність ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», що означає приведення у відповідність рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання до рівня, визначеного українським законодавством. В свою чергу в рекомендаціях МАГАТЕ з ядерної захищеності, що стосуються фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок (INFCIRC/225/Rev.5) вказано, що «фізичний захист» тепер відомий як «ядерна захищеність». Крім того, в тому ж документі відзначено, що функції «ядерної захищеності» співпадають з функціями фізичного захисту.

Отже, термін «ядерна захищеність» повністю відповідає суті поняття «nuclear security». Тому й надалі на цьому сайті буде використовуватися на українській та російській версіях саме термін «ядерна захищеність/ядерная защищенность».

Чим відрізняється захищеність від безпеки?

Простою мовою цю різницю можна пояснити так:

  • Заходи безпеки захищають людину від впливу ядерної установки, іншого джерела іонізуючого випромінювання;
  •  Заходи захищеності/фізичний захист захищають саму установку або джерело, щоб їх не використали для нанесення шкоди людині.

cam

Основні складові

Виходячи з визначення, забезпечення ядерної захищеності включає такі напрями діяльності:

  • запобігання – заходи з обліку, контролю та захисту ядерних матеріалів та установок від зловмисних дій;
  • виявлення – заходи з розкриття зловмисних дій стосовно ядерних та інших радіоактивних матеріалів, а також пов’язаних з ними установок та іншої інфраструктури;
  • реагування – заходи з ефективного реагування на випадки зловмисних дій, включаючи аналіз та встановлення походження вилучених матеріалів і речовин.

Таким чином, до безпосередніх заходів, спрямованих на забезпечення ядерної захищеності на національному рівні, належить фізичний захист, який має забезпечувати захищеність ядерних матеріалів та установок, а також інших джерел іонізуючого випромінювання з метою недопущення вчинення несанкціонованих дій, а також облік і контроль ядерних матеріалів плюс та радіоактивних матеріалів.

Вони, в свою чергу, об’єднують заходи, спрямовані на недопущення використання ядерного матеріалу в військових цілях та потрапляння ядерного та радіоактивного матеріалу в незаконний обіг.

Від дієвості заходів ядерної захищеності залежить ступінь ризиків для держави, пов’язаних із незаконним обігом ядерних та інших радіоактивних матеріалів, а також із терористичними актами. Водночас, ядерна захищеність на національному рівні є складовою забезпечення режиму глобальної безпеки. Відповідальність за стан національних систем ядерної захищеності несуть уряди держав-членів МАГАТЕ, але при необхідності МАГАТЕ та країни-учасники можуть надавати суттєву допомогу окремим країнам.

Активний процес комп’ютеризації та інформатизації атомної галузі зумовлює потребу в підвищенні рівня комп’ютерної безпеки на ядерних об’єктах. Міжнародна спільнота неодноразово висловлювала серйозну занепокоєність щодо вразливості до кібернетичних загроз ядерних та радіоактивних матеріалів, а також відповідних установок. МАГАТЕ відзначає, що досвід дії вірусу «Стакснет» продемонстрував реальну небезпеку кібератак для ядерних об’єктів, та наголошує, що подібні події негативно впливають на рівень ядерної безпеки та захищеності.

security

Комп’ютерна безпека відіграє дедалі важливішу роль у досягненні основних цілей ядерної захищеності, зокрема у запобіганні та виявленні викрадення, саботажу (диверсії), несанкціонованого доступу, незаконного передавання або інших дій зловмисників щодо ядерних матеріалів, інших радіоактивних речовин або пов’язаних з ними установок, і реагуванні на такі дії. У свою чергу, цілі комп’ютерної безпеки — це, зазвичай, захист характеристик конфіденційності, цілісності та доступності електронних даних або готовності комп’ютерних систем і процесів. Таким чином, визначаючи та захищаючи відповідні дані або системи, які впливають на ядерну безпеку та захищеність на ядерних установках, можна підвищити безпеку експлуатації ядерних об’єктів.

Джерела:

  1. Матеріали Держатомрегулювання
  2. Матеріали редакційної колегії Uatom.org

Новини за напрямом Ядерної захищеності

На зупиненій АЕС у Нідерландах виникла пожежа

21 травня вдень у Нідерландах спалахнула…