Основні об’єкти, призначені для поводження з РАВ, на території зони відчуження:

Комплекс «Вектор» (перша та друга черга)

Майданчик комплексу «Вектор» розташований на території зони відчуження на відстані 11 км у південно-західному напрямку від Чорнобильської АЕС.

Комплекс «Вектор»  є комплексом виробництва з дезактивації, транспортування, переробки та захоронення РАВ. Будівництво комплексу розпочалося 1998 року і здійснюється в два етапи:

  • перша черга комплексу «Вектор»
  • друга черга комплексу «Вектор»

Створення комплексу виробництв «Вектор» було спричинене необхідністю мінімізації екологічної небезпеки, пов’язаною з територіями, радіоактивно забрудненими внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Будівництво комплексу «Вектор» розпочалося у січні 1998 року відповідно до проектної документації, що пройшла Державну експертизу й була затверджена наказом МНС України від 16.06.1997 № 90.

Комплекс виробництв «Вектор» повинен забезпечувати:

перша черга – захоронення короткоіснуючих низько та середньоактивних радіоактивних відходів (РАВ), що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи;

друга черга – преробка довгоіснуючих низько- та середньоактивних РАВ, довгострокове зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ, а також тимчасове зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання.

На сьогодні комплекс виробництв «Вектор» включає:

Спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ-Лот 3, прийняте в експлуатацію у 2008 р.). СОПСТРВ-Лот 3 розраховане на 50210 м3 РАВ та призначене для захоронення низько- та середньоактивних короткоіснуючих РАВ, що мають надходити з заводу з переробки твердих РАВ (ЗПТРВ) і цементованих рідких РАВ із заводу з переробки рідких РАВ (ЗПРРВ), розташованих на майданчику Чорнобильської АЕС.

Централізоване сховище відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ), ЦСВДІВ призначене для приймання, ідентифікації, сортування, обробки, паспортизації, кондиціювання та подальшого зберігання відпрацьованих ДІВ закритого типу. Сховище розраховане на зберігання 500 тис. одиниць ДІВ загальною активністю до 1 млн. кюрі протягом 50 років.

Приповерхневе сховище твердих РАВ (ТРВ-1) – сховище для захоронення РАВ у залізобетонних контейнерах (ТРВ-1) розраховане на об’єм 9800 м3 РАВ, добудовано, знаходиться в стадії отримання ліцензії та (ТРВ-2).

Приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів (ТРВ-2) – модульне сховище для захоронення радіоактивних відходів навалом, розраховане на 9400 м3 РАВ, добудовано, знаходиться в стадії отримання ліцензії.

Будівлю підготовки контейнерів до захоронення, санпропускник з лабораторією, мийку автотранспорту, інфраструктуру.

Тривають роботи з проектування сховищ другої черги комплексу виробництв «Вектор». Проходить експертизу проект будівництва приповерхневого сховища для високоактивних осклованих РАВ, які будуть повертатися із Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС. На стадії проектування перебувають приповерхневе сховище для зберігання довгоіснуючих низько- і середньоактивних РАВ та приповерхневе сховище для зберігання високоактивних РАВ.

Пункти захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ «Буряківка», ПЗРВ «Підлісний», ПЗРВ «III черга ЧАЕС»)

Під час здійснення першочергових заходів з ліквідації аварії на ЧАЕС, протягом 1986-1987 років на території зони відчуження були створені об’єкти для захоронення та локалізації великих обсягів аварійних РАВ. Це пункти захоронення радіоактивних відходів: ПЗРВ «Буряківка», ПЗРВ «Підлісний», ПЗРВ «III черга ЧАЕС» та пункти тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ).

ПЗРВ «Буряківка» експлуатується з 1987 року. Пункт захоронення складається із 30-ти приповерхневих сховищ (траншей) для захоронення РАВ.  З початку експлуатації у сховищах ПЗРВ «Буряківка» розміщено близько 687 тис. м³ радіоактивних відходів чорнобильського походження. На сьогодні у зв’язку із вичерпанням проектного ресурсу ПЗРВ, розглядається можливість реконструкції об’єкту.

ПЗРВ «Підлісний» та «III черга ЧАЕС» створені у перші роки ліквідації аварії на ЧАЕС. У цих об’єктах розміщувались найбільш небезпечні високоактивні та довгоіснуючі аварійні РАВ. У подальшому радіоактивні відходи мають бути вилучені із цих об’єктів та перезахоронені у геологічному сховищі.

Пункти тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ)

На території зони відчуження розміщено дев’ять пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ): «Станція Янів», «Нафтобаза», «Піщане плато», «Рудий ліс», «Стара Будбаза», «Нова Будбаза», «Прип’ять», «Копачі», «Чистогалівка», загальною площею біля 10 гектарів. На територіях ПТЛРВ розміщені траншеї і бурти з РАВ. Постійно ведуться роботи з обстеження територій ПТЛРВ, обслуговування та підтримки у безпечному стані траншей та буртів.

У 2019-2020 роках продовжиться обстеження пунктів тимчасової локалізації РАВ (ПТЛРВ) з метою обґрунтування їх безпеки та вилучення РАВ із найбільш небезпечних місць.