ПРОМЕНЕВІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ Й ЛІКУВАННЯ. ПАМ’ЯТКА ОНКОПАЦІЄНТУ

Кожна людина за життя не раз має справу з променевою діагностикою різних хвороб (рентген, флюорографія, комп’ютерна томографія), тож ці види застосування іонізуючого випромінювання, зазвичай, зрозумілі й не викликають запитань.

Проте у випадку онкологічного захворювання пацієнту можуть призначити сеанси опромінення в значно більших обсягах за короткий період часу. Ця галузь медицини доволі вузька, і тому для нефахівців часто оповита загадками. Ми спробували уявити, які запитання можуть турбувати людину, яку чекає діагностика чи лікування за допомогою радіонуклідів або сеанси променевої терапії, і зібрали інформацію по кожному з них.

Велику допомогу нам надали лікарі-радіологи Олексій Гальченко (Національний медичний університет ім. О. Богомольця) та Марина Сатир (Інститут серця МОЗ України).

Які існують радіаційні методи діагностики й лікування онкологічних хвороб? 

Радіонуклідна діагностика ― вид діагностики оснований на введенні в організм людини радіофармацевтичних препаратів (РФП) ― фармацевтичних сполук, які складаються з радіоізотопів, сполучених із органічними транспортними молекулами. Радіоізотопи виконують роль міток, які накопичуються в певних тканинах чи органах, і випромінювання від яких фіксує апарат. Це дає змогу побачити наявність чи відсутність злоякісних утворень, їх точну локалізацію та об’єм.

Також РФП можуть використовуватися у лікуванні ряду доброякісних і злоякісних пухлин, захворювань щитовидної залози, опорно-рухового апарату і нейроендокринної системи (радіонуклідна терапія, або системна променева терапія,  рідше — молекулярна терапія). Цей вид терапії призначають за наявності множинних вогнищ хвороби. Радіонуклідна терапія ґрунтується на локальній дії на пухлину випромінювання від радіоізотопу, який у ході метаболізму накопичується у тканині чи органі.

Більше про застосування РФП (ядерну медицину) читайте у матеріалі.

Якщо ж людина отримує опромінення від зовнішнього джерела, це — променева терапія, яка буває двох видів: дистанційна ПТ (доза до пацієнта доставляється за допомоги джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ), що вміщене в апарат) і контактна ПТ, або ж брахітерапія (закрите ДІВ імплантують безпосередньо в район пухлини, зазвичай через природні порожнини тіла). Частіше ПТ застосовують за наявності поодиноких вогнищ хвороби, які можна чітко окреслити й опромінити.

Види променевої терапії, принцип дії, обладнання дивіться тут.

Кожен із променевих методів лікування є найбільш ефективним для відповідних захворювань і пухлин, тож вибір методу залежить від діагнозу та тактики лікування, яку рекомендуватиме лікар.

При дистанційній променевій терапії дозу опромінення підводить лінійний прискорювач. Фото: iStock

Як часто для діагностики онкологічних захворювань застосовують радіонукліди?

Радіонуклідна діагностика є цінним діагностичним та прогностичним методом для певних патологій, у першу чергу для гормонзалежних пухлин. Результати цих досліджень є важливими для визначення стадії та подальшої тактики лікування. Тож у випадку раку передміхурової залози та молочної залози цей метод є дуже інформативним та вживаним.

З якого віку пацієнту можна проходити променеву терапію?

Проходити променеву терапію можна з будь-якого віку, адже мова йде про лікування агресивної хвороби. У такому випадку, ефективність методу переважає над побічною дією, яка звісно є.

Як протікає лікування?

Курс дистанційної променевої терапії, зазвичай, триває протягом 6—11 тижнів. Сукупна доза зовнішнього опромінення дробиться на фракції (найчастіше, по 2 Грея), які пацієнт одержує п’ять днів на тиждень. Завдяки цьому нормальні тканини, що можуть постраждати від променевого навантаження, встигають відновлюватися між сеансами. Проте є методи ПТ, які передбачають одержання пацієнтом по кілька фракцій щоденно.

Спершу з пацієнтом проводять сеанс симуляції, тобто планування лікування. Пацієнта фіксують саме в тому положенні, в якому він перебуватиме під час сеансів променевої терапії. Далі радіотерапевт за допомогою комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії робить знімок тої частини тіла пацієнта, де міститься пухлина. Маючи знімок та результати інших аналізів, лікар за участі медичних фізиків складає план опромінення, де докладно прописує дозу, кількість і форму пучків випромінювання й кількість сеансів терапії.

Під час сеансів радіотерапії для точно наведення пучка випромінювання пацієнту наносять розмітку на шкіру, впроваджують у пухлину маркерні частки або використовують маски. Іноді тіло людини фіксують, аби зміни положення тіла не призвели до зміщення пучка випромінювання відносно мішені (області, яку опромінюватимуть). У ході сеансу хворий у приміщенні залишається сам, проте лаборант, який керує апаратом із сусідньої кімнати, підтримує з ним візуальний контакт і голосовий зв’язок. Один сеанс лікування, зазвичай, триває 10-20 хвилин.

Лікування за допомогою РФП (раідонуклідна терапія) пацієнти проходять в окремих відділеннях онкологічних клінік. Приймання радіофармпрепаратів у високих дозах потребує спеціальних умов для ведення і спостереження хворого.

Такі маски надівають пацієнтам для точнішого наведення пучка випромінювання на мішень. Фото: iStock

Які дози опромінення отримує пацієнт? Чи небезпечні вони для інших органів?

У випадку променевої терапії йдеться не про дозу на всього пацієнта, а про дозу на вогнище хвороби, оскільки суттю методу є підведення максимальної дози на вогнище із мінімальною дозою на оточуючі тканини і, особливо, критичні органи.

Сумарна доза на ділянку первинної пухлини складає, як правило, 60—75 Грей, на зони метастазування — 45—50 Грей.

Під час радіонуклідної терапії пацієнт може приймати РФП із високою активністю (3500 МБк для йод-131, до 500 МБк стронцій-89, 200 МБк золото-198).

Діагностичні РФП містять радіонукліди з коротким періодом напіврозпаду (від кількох хвилин (іноді навіть секунд) до кількох годин, рідше — доби) і виводяться з організму природним шляхом. Тож їхнє випромінювання не залишає наслідків для організму людини.

Які можуть бути побічні реакції на променеву терапію?

Сама процедура променевої терапії безболісна, адже впливу радіації людина не відчуває. Проте неодноразове опромінення організму може викликати певні побічні реакції.  У першу чергу це реакції шкіри, бо саме вона є «вхідними воротами» для дози. Ці реакції мінімізують завдяки підведенню дози на вогнище з різних боків так, щоб не перевищити максимально допустиму дозу на кожну ділянку шкіри.

Волосся під час променевої терапії не випадає ― такий ефект має хіміотерапія.

Щодо загальних соматичних ефектів (наслідків опромінення на клітини організму) ― усе залежить від об’єму пухлини, локалізації, загального стану пацієнта та курсу терапії.

Через дію опромінення на критичні органи і тканини можуть виникнути місцеві променеві реакції. Більшість із них проходять самостійно за 2-3 тижні без спеціальної терапії.Променева терапія спричиняє також променеві ушкодження ― органічні й функціональні зміни в органах і тканинах, що потребують спеціального лікування. Ушкодження бувають ранніми (виникають у процесі ПТ або протягом наступних трьох місяців) і пізні (через шість місяців, 1,5 року й більше). Пізні променеві ускладнення лікують комплексно із застосуванням медикаментозної терапії місцевого та загального впливу.

Проте медицина не зафіксувала жодного летального випадку через пізні променеві ускладнення. У будь-якому разі, всі ймовірні побічні реакції варто обговорювати індивідуально з лікарем.

Чи буде сам пацієнт радіоактивним під час проходження курсу променевої терапії? Чи є обмеження на спілкування з іншими людьми під час лікування?

Якщо мова йде про дистанційну променеву терапію, то — ні. Доза підводиться апаратами ззовні.

Чи можна залишати предмети одягу й речі, якими пацієнт користувався під час променевої терапії. Чи не будуть вони забрудненими радіацією?

Під час курсів дистанційної променевої терапії немає жодних обмежень у носінні одягу. Отримавши в певний призначену фракцію опромінення, пацієнт може йти додому — жодної небезпеки його речі не становлять.

За умов лікування радіофармпрепаратами особисті речі й одяг пацієнта зберігаються в лікарняних сховищах доти, доки не знизиться рівень їх радіоактивності. Потім їх повертають пацієнту.

Чи потрібно дотримуватися спеціальної дієти під час ПТ?

Не потрібно, якщо лікування не викликає в пацієнта індивідуальних реакцій з боку жлунково-кишкового тракту. У такому випадку, потрібно порадитися з лікарем.

Чи є ризики для батьківства (материнства) в пацієнтів, які пройшли курс ПТ?

Зазвичай, ні. Ризики можуть бути, якщо пухлина вразила репродуктивну систему і гонади (статеві залози) потрапляють у зону опромінення. 

Чи протипоказана ПТ при вагітності та грудному вигодовуванні?

При вагітності протипоказані будь-які процедури із використанням іонізуючого випромінювання. Щодо грудного вигодовування таких обмежень немає.

Щодо радіонуклідної діагностики та радіонуклідної терапії, то вигодовування необхідно припинити на час проведення лікування та продовжити після виведення радіофармпрепарату. 

Чи є наявність зубних коронок, титанових пластин, кардіостимуляторів, трансплантованих органів та ін. у тілі протипоказаннями для ПТ?

Для кожного імплантату видається паспорт, в якому прописані його характеристики та можливості використання. Для променевої терапії це не є протипоказанням, але на їх наявність в зоні опромінення слід зважати, оскільки вони впливають на розподіл дози. Зубні коронки ніяк не заважають ні ПТ, ні радіонуклідній діагностиці й терапії.

Трансплантовані органи протипоказанням до ПТ і ядерної медицини теж не є. Однак слід повідомити лікаря про медикаменти, які пацієнт приймає після трансплантації, щоб він врахував це під час складання плану лікування.

Кардіостимулятори — це окрема ситуація, за якої необхідно обов’язково проконсультуватися з кардіологом. Зазвичай, вони теж не є протипоказанням.

Які є альтернативні методи лікування раку окрім променевих?

Існують затверджені обов’язкові до виконання протоколи лікування різних онкологічних захворювань, куди включено хірургічне, медикаментозне (хіміотерапевтичне) та променеве лікування. Усі методи доповнюють один одного. Якщо для даної патології найбільш ефективним, на думку лікаря, якому ви довіряєте, є променевий метод, то варто скористатись саме ним.

Висловлюємо вдячність лікарям-радіологам Олексію Гальченку (Національний медичний університет ім. О. Богомольця) та Марині Сатир (Інститут серця МОЗ України).