ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЯДЕРНОЇ ГАЛУЗІ

Процес навчання фахівців-атомників триває впродовж усієї трудової діяльності. Але починається він від вибору, вступу та навчання у профільному навчальному закладі.

В Україні функціонує дев’ять навчальних закладів, які готують спеціалістів для  галузі атомної енергетики: НТУУ «КПІ ім. Сікорського», НУ «Львівська політехніка», Одеський національний політехнічний університет, НТУ «ХПІ», КНУ ім. Т. Шевченка, Вінницький національний технічний університет, Національний університет водного господарства та природокористування, Український державний хіміко-технологічний університет, Київський енергетичний коледж і єдине у своєму роді ПТУ Рівненської АЕС.

До російської окупації Кримського півострова в цьому переліку був ще Севастопольський інститут ядерної енергії та промисловості, який славився своєю матеріально-технічною базою та поважним викладацьким складом. Але наразі українських студентів він не навчає.


Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

За рейтингом QS World University Rankings 2019 Київський політех визнаний кращим серед закладів вищої освіти України з підготовки інженерів кількох спеціальностей «Engineering – Mechanical, «Aeronautical & Manufacturing» та «Engineering – Electrical & Electronic».

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики теплоенергетичного факультету готує фахівців з управління ядерними енергетичними установками, моделювання нейтронно-фізичних та теплогідравлічних процесів в устаткуванні АЕС, вирішення проблем надійності та безпеки АЕС.

Випускники мають виключне право на отримання ліцензії, що дозволяє управляти ядерними енергоустановками. Вони можуть займати посади від інженера до генерального директора АЕС чи працювати на інших галузевих підприємствах.

Із 2019 року на базі кафедри діє магістерська програма «Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів», яка вперше в Україні почала навчати фахівців за цим напрямком.

Студенти мають змогу навчитися не тільки основам фізичної ядерної безпеки, інформаційної безпеки та проєктуванню систем фізичного захисту, а й зможуть проводити оцінку вразливості та визначення загроз, розробляти нормативно-правові акти, попереджувальні заходи з протидії загроз, управляти надзвичайними та кризовими ситуаціями.

Навчання проводиться високопрофесійним викладацьким складом, серед якого фахівці-практики, фахівці, що пройшли стажування у Техаському університеті США, Сандійській національній лабораторії США та взяли участь у навчальних курсах МАГАТЕ.

Вебсайт: aesiitf.kpi.ua

Facebook:  facebook.com/AESiITF


Одеський національний політехнічний університет

Одеський національний політехнічний університет має найвищий рейтинг серед технічних закладів вищої освіти Одеси за даними відомих незалежних рейтингів «ТОП-200 Україна», «Консолідований рейтинг ВНЗ України», «Рейтинг зарплат випускників ВНЗ України за версією журналу «Гроші», «Рейтинг ВНЗ України за показниками Scopus», «Рейтинг ВНЗ України порталу DOU».

Підготовка фахівців для атомної енергетики здійснюється в Інституті енергетики та комп’ютерно-інтегрованих систем управління на трьох кафедрах: «Атомні електростанції», «Технологія води та палива», «Комп’ютерні технології автоматизації».

Студентам доступні такі спеціальності: «Атомна енергетика», «Дозиметрія і радіаційна безпека», «Фізика ядра та фізика високих енергій», «Радіаційний контроль та моніторинг на атомних електростанціях», «Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях», «Автоматизоване управління теплоенергетичними процесами» та «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва в енергетиці».

Програми навчання в ОНПУ передбачають можливість участі студентів у програмах академічної мобільності з навчання закордоном тривалістю в один семестр. Завдяки цьому студенти мають можливість отримати додаткову освіту у закладі вищої освіти  Польщі, Іспанії, Португалії, Німеччини та Туреччини.

Вебсайт: opu.ua/iecsu (Інститут енергетики та комп’ютерно-інтегрованих систем управління)

Facebook:  facebook.com/onpu.odessa/


Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ХПІ посідає третю сходинку серед усіх закладів вищої освіти України та шосте місце в міжнародному рейтингу Webometrics Ranking of World’s Universities. Підготовка кадрів для атомної галузі здійснюється на кафедрах «Теплотехніка та енергоефективні технології», «Електричні станції», «Турбінобудування», «Парогенераторо-будування», «Електроізоляційна та кабельна техніка», «Передача електричної енергії», які входять до складу Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки.

Кафедри випускають фахівців таких спеціальностей: «Теплоенергетика», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» («Електричні станції», «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології»), «Турбіни», «Газотурбінні установки і компресорні станції», «Теплофізика», «Енергогенеруючі технології й установки», «Електроізоляційна, кабельна і оптоволоконна техніка», «Електричні системи і мережі».

Вебсайт:

Facebook:


Київський національний університет ім. Т. Шевченка

КНУ ім. Т. Шевченка має найкращий результат за рівнем викладання з-поміж шести українських вишів, які потрапили до міжнародного щорічного рейтингу World University Rankings. Він посідає 277 місце й потрапив до Срібної ліги. Увійшов до Топ-500 університетів світу Рейтингу QS з працевлаштування випускників (Graduate Employability Rankings 2020), посівши позицію у групі 301-500.

Підготовку фахівців для атомно-енергетичного сектору проводять на кафедрі ядерної фізики фізичного факультету за спеціалізацією «Ядерна енергетика» спеціальності «Фізика та астрономія». Практика студентів проходить в наукових центрах, науково-дослідних інститутах, установах і лабораторіях Національної академії наук України (Інститут ядерних досліджень, Інститут теоретичної фізики, Інститут проблем безпеки АЕС тощо), у провідних закордонних наукових лабораторіях, в українських державних установах та на підприємствах відповідного спрямування.

Студенти кафедри ядерної фізики КНУ ім. Т. Шевченка беруть участь у наукових, технічних та інженерних розробках, починаючи з 3 або 4 курсу навчання. Лабораторні роботи покривають усі розділи загального курсу фізики.

Вебсайт: atom.univ.kiev.ua


Національний університет «Львівська політехніка»

Визнаний одним із найкращих серед закладів вищої освіти України з підготовки інженерів за рейтингом QS World University Rankings 2019 у галузях «Engineering & technology», «Physical Sciences», «Computer science» та «Business & economics».

У загальному рейтингу кращих університетів світу QS World University Rankings 2019 обіймає позиції 751–800.

Фахівців-атомників готує кафедра теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій і кафедра електроенергетики та систем управління Інституту енергетики та систем керування.

Випускники одержують спеціальності: «Атомна енергетика», «Теплоенергетика», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Автоматизоване управління технологічними процесами», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Електричні системи і мережі», «Електричні станції»,  «Електротехнічні системи електроспоживання», «Енергетична безпека»,  «Енергетичний менеджмент»,  «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії».

Вебсайт:

  •  lpnu.ua/ttae (кафедра теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій)
  •  lpnu.ua/esu (кафедра електроенергетики та систем управління)

Facebook:


Вінницький національний технічний університет

Кадри для атомної енергетики випускає кафедра електричних станцій та систем факультету електроенергетики та електромеханіки. Практику студенти проходять на виробництві під час навчання, на атомних електростанціях, а також на Дністровському каскаді ГЕС та ГАЕС, Ладижинській ТЕС тощо.

Студенти ВНТУ направляються на стажування у провідні університети світу та можуть навчатися в закордонних університетах за програмами академічної мобільності студентів «Подвійний диплом»/«Два дипломи» у вишах Польщі, Болгарії, Грузії, Чехії та Німеччини.

У 2019 році цей виш уперше ввійшов у ТОП-300 найкращих університетів (296 місце) у рейтингу QS University Rankings: Eastern Europe and Central Asia, в якому бере участь понад 350 найкращих університетів із 24 країн Східної Європи й Азії. Університет посідає 40 місце у рейтингу наукометричної бази даних Sci Verse Scopus.

За рейтингом «ТОП-200 Україна», методика якого створена відповідно до Берлінських принципів ранжування університетів, ВНТУ у 2019 році посів 25 місце серед університетів України. Відповідно до консолідованого рейтингу ЗВО України 2019 року ВНТУ посідає 1 місце серед закладів вищої освіти свого регіону, а серед закладів центрального регіону України обіймає почесне сьоме місце, увійшовши до престижної десятки кращих закладів вищої освіти.

Спеціальності: «Електричні станції», «Електричні системи і мережі».

Вебсайт: ess.ineeem.vntu.edu.ua

Facebook:  facebook.com/ess.vntu


Національний університет водного господарства та природокористування

У рейтингу Топ-200 Україна посідає 64 сходинку, за рейтингом Webometrics – 72 місце в Україні. Це єдиний в Україні заклад вищої освіти водогосподарського профілю, у якому від його заснування готують фахівців для енергетичної галузі.

Основними тут є кафедра гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин, кафедра гідротехнічного будівництва та гідравліки у Навчально-науковому інституті водного господарства та природооблаштування, а також кафедра автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій у Навчально-науковому інституті автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки.

Вони пропонують спеціальності: «Електрична інженерія» («Теплоенергетика»), «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Smart-енергетика та електромобільність», «Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології».

В університеті реалізується програма академічної мобільності «Еразмус+» спільно з Люблінською політехнікою, яка передбачає посеместрове навчання в Польщі з 4-го курсу. Студенти беруть участь у літньому таборі з європейської грантової програми від Міжнародного вишеградського фонду.

Вебсайт:

  • nuwm.edu.ua/nni-vgp/kaf-gtgm (кафедра гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин, кафедра гідротехнічного будівництва та гідравліки)
  • nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit (кафедра автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій)

Facebook: facebook.com/www.nuwm.edu.ua


Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»

Ліцензію на підготовку бакалаврів за спеціальностями «Атомна енергетика» та «Хімічні технології та інженерія» УДХТУ отримав у 2018 році. Підготовку фахівців за цими напрямками здійснює кафедра енергетики факультету комп’ютерних наук та інженерії та кафедра технології неорганічних речовин та екології факультету хімічних технологій та екології.

УДХТУ надає можливість студентам самостійно обирати місце проходження практики, а також пропонує підприємства з якими тісно співпрацює.

За наукометричними показниками бази даних рейтингу УДХТУ посідає 16-те місце серед усіх закладів вищої освіти України та друге місце в м. Дніпрі. Університет є єдиним представником Дніпровського регіону в міжнародному наукометричному рейтингу SCImago та посідає в ньому 11 місце серед закладів вищої освіти України.

За академічним рейтингом Webometrics УДХТУ посів 34 місце серед українських вишів та 4 місце в Дніпровському регіоні. За даними рейтингу «Топ-200 Україна 2019», створеного відповідно до Берлінських принципів ранжування університетів – 68 місце серед вишів України. У Консолідованому рейтингу України 2019 – 66-те місце серед 240 вишів України й 7 місце в Дніпровському регіоні.

Студенти мають змогу проходити стажування із залученням до міжнародних освітніх проєктів, в тому числі ЄС (Erasmus+). Географія країн стажувань – Норвегія, Німеччина, Польща, Франція та Китай. В університеті постійно реалізується низка державних та міжнародних проєктів.

Вебсайт:

Facebook:  facebook.com/UDHTU.Official


Київський енергетичний коледж

У сфері атомної енергетики працюють випускники коледжу за спеціальністю «Монтаж і експлуатація парогенеруючих установок атомних електростанцій».

Навчання проходить в кабінетах і лабораторіях, які оснащені усім необхідним обладнанням, макетами, стендами, схемами, тренажерами та технічними засобами. Практичні заняття відбуваються у майстернях: слюсарно-механічній, теплоенергомонтажній, електромонтажній, майстерні зварки та майстерні монтажу і ремонту засобів автоматики і контрольно-вимірювальних приладів.

Вебсайт: kek.edu.ua/specialnosti/atomna-energetika

Facebook: facebook.com/ЗФПО-Київський-енергетичний-коледж-104497451031532


Професійно-технічне училище відокремленого підрозділу «Рівненська АЕС» державного підприємства «НАЕК «Енергоатом»

Училище, яке з’явилося одночасно з атомною електростанцією, є зараз державним закладом професійно-технічної освіти ІІ рівня акредитації. ПТУ готує робітників переважно з числа випускників шкіл та проводить перепідготовку робітників РАЕС. Щорічно заклад освіти випускає понад 70 учнів.

Обсяг навчальних місць, а також спектр професій, за якими здійснює підготовку ПТУ напряму залежить від кадрових потреб атомної станції. Наприклад, у 2020 році заклад набирав випускників із базовою середньою освітою (9 класів) на спеціальність «Слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування» та «Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (електромеханіка)» (термін навчання 3 роки). На основі повної загальної середньої освіти (11 класів) — на спеціальність «Слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування» та «Токар» (термін навчання 1 рік).

Вебсайт: rnpp.rv.ua/center-personnel-training.html

Facebook: facebook.com/rnppofficial (Рівненська АЕС).