ПОВОДЖЕННЯ З РАВ, ЩО УТВОРИЛИСЬ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДІВ

Спеціалізована діяльність із поводження з РАВ, що утворюються при використанні джерел іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ) у медицині, науці, різних галузях промисловості, здійснюється спеціалізованими підприємствами з поводження з РАВ, що входять до складу Державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон» (далі – УкрДО «Радон»). 6 державних міжобласних спеціалізованих комбінатів (далі – ДМСК): Київський, Донецький, Одеський, Харківський, Дніпропетровський, Львівський, відповідно до отриманих ліцензій Держатомрегулювання здійснюють діяльність на територіях відповідних зон обслуговування.

ДМСК здійснюють збирання, перевезення, приймання твердих РАВ, у тому числі, РАВ, у вигляді відпрацьованих ДІВ, розміщення РАВ у спеціальних сховищах на промислових майданчиках ДМСК, у яких має забезпечуватись безпечне зберігання та збереженість РАВ та відпрацьованих ДІВ.

Також, спеціалізовані підприємства залучаються до невідкладних дій компетентних органів із ліквідації аварійних ситуацій, у разі виявлення “покинутих” ДІВ або ДІВ у незаконному обігу. Всі такі ДІВ направляються до сховищ спеціалізованих підприємств де забезпечується їх безпечне та контрольоване зберігання.

Відомості про РАВ, які зберігаються у сховищах ДМСК ДК «УкрДО «Радон» станом на 01.07.2017

Назва матеріалу РАВ Місце знаходження Об’єм*, м3 Активність**, Бк
Низько- та середньо-активні тверді радіоактивні відходи (ТРВ)

 

Київський ДМСК 2105,0 2,92E+15
Дніпропетровський ДМСК 591,5 5,95E+11
Одеський ДМСК 525,6 1,66E+13
Львівський ДМСК 698,2 5,69E+12
Харківський ДМСК 2122,6 5,93Е+12
Низько- та середньо- активні рідкі радіоактивні відходи (РРВ)  Київський ДМСК 480 1,09Е+13
Дніпропетровський ДМСК 124 1,38E+10
Одеський ДМСК 183 1,10Е+11
Харківський ДМСК 2 7,96Е+06
Насосно-компресорні труби, забруднені

техногенно-підсиленими джерелами природного походження

Харківський ДМСК 812 2,72E+08

Відомості про відпрацьовані ДІВ, які розміщені у сховищах ДМСК ДК «УкрДО «Радон» станом на 01.07.2017

Назва матеріалу РАВ Місце знаходження Кількість, од. Активність**, Бк
Відпрацьовані закриті ДІВ, які розміщені у сховищах колодязного типу Київський ДМСК 6611 1,39E+14
Дніпропетровський ДМСК 8391 1,02E+14
Одеський ДМСК 19312 5,49E+13
Львівський ДМСК 8151 3,84E+13
Харківський ДМСК 15348 8,09E+13
Відпрацьовані закриті ДІВ у біозахисті  Київський ДМСК 114053 1,44E+15
Дніпропетровський ДМСК 212376 7,07E+14
Одеський ДМСК 38485 5,72E+14
Львівський ДМСК 96765 2,36E+14
Харківський ДМСК 93719 2,41E+14
Відпрацьовані закриті ДІВ високої потужності (РІТЕГ) Одеський ДМСК 15 1,97E+16

Примітка:

* – об’єм ТРВ наведено з урахуванням біологічного захисту відпрацьованих ДІВ;

** – активність наведена з урахуванням радіоактивного розпаду радіонуклідів.

У зв’язку з тим, що сховища РАВ на майданчиках спеціалізованих підприємств, споруджувались, вводились в експлуатацію та заповнювались ще за радянських часів, без дотримання усього обсягу прийнятих на сьогодні вимог безпеки, у 90-ті роки були прийняті рішення щодо перепрофілювання та переоснащення спеціалізованих підприємств з метою переходу на технологію тимчасового контейнерного зберігання РАВ. Відповідно було припинено експлуатацію старих сховищ РАВ, які призначались для захоронення РАВ та відпрацьованих ДІВ (тобто без наміру їх подальшого вилучення). Натомість на майданчиках ДМСК споруджені та експлуатуються тимчасові сховища ангарного типу для контейнерного зберігання РАВ. Старі сховища законсервовані, щодо них здійснюються постійні заходи з обслуговування, підтримки у безпечному стані, моніторингу та контролю.

Подальші заходи в частині переоснащення та перепрофілювання ДМСК визначені у Загальнодержавній цільовій екологічній програмі поводження з РАВ. Серед іншого передбачаються заходи щодо вилучення РАВ із старих сховищ та перезахоронення в централізованих сховищах на майданчику комплексу «Вектор» на території зони відчуження. Це дозволить ліквідувати старі місця захоронення РАВ та пов’язану з їх існуванням потенційну небезпеку розповсюдження радіонуклідів у навколишнє середовище. У кожному конкретному випадку такі рішення мають прийматися за результатами переоцінки безпеки, яка на поточний момент здійснюється спеціалізованими підприємствами, відповідно до умов виданих Держатомрегулювання України ліцензій.

Рішення щодо планування та реалізації конкретних заходів, зокрема щодо будівництва, модернізації, реконструкції сховищ РАВ для забезпечення їх подальшої безпечної експлуатації; вилучення та перепакування розміщених у сховищах РАВ для перевезення до централізованих сховищ РАВ тощо, мають ґрунтуватися на результатах оцінки безпеки сховищ РАВ. Особлива умова щодо безпеки внесена до ліцензій ДМСК.

Також ДМСК в межах ліцензій Держатомрегулювання здійснюють експлуатацію станцій дезактивації білизни, спецодягу і засобів індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами (спецпральні). Спецпральні надають відповідні послуги медичним закладам та підприємствам, розміщеним у зонах обслуговування ДМСК.

При здійсненні діяльності ДМСК відповідно до узгоджених регламентів забезпечується радіаційно дозиметричний контроль та моніторинг навколишнього природного середовища. Радіологічними лабораторіями спецкомбінатів проводиться вимірювання проб підземних та стічних вод, ґрунту, рослинності, атмосферних опадів, відібраних у санітарно-захисних зонах та зонах спостереження пунктів захоронення радіоактивних відходів.

Відповідно до рекомендацій місії МАГАТЕ «Комплексний огляд регулюючої діяльності (IRRS)» щодо впровадження на практиці принципу оптимізації спецкомбінатами здійснено перегляд (у бік зменшення) діючих на підприємствах контрольних рівнів доз опромінення персоналу з урахуванням фактичних доз, які отримуює персонал при здійсненні діяльності і перебувають, здебільшого, в межах від 1 до 4 мЗв на рік.

В межах здійснення своєї діяльності, ДМСК на територіях відповідних зон обслуговування залучаються до реагування та ліквідації наслідків у випадках виявлення радіоактивно забруднених матеріалів, наприклад, металобрухту із фрагментами, які забруднені радіонуклідами вище допустимих рівнів; радіаційні забруднення у побутових відходах, а також «покинутих» джерел іонізуючого випромінювання. ДМСК за необхідності здійснюють радіаційний контроль матеріалів, збір та транспортування на зберігання у сховищах РАВ на проммайданчики ДМСК.

Cпеціалізовані підприємства залучаються до невідкладних дій компетентних органів із ліквідації аварійних ситуацій, що пов’язані із виявленням «покинутих» ДІВ або ДІВ у незаконному обігу. Всі такі ДІВ направляються до сховищ спеціалізованих підприємств де забезпечується їх безпечне та контрольоване зберігання та локалізація від потрапляння у навколишнє природне середовище та місць доступних для населення.

У зв’язку з проведенням антитерористичної операції на території Донецької області ДСП «Донецький ДСК» опинився на тимчасово неконтрольованій Україною території і його діяльність була тимчасово припинена рішенням органу управління у сфері поводження з РАВ. При цьому, оскільки Донецький ДСК, в основному, лише перевозив невеликі партії РАВ до Харківського або Дніпропетровського ДМСК, на час втрати контролю на його території не знаходилось РАВ, які можуть являти серйозну загрозу. Разом з цим, інфраструктура підприємства зазнала руйнувань та потребуватиме відновлювальних заходів. До закінчення бойових дій сферу обслуговування Донецького ДСК на територіях, підконтрольних Україні, передано до ДСП «Дніпропетровський ДМСК».

Джерело:

  1. Матеріали Держатомрегулювання