РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА У МЕДИЦИНІ

Рекомендації населенню з питань радіаційного захисту при проходженні діагностичних процедур із застосуванням джерел іонізуючого випромінювання

Кожна людина протягом свого життя проходить десятки діагностичних та, у разі необхідності, терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання. Ці процедури медичного опромінення призначаються лікарем, виконуються у спеціальних медичних закладах і є плановими. Найчастіше людина проходить процедури діагностичних обстежень на рентгенівських установках (мамографи, флюорографи, дентальні рентгенівські апарати, комп’ютерні томографи, ортопантомографи, ангіографи, стоматологічні рентгенівські апарати тощо).

Кожна людина щорічно проходить мінімум одне рентгенівське діагностичне обстеження. Звичайно ці процедури необхідні для визначення правильного діагнозу, вчасного діагностування онкологічних захворювань і поряд з цим, такі процедури мають певні ризики виникнення стохастичних ефектів внаслідок опромінення. Особливу увагу потрібно звертати на уникнення необґрунтованого призначення опромінення або незабезпечення радіаційного захисту пацієнта під час проведення цих процедур.

В усьому світі приділяється велика увага дослідженню та оптимізації доз пацієнтів при діагностичних процедурах, щоб запобігти негативним наслідкам медичного діагностичного опромінення.

Що повинен знати пацієнт?

Нижче наводиться перелік найбільш популярних запитань населення, що часто надходять на адресу Держатомрегулювання:

  • Чи є шкідливою медична рентгенівська діагностика?

Доза опромінення при рентгенівській діагностиці мала. Але ризики виникнення онкологічних захворювань зростають в зв’язку із їх щорічною повторюваністю. Відносно високі дози опромінення отримує пацієнт в результаті проходження діагностики на комп’ютерних томографах, ангіографах та за рахунок інтервенційних процедур, які можуть бути причиною виникнення онкологічних захворювань.

Ангіограф

Інтервенційні процедури

Комп’ютерний томограф

Пересувна рентгенівська систему з C-аркою Radius-R12 AFG

  • Що означає «доза опромінення»?

Для оцінки можливих потенційних ризиків для здоров’я людини використовується ефективна доза опромінення, що визначається шляхом проведення відповідних розрахунків з використанням значення виміряної поглинутої дози органом, що підлягав опроміненню, і визначається в мЗв. (10-3 Зв).

  • Чи відрізняється медичне діагностичне опромінення від природного опромінення?

Кожна людина опромінюється в середовищі за рахунок космічного випромінювання, випромінювання із землі, їжі і нашого тіла. Ця радіація (гамма -випромінювання) є однакова з тим рентгенівським опроміненням, що ми отримуємо за рахунок медичних діагностичних процедур. В залежності від того, в якій місцевості проживає людина, доза опромінення людини від природного фону становить 1-3 мЗв щорічно, в середньому 2,4 мЗв. На планеті Земля є місця, в яких доза опромінення людини може перевищувати 10 мЗв в рік.

  • Чи всі рентгенівські діагностичні процедури мають високі дози опромінення?

Ні. Різні види рентгенівських діагностичних досліджень призводять до отримання різних доз опромінення. В середньому ця доза становить 0,2 мЗв. В порівнянні із природним опроміненням ця доза є низькою.

Нижче наводяться діапазони типових значень доз опромінення для типових рентгенівських досліджень у порівнянні з опроміненням від природного фону:

  • Чи відповідають дози, отримані під час рентгенівської діагностики, вказаним у таблиці діапазонам?

Не завжди. Отримана фактична доза пацієнта залежить від багатьох факторів, зокрема: технічного стану апарату, рівня кваліфікації медичного персоналу, що виконує процедуру, особливостей дослідження тощо. Стрімкі технологічні вдосконалення медичного обладнання означає, що типові дози, швидше за все, змінюються. Проведення будь-якої рентгенорадіологічної діагностичної процедури повинно бути спрямовано на максимальне зниження дозового навантаження і використання найбільш ощадливих режимів обстеження, застосування захисних та інших засобів зниження дозових навантажень.

Рентген-діагностичний комплекс «Медікс»

Мамограф

Рентгенівська система на базі високочастотного інвертера EVA-HF 750

Рентгенівський діагностичний комплекс (типу РУМ-20)

  • Чому мамографія не рекомендується молодим жінкам в якості скринінгу?

Мамографія не є ефективним методом при проведенні скринінгу безсимптомних молодих жінок (до 40 років) для виявлення онкологічних захворювань грудей. Скринінг за допомогою мамографії, може бути доречним для деяких жінок в групах високого ризику (наприклад, для жінок з близькими членами сім’ї, які мали рак молочної залози в молодому віці або мають інші клінічні ознаки). Для цих жінок скринінг виправдано з точки зору радіаційного захисту, оскільки вони мають підвищений ризик розвитку раку молочної залози в старшому віці.

Положення про національні рекомендовані рівні для рентгенодіагностичних досліджень

Положення про визначення доз пацієнтів при типових рентгенодіагностичних дослідженнях в Україні, зіставлення їх значень з рекомендованими діагностичними референтними рівнями, розроблене Державною установою «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва Національної академії медичних наук України» (головний в Україні науковий заклад у галузі радіології, радіаційної онкології, дозиметрії, радіаційної гігієни та метрології іонізуючих випромінень у медицині) за участю Держатомрегулювання знаходиться тутЗастосування цього положення сприятиме своєчасному виявленню рентгенівських апаратів, використання яких дає необґрунтовано високі дози пацієнтів та виконанню заходів щодо оптимізації доз опромінення населення при  проходженні ними рентгенодіагностичних процедур.

СТАТТІ ПО ТЕМІ

Щодня близько 450 українцям діагностують…
Найбільш надійним методом діагностики…
Наш сайт поповнився новою інформацією…
Всесвітня організація охорони здоров’я…
Міжнародна агенція з атомної енергії…
Що краще: боятися невідомого чи дізнатися…
Повторення Чорнобильської трагедії…
Всі хочуть бути здоровими, багатими…
Якщо вам хоч раз у житті робили рентген,…