Одним із ключових засобів забезпечення безпеки експлуатації АЕС та її подальшого підвищення є врахування досвіду експлуатації, що включає в себе проведення обліку та аналізу порушень у роботі АЕС, впровадження коригувальних заходів для усунення виявлених причин і запобігання повторення порушень.

Порушення в роботі енергоблоків АЕС є одним з найважливіших індикаторів рівня експлуатаційної безпеки.

Протягом 2015 року на 15 енергоблоках з водо-водяними енергетичними реакторами (ВВЕР), що знаходяться в промисловій експлуатації в Україні, сталось 15 порушень. На енергоблоках Чорнобильської АЕС, які знаходяться на етапі зняття з експлуатації, у 2015 році порушень зафіксовано  не було.

На рисунку 1 представлено розподіл кількості порушень у роботі діючих АЕС України (без врахування Чорнобильської АЕС) в період з 2000 по 2015 роки.

Рисунок 1. Кількість порушень у роботі діючих АЕС України в 2000-2015 рр.

На рисунку 2 наведено розподіл порушень по майданчиках діючих АЕС у 2000-2015 роках.

У порівнянні з попереднім роком, кількість порушень в 2015 р. на Запорізькій АЕС та Хмельницькій АЕС збільшилась у 2 рази (та є максимальною на цих майданчиках за останні п’ять років), на Южно-Українській АЕС – у 3 рази. На Рівненській АЕС порушень в 2015 році не відбулось.

Рисунок 2. – Розподіл порушень по майданчиках АЕС у 2000-2015 рр.

У 2015 році за шкалою INES (International Nuclear Events Scale), яка є міжнародним інструментом, що призначений для інформування громадськості про значимість для безпеки ядерних і радіологічних подій, – всі порушення на АЕС були класифіковані рівнем “нижче шкали/рівень “0” (не суттєво для безпеки)”. На рисунку 3 наведено розподіл кількості порушень у роботі діючих АЕС України, що сталися протягом 2000-2015 років, які класифіковані за шкалою INES.

В 2015 році не відбулося порушень, що призвели до переопромінення персоналу чи викиду радіоактивних речовин у навколишнє природне середовищ, порушень меж та умов безпечної експлуатації. Також не було порушень, пов’язаних з непрацездатністю систем важливих для безпеки та порушень, що призвели б до падіння та/або пошкодження тепловиділяючих збірок (ТВЗ) і ТВЕЛ.

У залежності від ознак і наслідків порушення в роботі АЕС в 2015 році розподілилися таким чином:

  • розвантаження енергоблока АЕС на величину 25 % і більше – 7 порушень – 47 %;
  • зупинення реакторної устновки дією аварійного захисту (АЗ), попереджувального захисту (ПЗ), розвантаження й обмеження потужності реактора (РОП) – 2 порушення – 13 % від загальної кількості порушень 2015 року;
  • відключення блока від мережі дією протиаварійної автоматики – 3 порушення – 20 %;
  • відмови важливого для безпеки АЕС обладнання та трубопроводів – 3 порушення – 20 %.

Під час порушення в роботі АЕС відбувається відхилення від нормального режиму експлуатації (аномальна подія), яке може бути викликане відмовою обладнання, зовнішнім впливом, помилкою персоналу або недоліками процедури.

На рисунку 4 відображено розподіл за системами, які відмовили або зазнали впливу під час аномальних подій в 2015 році.

Рисунок 3. Розподіл кількості порушень у роботі діючих АЕС України за шкалою INES за 2000-2015 рр.
Рисунок 4. Розподіл за системами, які відмовили або зазнали впливу під час аномальних подій

В 2015 році найбільше відмов (30%) припадає на допоміжні системи забезпечення працездатності обладнання основних систем. Також значну частину (по 25%) складають відмови технологічних систем другого контуру, турбінного відділення та відмови технологічних систем першого контуру, реакторного відділення.

Під час розслідування 15 порушень у роботі АЕС України, які сталися у поточному році, було зафіксовано 20 аномальних подій, для яких було визначено 25 корінних причин. На рисунку 5 зображено внесок кожної групи корінних причин у загальну кількість порушень у 2000-2015 роках.

Найбільший внесок складають причини, що пов’язані з відмовами
обладнання (52%). У порівнянні з минулим роком значно збільшилася (у 3,2 рази) частка корінних причин, що пов’язані з якістю документації. Дві причини в 2015 році були не визначені під час розслідування порушення (8%)  і будуть встановлені під час  ППР. Не зважаючи на зниження частки причин, пов’язаних з персоналом та системою управління (з 28% в 2014 р. до 24% в 2015 р.), цей показник залишається доволі високим.

Рисунок 5. Розподіл корінних причин виникнення аномальних подій у 2000-2015 рр.

Для виправлення ситуації експлуатуюча організація вживає заходів щодо покращення якості розслідування порушень; дотримання єдиної технічної політики; покращення системи зворотного зв’язку від досвіду експлуатації.

За матеріалами Держатомрегулювання