ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС

Чорнобильська зона відчуження та відселена частина зони безумовного (обов’язкового) відселення – територія України, яка забруднена радіонуклідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і з якої було евакуйоване та у перші роки після аварії відселене населення.

На території зони відчуження знаходиться значна кількість радіоактивних відходів (РАВ) та об’єктів поводження з РАВ, Чорнобильська АЕС у стані зняття з експлуатації разом з об’єктом «Укриття» у процесі його перетворення в безпечну систему.

У зв’язку зі значною кількістю відходів, які накопичені у результаті аварії на ЧАЕС у 1986 році, а також виникають та будуть виникати у процесі зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, в Чорнобильській зоні відчуження створюється комплексна інфраструктура поводження з ВЯП та РАВ, яка передбачає безпечне поводження з ВЯП та РАВ від їх вилучення до довгострокового зберігання та захоронення.

Для забезпечення вищезазначених завдань, включаючи створення інфраструктури поводження з РАВ, працюють дві загальнодержавні програми: Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з РАВ.

Актуальним завданням для атомної енергетики України є здійснення робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС.

Діяльність зі зняття з експлуатації енергоблоків №1, №2 та №3 ЧАЕС здійснюється Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС» відповідно до ліцензії серії ЕО № 000040 на право провадження діяльності зі зняття з експлуатації ядерної установки, виданої 22 березня 2002 року.

У листопаді 2017 року ДСП ЧАЕС подало до Держатомрегулювання заяву на переоформлення ліцензії серії ЕО №000040. Переоформлення ліцензії пов’язане з виконанням ДСП ЧАЕС особливих умов встановлених цією ліцензією, а саме:

– закінчено етап припинення експлуатації  Чорнобильської АЕС;

– отримано окремий дозвіл серії ОД № 000040 на реалізацію етапу «остаточне закриття та консервація блоків 1, 2, 3 Чорнобильної АЕС»;

– все відпрацьоване ядерне паливо, включаючи пошкоджене, переміщено з енергоблоків 1, 2, 3 ЧАЕС до сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1);

– розроблено та реалізовано заходи щодо забезпечення роботи системи теплопостачання об’єктів ДСП ЧАЕС.

Держатомрегулювання за результатами попереднього розгляду заяви та доданих до неї документів прийняло їх до розгляду. Організовано проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки переглянутої ДСП ЧАЕС «Програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС». Триває розгляд та оцінка пакету документів, поданих ДСП ЧАЕС.

Протягом 2017 року Держатомрегулювання здійснювався регулюючий супровід  діяльності ДСП ЧАЕС з реалізації етапу зняття з експлуатації «остаточне закриття та консервація блоків № 1, 2 та 3 Чорнобильської АЕС» (далі – ОЗіК) згідно з окремим дозволом серії ОД №000040/8, виданим у рамках ліцензії серії ЕО № 000040.

У жовтні 2017 року Держатомрегулювання було проведено планову інспекційну перевірку діяльності ДСП ЧАЕС. За результатами перевірки було встановлено, що на ДСП ЧАЕС в цілому забезпечується безпека під час виконання робіт, передбачених для етапу ОЗіК.

Звільнення блоків 1, 2, 3 ЧАЕС від ядерного палива було здійснено у 2016 році. Держатомрегулювання протягом 2017 року за запитом ДСП ЧАЕС було розглянуто та узгоджено низку регламентних та технічних документів та змін до них, які стосуються забезпечення безпеки під час подальшої діяльності ДСП ЧАЕС зі  зняття  з  експлуатації  Чорнобильської АЕС, та пов’язаних зі зміною «статусу» блоків 1, 2, 3 ЧАЕС.

У рамках контролю виконання ДСП ЧАЕС особливих умов вищезазначеного окремого дозволу, Держатомрегулювання було розглянуто наданий ДСП ЧАЕС звіт про стан виконання «Програми реалізації етапу ОЗіК блоків 1, 2, 3 ЧАЕС за 2017 рік». Аналіз наданої у звіті інформації засвідчив про несвоєчасне та не в повній мірі виконання заходів, передбачених Програмою реалізації етапу ОЗіК. Зокрема, мали місце певні відхилення від графіку реалізації окремих пускових комплексів (далі – ПК) етапу ОЗіК, які визначено у «Програмі реалізації етапу остаточного закриття та консервації блоків 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС».

Особливої уваги потребує реалізація ПК-2 «Демонтаж та переробка технологічних каналів та каналів СУЗ», який є одним з важливих напрямів діяльності ДСП ЧАЕС на етапі ОЗіК. Реалізація ПК-2 (початок виконання робіт, тривалість, послідовність робіт, темп демонтажу технологічних каналів, робочих каналів систем управління та захисту, обойм технологічних каналів тощо) напряму залежить від впровадження технічного проекту лінії подрібнення довгомірних відходів (далі – ЛПД). ЛПД призначена для подрібнення спеціальних виробів, які підлягають демонтажу в рамках ПК-2, та спеціальних довгомірних виробів, які утворилися під час експлуатації блоків. Впровадження  проекту ЛПД на сьогодні призупинено. Питання щодо впровадження проекту ЛПД перебуває під контролем Держатомрегулювання.

Своєчасна реалізація окремих пускових комплексів на етапі ОЗіК в цілому також залежить від наявності інфраструктури для поводження з РАВ  (наявність сховищ для зберігання та захоронення РАВ, введення в експлуатацію, експлуатація існуючих об’єктів, створення нових об’єктів (установок), призначених для  поводження з РАВ на Чорнобильській АЕС тощо) та інфраструктури для поводження з радіоактивно-забрудненими матеріалами та обладнанням. 

У 2017 році  розглянуто та погоджено технічне рішення ДСП ЧАЕС «Про тимчасове розміщення в напірному басейні І черги (НБ-1) демонтованого обладнання (радіоактивно забрудненого обладнання та матеріалів)».

Водночас, упродовж 2017 року в частині поводження з РАВ залишилися  проблемними питання щодо захоронення великогабаритних РАВ в умовах вичерпання обсягів для захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка». Протягом звітного року Держатомрегулювання привертала увагу ДСП ЧАЕС до необхідності створення на майданчику ЧАЕС додаткових сховищ для тимчасового зберігання РАВ з використанням приміщень та будівель, які вивільняються під час зняття з експлуатації та прискорення початку експлуатації об’єктів, призначених для переробки РАВ на майданчику ЧАЕС.

Наприкінці 2017 року ДСП ЧАЕС надало до Держатомрегулювання «Концептуальне рішення про порядок поводження з демонтованим обладнанням на ДСП ЧАЕС» та технічні рішення, які розроблені відповідно до цього концептуального рішення.

В цих документах обґрунтовуються підходи та заходи ДСП ЧАЕС щодо організації тимчасового зберігання радіоактивно-забрудненого обладнання та матеріалів у спорудах, будівлях та приміщеннях будівель, споруд, які вивільняються під час виконання робіт зі зняття ЧАЕС з експлуатації. Держатомрегулювання організовано  проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки зазначених документів.

Під час зняття з експлуатації демонтується значна кількість обладнання та елементів обладнання, яке підлягає звільненню від регулюючого контролю.

Держатомрегулювання із залученням Рискаудит та ДНТЦ ЯРБ, здійснюється розгляд наданої ДСП «Чорнобильська АЕС» проектної документації «Створення установки для звільнення матеріалів від регулюючого контролю на ЧАЕС», розробленої в рамках індустріального проекту INSC U4.01/11Е.

ОБ’ЄКТИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ПОВОДЖЕННЯ З РАВ НА ЧАЕС

Радіоактивні відходи, які накопичились під час експлуатації Чорнобильської АЕС, ліквідації аварії 1986 року, та ті, що утворюються при здійсненні діяльності зі зняття з експлуатації блоків № 1, 2, 3 та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, зберігаються в існуючих на майданчику Чорнобильської АЕС сховищах РАВ: сховищі твердих РАВ, сховищі рідких РАВ, сховищі рідких та  твердих РАВ або передаються на захоронення у сховища ПЗРВ «Буряківка».

Протягом 2017 року на Чорнобильській АЕС утворилось та відправлено на тимчасове зберігання 1,05 м3 рідких РАВ (пульпи фільтроперліту). Станом на кінець 2017 року у сховищах рідких РАВ накопичено 13 580,90 м3 кубового залишку; 4 109,47 м3 відпрацьованих іонообмінних смол; 2 295,88 м3 пульпи фільтроперліту; 145,31 м3 радіоактивно забрудненої масло-паливної суміші.

Низько- та середньоактивні тверді РАВ, що утворюються в рамках робіт із зняття з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, передавалися на захоронення у сховища ПЗРВ «Буряківка». Протягом 2017 року до ПЗРВ «Буряківка» вивезено 7 000,0 м3 (9 264,45 т) низькоактивних РАВ.

Високоактивні РАВ збирають в спецконтейнери (КТЗВ-0.2) та розміщують у тимчасовому сховищі твердих високоактивних відходів, організованому у будівлі колишнього складу свіжого ядерного палива. Протягом 2017 року утворено та передано на зберігання 0,5 м3 (0,18 т) змішаних твердих високоактивних РАВ.

На майданчику ДСП ЧАЕС в рамках міжнародних проектів технічної допомоги споруджено та вводиться в експлуатацію ряд об’єктів, призначених для поводження з РАВ. Введення в експлуатацію цих об’єктів дозволить забезпечити переробку накопичених і утворюваних РАВ для приведення їх у стан, прийнятний для  безпечного захоронення.

ЗАВОД З ПЕРЕРОБКИ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ (ЗПРРВ)

Завод з переробки рідких радіоактивних відходів призначений для переробки рідких РАВ, накопичених на проммайданчику ЧАЕС, а також тих, що утворюватимуться у результаті зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно-безпечну систему.  

Будівля та основне обладнання ЗПРРВ були споруджені ще до 2006 року. Однак, наступний аналіз проекту, який був проведений у 2009 році із залученням ВАТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» виявив ряд недоліків проекту для виправлення яких необхідно внесення відповідних змін та модифікацій до проекту.

У розробленому Чорнобильською АЕС та погодженому Держатомрегулювання технічному рішенні щодо змін до проекту ЗПРРВ визначено необхідність внесення низки модифікацій. Зокрема, таких, які пов’язані з питаннями радіаційної безпеки, стосуються систем радіаційного контролю, екранування, дезактивації, вентиляції, автоматизованого управління тощо. Було визнано неефективним обладнання вилучення рідких РАВ з існуючих сховищ та подачі їх до ЗПРРВ, та узгоджено застосування існуючої на Чорнобильській АЕС системи транспортування рідких РАВ із використанням стисненого повітря.

Протягом усього періоду, починаючи з 2006 року, поки об’єкт знаходився у стані незавершеного будівництва, з метою підтримання обладнання та будівлі ЗПРРВ у робочому стані, силами Чорнобильської АЕС здійснювалось експлуатаційне обслуговування систем та обладнання.

28 березня 2014 Держатомрегулювання було видано окремий дозвіл №000040/5 ОД на введення в експлуатацію ЗПРРВ. По завершенні основних робіт із введення в експлуатацію, 11 грудня 2014 видано окремий дозвіл ОД № 000040/7 на експлуатацію ЗПРРВ. Проведено експертизи ядерної та радіаційної безпеки «Заключного звіту з аналізу безпеки ЗПРРВ», «Технічної специфікації на упаковку радіоактивних відходів заводу з переробки рідких радіоактивних відходів (200-літрова бочка), ред. 2» та ряду інших експлуатаційних документів.

Відповідно до окремого дозволу на експлуатацію заводу з переробки рідких РАВ, експлуатація можлива після отримання Сертифіката закінченого будівництва об’єкта. Для отримання Сертифіката ДСП ЧАЕС необхідно виконати реконструкцію систем протипожежного захисту та блискавкозахисту, а також здійснити утеплення зовнішніх стін заводу. У рамках отримання вищезгаданого сертифікату у 2017 році Держатомрегулювання було розглянуто та погоджено проект «Чорнобильська АЕС. Завод з переробки рідких радіоактивних відходів (Коригування)». ДСП ЧАЕС здійснювало передбачені проектом роботи.

Державна інспекція ядерного регулювання також розглянула та погодила зміни до «Технологічного регламенту експлуатації заводу з переробки рідких радіоактивних відходів Чорнобильської АЕС».

У 2017 році переробка рідких РАВ на ЗПРРВ не здійснювалась, проте забезпечувалась підтримка обладнання та систем у працездатному стані.

ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ РАДІОКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ (ПКПТРВ) ОБ’ЄДНУЄ У СВОЄМУ СКЛАДІ:   

  • Установку вилучення твердих РАВ, що призначена для вилучення твердих РАВ з існуючого сховища твердих РАВ ЧАЕС;
  • Завод з переробки твердих РАВ, який призначений для сортування та переробки (фрагментації, спалювання, пресування, цементування) твердих РАВ ЧАЕС;
  • Перероблені РАВ будуть розміщуватися та цементуватися у залізобетонних контейнерах 3 м3 для відправлення на захоронення. Виявлені у процесі сортування високоактивні та довгоіснуючі РАВ будуть розміщуватись у спеціальні металеві бочки та направлятися на проміжне зберігання. Проектна потужність заводу – сортування та переробка 3500 м3 твердих РАВ на рік.

Також до складу Промислового комплексу для поводження з твердими радіоактивними відходами входить – Тимчасове сховище низько- та середньоактивних довгоіснуючих та високоактивних РАВ, призначене для проміжного (протягом 30 років) зберігання довгоіснуючих та високоактивних РАВ. На теперішній час, сховище готове до експлуатації, але приймання РАВ та розміщення їх на зберігання у відсіках буде здійснюватись після завершення введення в експлуатацію ЗПТРВ.

Фінансування проекту здійснюється з боку Європейської Комісії в рамках програми TACIS та внеску з державного бюджету України.

Будівництво усіх об’єктів ПКПТРВ завершене, здійснюються роботи щодо введення їх в експлуатацію.

СПОРУДЖЕННЯ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА ОБ’ЄКТА «УКРИТТЯ»  

Згідно з Загальнодержавною програмою зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, затвердженою Законом України від 15 січня 2009 року № 886-VI, заходи, що здійснюються на об’єкті «Укриття», кваліфікуються як перетворення його на екологічно безпечну систему. Завдання щодо перетворення цього об’єкта розв’язуються шляхом послідовного розроблення та виконання окремих планів, проектів та програм. Найбільш всеохоплюючим серед них є проект міжнародної технічної допомоги – План здійснення заходів на об’єкті «Укриття» (ПЗЗ). Основним проектом плану ПЗЗ є створення нового безпечного конфайнмента об’єкта «Укриття» (НБК).

Конфайнмент – захисна споруда, що включає в себе комплекс технологічного обладнання для вилучення із зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС матеріалів, які містять ядерне паливо.

Конфайнмент являє собою аркову споруду з терміном експлуатації 100 років. Створення конфайнмента розділено на два пускові комплекси (ПК НБК):

  • ПК-1 НБК – Захисна споруда з технологічними системами життєзабезпечення та необхідною інфраструктурою;
  • ПК-2 НБК – Інфраструктура для виконання демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття».

На даний час здійснюється реалізація ПК-1 НБК та розробляються проектні рішення для ПК-2 НБК. Підрядником на проектування, будівництво та введення в експлуатацію ПК-1 НБК є французька компанія (спільне підприємство) СП «Новарка», до складу якого входять компанії VINCI Construction Grands Projets та Bouygues Travaux Publics. В якості субпідрядних організацій до робіт залучаються інші іноземні компанії, а також українські проектні, наукові та будівельні організації.

СП «Новарка» здійснювала реалізацію ПК-1 НБК шляхом виконання окремих проектів, які сформовані у 6 ліцензійних пакетів (ЛП). Підготовчі роботи, проекти яких були розроблені в рамках ліцензійних пакетів ЛП1-ЛП4 – завершені. При цьому роботи за ліцензійним пакетом ЛП4 – демонтаж вентиляційної труби ВТ-2 – було виключено з обсягу робіт СП «Новарка» та виконано корпорацією «Укртрансбуд».

Відповідно до погоджених Держатомрегулюванням документів на ДСП ЧАЕС в період з 31 березня по 2 квітня 2014 року було успішно виконано переміщення східної частини арки НБК в зону «очікування». В кінці листопада 2014 року було виконано зворотне насування східної арки НБК до її західної частини.

15 травня 2014 року Верховна Рада України ратифікувала Угоду про збільшення внеску до Чорнобильського фонду «Укриття» (ЧФУ). Україна підтвердила готовність здійснити додатковий внесок до ЧФУ в сумі 63,4 млн. доларів США.

29 листопада 2016 року відбулося насування нового безпечного конфайнменту «Арка» на об’єкт «Укриття» й зруйнований аварією четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС.

Хоча конфайнмент ще не введено в експлуатацію, контроль радіаційної обстановки впродовж 2017 року показав, що встановлення арки в проектне положення позитивно вплинуло на радіаційну обстановку на майданчику Чорнобильської АЕС. За інформацією ДСП ЧАЕС за результатами вимірювань рівнів гамма-випромінювання у різних зонах майданчика Чорнобильської АЕС, потужність дози зменшилась у середньому у 2-5 разів.

Знизився також викид радіоактивних аерозолів через щілини у об’єкті «Укриття». Арка унеможливила прямий вплив на об’єкт «Укриття» сонячних променів та вітру, які створювали повітряні потоки всередині об’єкта і виносили за його межі радіоактивні аерозолі. Сумарний об’єм викидів зменшився в декілька разів.

Також встановлення арки виключило потрапляння атмосферних опадів всередину об’єкту «Укриття», що раніше було одним з основних факторів деградації будівельних конструкцій об’єкту «Укриття» разом із сніговим та вітровим навантаженням, та зменшило перенесення радіоактивних речовин як всередині об’єкта, так і за його межі.

Що стосується другого пускового комплексу (ПК-2) НБК – інфраструктура для виконання демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття», то у 2017 році через брак коштів та невизначеності у фінансуванні, роботи з розробки робочого проекту ПК-2 НБК не виконувались.

Відповідно до прогнозного графіка СП «Новарка», введення в експлуатацію НБК очікувалось в листопаді 2017 року. Проте було перенесено на травень 2018 року з огляду на високі рівні радіоактивного випромінювання в зонах проведення робіт, що потребує додаткового часу для їх виконання.

КОМПЛЕКС «ВЕКТОР»

Майданчик комплексу «Вектор» розташований на території зони відчуження на відстані 17 км у південно-західному напрямку від Чорнобильської АЕС. Комплекс «Вектор» є комплексом виробництв з дезактивації, транспортування, переробки та захоронення РАВ. Будівництво комплексу розпочато у березні 1998 року та здійснюється у дві черги.

Перша черга комплексу «Вектор» призначена для захоронення РАВ, що утворилися внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Пусковий комплекс першої черги включає сховище для захоронення РАВ у залізобетонних контейнерах (ТРВ-1) та модульне сховище для захоронення радіоактивних відходів навалом (ТРВ-2) та необхідні об’єкти інфраструктури. На етапі будівництва експлуатуючою організацією сховищ для захоронення РАВ комплексу «Вектор» є Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»).  

На сьогодні ситуація щодо завершення будівництва сховищ ТРВ-1 та ТРВ-2 залишається незмінною: роботи зупинені у 2010 році й дотепер не відновлені. Через постійні затримки завершення будівництва будівлі та обладнання деградують, деякі об’єкти інфраструктури, споруджені ще на початку 2000 років, вже потребують ремонту. В результаті вартість проекту підвищується, надійність забезпечення безпеки захоронення РАВ у нових сховищах потребує додаткових заходів із проведення обстежень та оцінок.

Також на майданчику комплексу виробництв «Вектор» споруджене та введене в експлуатацію Спеціально обладнане приповерхневе сховище для низько та середньоактивних короткоіснуючих РАВ (СОПСТРВ), призначене для захоронення кондиційованих РАВ Чорнобильської АЕС, потужністю 50 210 м3.

СОПСТРВ складається із двох паралельних секцій, кожна з яких має 11 залізобетонних відсіків (модулів). Сховище облаштоване центральною дренажною галереєю, двома пересувними каркасними конструкціями з мостовими кранами для заповнення модулів, системою радіаційного контролю та моніторингу навколишнього середовища. Розміщення упаковок РАВ у СОПСТРВ розпочалося 26 квітня 2014 року. На сьогодні здійснюється захоронення РАВ, прийнятих від ДСП ЧАЕС та ДСП «Харківський ДМСК».

Відповідно до Техніко-економічного обґрунтування другої черги комплексу «Вектор», схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України, друга черга комплексу «Вектор» передбачає спорудження комплексу об’єктів, призначених для поводження з РАВ:

  • централізованих приповерхневих сховищ для захоронення РАВ, утворених під час експлуатації діючих АЕС України та накопичених на майданчиках державних спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ ДК «УкрДО «Радон»;
  • установки з переробки РАВ чорнобильського походження та з майданчиків підприємств ДК «УкрДО «Радон»;
  • сховищ для довгострокового зберігання високоактивних і довгоіснуючих РАВ, у тому числі, сховища для довгострокового зберігання осклованих РАВ, що повертатимуться з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС.

За підтримки Департаменту енергетики та кліматичних змін Великобританії активно реалізується проект будівництва Централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ (ЦСВДІВ). Цей об’єкт на сьогодні не має аналогів у світі та є основним елементом щодо вдосконалення усієї системи поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання в Україні. Він має забезпечити централізоване розміщення більш як 500 000 штук відпрацьованих ДІВ різних типів та конструкцій, які на сьогодні накопичені на майданчиках спеціалізованих підприємств з поводження з РАВ ДК “УкрДО “Радон”, а також після використання у медицині, науці та промисловості. На сьогоднішній день здійснюється проведення комплексних «гарячих» випробувань ЦСВДІВ.

За матеріалами Держатомрегулювання